Strandskyddsdispens
Kontakt

Strandskyddsdispens

Strandskydd är till för att ge alla människor möjlighet att promenera längs stränderna, bada, fiska, åka skridskor och göra strandhugg från en båt. Strandskyddet skyddar också djur och växter som lever på och i närheten av stränder samt i vattnet.

För att få bygga, gräva, anlägga eller på annat sätt påverka strandskyddsområdet krävs dispens, det vill säga ett undantag från förbudet i strandskyddsbestämmelserna.

För att få dispens från strandskyddet krävs ett särskilt skäl enligt lagen, och att syftet med strandskyddet inte påverkas negativt.

Det generella strandskyddet är 100 meter från strandkanten både på land och i vattenområdet och inkluderar även undervattensmiljön. Strandskyddet gäller samtliga stränder vid havet, insjöar och vattendrag. På vissa platser har strandskyddet utökats till 200 eller 300 meter.

Länsstyrelsen har tagit beslut om nytt utvidgat strandskydd som gäller från 1 januari 2015. Beslutet har överklagats av bland annat Säffle kommun.

OBS!
Beslutet om utökat strandskydd upphävdes av regeringen i december 2017 på grund av formaliafel. Det utvidgade strandskyddet förväntas dock träda i kraft igen inom kort.

Sjöar och vattendrag i Säffle kommun med utvidgat strandskydd.

Sjö/vattendrag

Utvidgat till

Aspen

300/200 meter

Byälven söder om Säffle

200 meter

Fjällsjön

200 meter

Gillbergasjön

300 meter

Lilla Värmeln inklusive Väckelstjärnet

200 meter

Sjönsjö

200/300 meter

Stora Bör

300 meter

Summeln

200/300 meter

Vänern

300/200 meter

Öjesjön

200 meter

 

Kontakt
 • Jimmy Karlsson

  Bygglovshandläggare

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 72

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Peter Pettersson

  Förvaltningschef

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 74

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Johan Nilsson

  Bygglovsingenjör

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 42

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Miljö- och byggförvaltningen

  Miljö- och byggförvaltningens expedition

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 75

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 07:30-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

Senast uppdaterad • 2020-10-19