Parkering och parkeringstillstånd
Kontakt

Parkering, parkeringstillstånd och laddstolpar

Parkeringstillstånd är ett undantag från de lokala trafikföreskrifterna om parkering på allmän plats i hela Sverige. Tillståndet gäller också i de flesta länder i Europa.

Var gäller tillståndet?

Parkeringstillstånd för rörelshindrade gäller i hela landet och ger dig rätt att parkera:

 • På parkeringsplatser som är reserverade för rörelsehindrade med parkeringstillstånd. Dessa platser är skyltade enligt nedanstående.
 • Högst 24 timmar på parkeringsplatser som är reserverade för rörelsehindrade med parkeringstillstånd om inte annan tidsrymd anges för den specifika parkeringsplatsen.

På övriga platser

 • Under högst 3 timmar där parkering enligt vägmärke är förbjuden.
 • Under högst 3 timmar där parkering är tillåten kortare tid än 3 timmar.
 • Under högst 24 timmar på parkeringsplatser där parkering är tillåten mer än 3 timmar eller mindre än 24 timmar.
 • Under högst 3 timmar på gata som är utmärkt som gågata.

Parkeringstillståndet ger dig inte rätt att parkera på en plats som är avsedd för ett bestämt ändamål eller för ett bestämt fordonsslag, till exempel på vändplatser och lastplatser. För dessa platser gäller andra trafikregler.

När du har parkerat ska parkeringstillståndet vara placerat så att en kontrollant som står framför bilen lätt kan se hela tillståndets framsida.

Ansökan om parkeringstillstånd hittar du under våra e-tjänster

Ansök om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Publika laddstolpar vid Resecentrum

I ett syfte att minska klimatpåverkan vid transporter har satsning gjorts på laddstolpar vid Säffles nya Resecentrum. Det finns två publika stolpar med totalt fyra laddpunkter. Uttagen är av EU-standard som klimatstödet kräver. Man hittar uttagen på laddinfra.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.samt på uppladdning.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Administrationen sköts av Laddkoll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., och bokning samt betalning görs via deras app. På de fyra laddplatserna kan man vara parkerad maximalt 24 timmar. Priset för laddningen är 2 kronor/kWh (7.40 kr/timme).

Det är gratis att parkera på uppmärkta kommunala parkeringsplatser inom Säffle kommun. Vissa platser i centrum har en tidsbegränsning för att de ska vara tillgängliga för handlande kunder. Parkeringsövervakning av dessa platser utförs av Securitas på uppdrag av kommunen.

Följande avgifter gäller för felparkering:

1 000 kronor för överträdelse gällande parkering på parkeringsplats för rörelsehindrad utan tillstånd

500 kronor för överträdelse av:

300 kronor för övriga överträdelser

Kom ihåg datumparkering

I Säffle kommun gäller datumparkering i Säffle tätort under tiden 1/11-31/3 mellan kl 03:00 - 07:00

Det är förbjudet att parkera:

 • på dagar med udda datum på den sida av vägen som har udda adressnummer.
 • på dagar med jämna datum på den sida av vägen som har jämna adressnummer.

Datumparkering gäller under denna tid i syfte att underlätta för snöröjning och tidpunkten på dygnet är anpassad efter när snöröjning normalt utförs.

Kontakt
 • Kundtjänst teknik- och fritid

  Frågor om gator, park- och fritidsärenden

  Teknik- och fritidsförvaltningen

  0533-68 17 50

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 08:00-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

  Efter växelns stängning:
  SOS alarm
  054-83 06 90

Senast uppdaterad • 2021-06-18