Avgifter och taxor
Kontakt

Avgifter och taxor

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut avgifter för bland annat beslut om lov, förhandsbesked, startbe­sked och slutbesked.

Det gäller även tekniska samråd, slutsamråd, arbets­platsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen. Säffle kommun tillämpar SKL:s Plan- och bygglovtaxa 2011.

Kontakt
 • Jimmy Karlsson

  Bygglovshandläggare

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 72

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Peter Pettersson

  Förvaltningschef

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 74

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Johan Nilsson

  Bygglovsingenjör

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 42

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Miljö- och byggförvaltningen

  Miljö- och byggförvaltningens expedition

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 75

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 07:30-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

Senast uppdaterad • 2020-10-19