Bild
Kontakt

Guide för dig som flyttar med barn

I Säffle är familjelivet barnsligt enkelt! Vill du lägga livspusslet hos oss? Välkommen!

I vårt värmländska DNA är det varma, glada och välkomnande vår tydligaste egenskap. Och på ett sätt kanske det är den finaste egenskapen en plats kan ha.

Förskola och skola

I vår vidsträckta kommun finns elva förskolor och nio grundskolor. I Säffle kommun erbjuds dessutom barnomsorg på obekväm arbetstid, för de vårdnadshavare som har arbetstid utanför den ordinarie förskolan och fritidshemmens öppettider.

Förskola
Grundskola och fritidshem
Gymnasieskola
Skolskjuts

Omsorg och stöd

Familjecentralen finns till för dig med barn mellan 0-6 år. Kommunen erbjuder även stöd till barn, unga och föräldrar.

Familjecentralen
Stöd till barn, unga och föräldrar

Fritid

Vår värld spänner från opera till a-traktorer, från tändkulemotorer till högteknologi. Vi välkomnar möjligheterna som Säffles olika sidor ger och värdesätter rymligheten, öppenheten och prestigelösheten. I Säffle är scenen din!

Kulturskolan
Barnens bästa hemester!
Ungdomens hus
Idrott, friluftsliv och lek
Kontakt
  • Erika Andersson

    Projektledare, kommunikatör

    Kommunledningskontoret

    0533-68 13 23

    Forskningsvägen 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-08-28