Text

Säffles platsvarumärke

Vad är Säffle?

Alla platser har en själ, något vi upplever, känner och pratar om. Vår plats, Säffle, förknippas givetvis med många känslor för oss som lever, bor och verkar här. Men hur uppfattas Säffle av andra Värmlänningar och i resten av landet? Och hur vill vi uppfattas?

Just nu arbetar vi med att ta fram en varumärkesplattform för Säffles platsvarumärke - detta arbete ska resultera i en tydligare bild av vad Säffle är - för att vi alla ska kunna fortsätta bidra till att sprida ordet, känslan och upplevelsen av vår plats.

Varför arbetar vi med platsvarumärket?

Det korta svaret lyder: för att fler ska besöka, bosätta sig och etablera företag i Säffle.

Vår kommuns framtida framgång är beroende av att Säfflebor, värmlänningar och personer bosatta i andra regioner ser på Säffle som en plats där ständig utveckling sker.

Platsvarumärkesarbetet handlar inte bara om att ta fram en logga eller slogan, utan om att ta reda på hur Säffle uppfattas idag, och hur vi vill uppfattas i framtiden. Platsvarumärket i sig kommer inte göra att vi når vårt mål, men blir en viktig pusselbit i ett arbete som vi alla (kommun, företag, föreningar och invånare) bidrar till.

Så jobbar vi med platsvarumärket

En viktig framgångsfaktor är insikten om att platsvarumärket samägs av alla som bor och verkar på platsen. Av den anledningen kommer vi att engagera näringsliv, föreningsliv, politiker och invånare i utvecklingen av platsvarumärket.

Genom undersökningar, workshops och omvärldsanalyser kommer vi ta reda på hur Säffle uppfattas idag och baserat på det, hur vi vill uppfattas i framtiden. Vi kommer också ta fram en varumärkesplattform, en visuell identitet och en implementeringsplan.

Gör som cirka 180 andra,
bidra genom att dela din bild av Säffle!

Hittills har vi genomfört flera workshops, möte med elevråd och en medborgardialog under Skyltsöndagen. Cirka 180 personer har hittills varit med och delat sin bild av Säffle. Vill du också bidra? Svara på enkätundersökningen nedan.

Snabb enkätundersökning

Säg vad du tycker genom denna webbenskät, tar 5 minuter att besvara!

Kontakt

Erika Andersson, projektledare, 0533-68 13 23.