Stöd till barn, unga och föräldrar
Kontakt

Stöd till barn, unga och föräldrar

På den här sidan finns information över vanliga frågor och problem. Här kan barn och unga och deras familjer se vart man vänder sig för att få hjälp och stöd.

Barn- och familjegruppen arbetar med rådgivning och utredningar för att kunna erbjuda olika former av insatser till enskilda och familjer.

Barn- och familjegruppen tar emot ansökningar om stöd och anmälningar om misstänkta förhållanden hos barn och unga. Efter genomförd utredning tillsätts eventuella insatser.

Socialtjänstlagen (SoL) ligger till grund för individ- och familjeomsorgens verksamhet som bygger på samarbete och frivilliga insatser. Om allvarliga missförhållanden råder och samarbete inte kan uppnås, finns möjlighet till åtgärder enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Barn- och familjegruppen handlägger också familjerättsliga frågor som rör faderskap, vårdnad, umgänge och boende för barn och kan erbjuda samarbetssamtal mellan föräldrar som skall eller har separerat.

Här finns en ungdomsmottagning på nätet för unga mellan 13 och 25 år. På sajten finns information om sex, hälsa och relationer och möjlighet att ställa anonyma frågor till personal som jobbar på ungdomsmottagningar. Det finns även bra tips på vad du kan göra om du mår dåligt.

Stöd till föräldrar som står inför en separation

Om ni som föräldrar vid en separation inte är överens om era barns boende eller om umgänget kan ni vända er till socialtjänstens barn- och familjegrupp för att få samarbetssamtal. Det innebär att ni som föräldrar i gemensamt samtal med handläggare försöker nå enighet i vårdnad, boende och umgänge gällande era barn.

Ni kontaktar socialtjänstens barn- och familjegrupp. Det viktiga är att ni båda föräldrar kommer, annars blir det inget samarbetssamtal. Samarbetssamtalen sker oftast i en serie samtal och oftast har vi också samtal med era barn om ni samtycker till det.

Om ni inte blir överens och anser att ert barn inte mår bra i den situation som är med vårdnad, boende eller umgänge kan ni ansöka om informationssamtal vid familjerätten i kommunen. Deltagande vid informationssamtal är obligatoriskt för föräldrar som ska inleda en rättstvist om vårdnad, boende eller umgänge enligt en ny lag från 2022. Vid en rättstvist om vårdnad, boende eller umgänge begär domstolen alltid en vårdnadsutredning från socialtjänsten, som inhämtar uppgifter av er föräldrar, barnet samt referenspersoner som ex skolpersonal och gör en bedömning om barnets bästa.

Kontakt
 • Kerstin Belander

  Avdelningschef individ- och familjeomsorg

  Socialförvaltningen

  0533-68 16 76

  Järnvägsgatan 13, Säffle

 • Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningen

  0533-68 10 00, 0533-68 16 77

  Järnvägsgatan 13, Säffle (postadress: Säffle kommun, Socialförvaltningen,
  661 80 Säffle

  Receptionens öppettider (helgfria vardagar)
  08:30-09:30
  09:50-12:00
  13:00-15:30

  Våra handläggare träffas på telefontid (helgfria vardagar)
  08:30-09:30

  Socialkontorets jourtelefon (efter kontorstid). Gäller enbart akuta ärenden avseende individ- och familjeomsorg som inte kan avvakta till telefontid nästa vardag.
  070-292 57 58


Senast uppdaterad • 2022-08-04