Bostadsanpassning
Kontakt

Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostads fasta funktioner. Detta gäller oavsett om du bor i hyres- , bostads- eller äganderätt.

Syftet med bostadsanpassningsbidraget är att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett mer självständigt liv i eget boende. Du kan få bidrag till åtgärder både inom- och utomhus. Exempel på åtgärder är borttagning av trösklar, montering av stödhandtag, breddning av dörrar, montering av ramper, installation av hissar, anpassning av badrum och kök.

Bidrag lämnas inte om åtgärderna bedöms höra till normalt underhåll eller för åtgärder som beror på byggnadstekniska brister. Med brister menas ursprungliga brister i byggnadens konstruktion och byggmaterial som får till följd att byggnaden avviker från vad som kan anses vara ett normalt utförande. Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte heller för elsanering.

För att få bidraget ska bostaden vara en permanentbostad och behovet ska vara långvarigt eller bestående.

Överklaga
Du kan överklaga kommunens beslut om bostadsanpassningsbidrag och återställningsbidrag till Förvaltningsrätten.
Förvaltningsrättens beslut kan du överklaga hos Kammarrätten och nästa överklagandeinstans är Högsta förvaltningsdomstolen. Vid överklagande hos Kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen krävs prövningstillstånd.

Kontakt
 • Miljö- och byggförvaltningen

  Miljö- och byggförvaltningens expedition

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 75

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 07:30-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

 • Johan Nilsson

  Bygglovsingenjör

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 42

  Järnvägsgatan 9, Säffle

Senast uppdaterad • 2024-05-07