Bidrag till enskilda vägar
Kontakt

Bidrag till enskilda vägar

Här hittar du information om bidrag till enskilda vägar i Säffle kommun

Ansökan om bidrag till enskilda vägar inom Säffle och Åmåls kommuner avseende år 2019 skall vara oss tillhanda senast den 15 mars 2020. Blanketten skickas till Säffle kommun, Teknik- och fritidsförvaltningen, 661 80 Säffle, eller via mejl (inskannad) till teknik.fritid@saffle.se

Till ansökan, som är gemensam för bägge kommunerna, bifogas utdrag ur räkenskaper avseende årskostnader för väghållning.
Kostnaderna skall vara styrkta med fakturakopior.
Alternativt kan vägföreningens revisor intyga riktigheten i uppgifterna.
Har väghållaren själv utfört underhållsarbetet skall utförlig kostnadsspecifikation bifogas ansökan.

Har vägföreningen organisationsnummer skall detta anges.

För att ansökan skall vara komplett måste bankkonto/-giro eller plusgiro anges.

Blanketter finns även i receptionen på Järnvägsgatan 9 i Säffle och i förvaltningsbyggnaden Norrtull i Åmål.

Ansök om bidrag till enskild väg - ej statligt
Ansök om bidrag till enskild väg - statligt
Kontakt
  • Niklas Ekberg

    Gatuchef

    Teknik- och fritidsförvaltningen

    0533-68 17 50

    Järnvägsgatan 9, Säffle

Senast uppdaterad • 2020-10-19