Bidrag till enskilda vägar
Kontakt

Bidrag till enskilda vägar

Det svenska vägnätet utgörs till största delen av enskilda vägar, det finns cirka 27 000 mil enskilda vägar i landet.

En del enskilda vägar får statligt bidrag och andra får kommunalt bidrag till drift och underhåll. Kraven är olika för respektive bidrag. Ett krav som dock gäller för såväl statligt som kommunalt bidrag är att den enskilda vägen ska vara öppen för allmän motorfordonstrafik.

Nu kan du även ansöka om vägbidrag digitalt i vårt bokningssystem Interbook GO.

Ansökan om bidrag till enskilda vägar inom Säffle och Åmåls kommuner avseende år 2020 skall vara oss tillhanda senast den 15 mars 2021. Blanketten skickas till Säffle kommun, Teknik- och fritidsförvaltningen, 661 80 Säffle, eller via mejl (inskannad) till teknik.fritid@saffle.se

Från och med 2021 kan ni även söka bidraget digitalt, från och med 8 februari, i vårt bokningssystem Interbook GO, då med förlängt datum till 2021-05-15.

Ansöka om vägbidrag digitalt i vårt bokningssystem Interbook GO

Från och med i år 2021 kan ni söka bidraget digitalt i vårt bokningssystem Interbook GO, då med förlängt datum till 2021-05-15.

För att kunna göra ansökningar behöver ni en inloggning i systemet.
För att få en inloggning till bokningssystemet skickar en ansvarig för er vägförening sina uppgifter till: bokning.saffle@saffle.se.
Märk e-postmeddelandet vägbidrag i ämnesraden och lämna uppgifter om vägens namn, vägnummer samt kontaktuppgifter.

Därefter får ni ett e-postmeddelande med inloggningsuppgifter så ni kan logga in och ansöka om bidrag i systemet.
OBS! e-postmeddelandet har avsändaren noreply@ibgo.se och kan hamna i skräpposten så titta även i den.

När ni fått er inloggning är det viktigt att ni går igenom era föreningsuppgifter och ser så att alla uppgifter är korrekta.

Underlag till ansökan

Till ansökan, som är gemensam för både Säffle och Åmåls kommuner, bifogas utdrag ur räkenskaper avseende årskostnader för väghållning.
Kostnaderna skall vara styrkta med fakturakopior.
Alternativt kan vägföreningens revisor intyga riktigheten i uppgifterna.
Har du som väghållare själv utfört underhållsarbete behöver utförlig kostnadsspecifikation bifogas ansökan.

För att ansökan skall vara komplett behöver bankkonto/-giro eller plusgiro anges, samt ett personnummer eller vägföreningens organisationsnummer.

För att kommunalt bidrag ska utgå krävs:

 • Att vägen hålls i sådant skick att statligt bidrag utgår.
 • Att väghållaren inkommer till kommunen med ansökan om bidrag inom föreskriven tid med styrkta uppgifter om verkliga underhållskostnader.
 • Väghållaren kan erhålla upp till 30% i kommunalt bidrag.
  (30% av det av Trafikverket fastställda kostnadsunderlaget)

  (Statligt vägbidrag handlägger Trafikverket och ansökan görs på Trafikverkets hemsida.)

För att kommunalt bidrag ska utgå krävs:

 • Att vägens längd överstiger 200 meter räknat från närmast angränsande allmän väg eller vägsamfällighet till grind/port eller inhägnad av gårdsplanen.
 • Att vägen utgör utfartsväg för minst en under hela året bebodd fastighet.
 • Att vägen befinns vara underhållen och farbar året runt.
 • Att vägen inte får avstängas för allmän trafik utom under bärsvaga perioder.
 • Att väghållaren inkommer till kommunen med ansökan om bidrag inom föreskriven tid och med styrkta uppgifter om verkliga driftkostnader för föregående år.
 • Kommunen kan komma att inspektera vägen. Uppfyller inte vägen de krav som finns kan kommunen dra in bidraget.

  (Kommunalt driftbidrag 2021: max 7,39 kr/löpmeter väg från 0 meter och däröver)

Här är olika exempel på sommar- och vinterunderhåll

 

Sommarunderhåll

Vinterunderhåll

Hyvling

Utmärkning av vägen

Dammbindning

Skydd mot snödrev

Röjning

Snöröjning

Grusning

Snödikning

Dikning

Isrivning

Kantskärning

Sandning

Röjning och slåtter

Trumtining

Flickning, laga potthål


Underhåll av vägtrummor

 

Packning


Blanketter i pappersform

Blanketter finns att hämta i receptionerna på Järnvägsgatan 9 i Säffle och i förvaltningsbyggnaden Norrtull i Åmål.

Ansök om bidrag till enskild väg - ej statligt
Ansök om bidrag till enskild väg - statligt
Kontakt
 • Niklas Ekberg

  Gatuchef

  Teknik- och fritidsförvaltningen

  0533-68 17 50

  Järnvägsgatan 9, Säffle

Senast uppdaterad • 2021-10-01