Bild
Kontakt

Användarvillkor & Avgifter

Här hittar du priser för de olika kurserna och kan läsa om villkoren som Säffle Kulturskola använder.

Avgifter, ordinarie

Barn och ungdomar (t.o.m. 19 år):
650 kr - Ämneskurs instrument, sång, dans, bild och musikstudio

425 kr - Ytterligare val av ämneskurs för samma elev eller för syskons ämnesval
0 kr - Kurs i orkester, ensemble, rockgrupp och kör om man redan betalar för ämneskurs.
250 kr - Instrumenthyra

Vuxna (Från 20 år):
650 kr - Alla ämneskurser instrument, sång, dans, bild och musikstudio
300 kr - Kurs i orkester, ensemble eller kör
250 kr - Instrumenthyra

Samma avgift oavsett undervisningsform

Innan betalning

Rabatter för ytterligare ämneskursval eller för barns deltagande i orkester, ensemble, rockgrupp balett Plus och kör justeras automatiskt innan du fullföljer ditt köp.

Köpet genomförs och är definitivt när du godkänner betalning. Betalning sker via faktura. Fakturan ska betalas innan förfallodatum, kommunens policy är alltid inom 30 dagar. Vid utebliven betalning skickas inkassokrav enligt inkassolagen (1974:182).

Normalt skickas fakturorna ut under mars månad för vårterminen och i oktober för höstterminen.

Vid sen vårterminsstart från mars respektive sen höstterminsstart från oktober, faktureras en lägre avgift.

OBS! obetald faktura gäller inte som avbokning.

Alla kurser gäller endast en termin

För att fortsätta på Kulturskolan kommande termin, måste du köpa en ny kurs. Du som redan går på Kulturskolan får ett kurserbjudande på "Mina sidor" i StudyAlong. Denna kurs måste du godkänna inom angiven svarstid för att säkra din plats för kommande termin. Vid valt datum släpps alla obokade lektionstider till allmänheten.

Kulturskolan varken återbetalar eller reducerar avgifter om du slutar under pågående termin.

Ångerrätt

Din ångerrätt gäller fram till dagen innan kursstart. Om kursen redan startat när du genomför ditt köp så har du ångerrätt fram till dagen innan din första lektion.

Kontakta i så fall kulturskolan@saffle.se Det måste tydligt framgå att du ångrar dig samt elevens namn, födelsedatum och kurs. Att endast meddela en lärare räcker inte.

Att synas på bild eller film

Om du tillåter att du själv, som myndig elev, eller att du som vårdnadshavare medger att ditt barn får synas på bild/film godkänner du också att kulturskolan får publicera bild, ljud och film på kommunens hemsidor, sociala medier och inom plattformen Studyalong samt på tryckt material med Kulturskolan som avsändare. Medgivandet gäller bara bilder/ filmer från Kulturskolans verksamhet. Kulturskolan publicerar endast i positivt syfte. Du kan när som helst återta ditt medgivande via inställningar i ditt konto.

Sjukdom eller skada

Vid sjukdom eller skada kan platsen sägas upp och avgiften återbetalas.

Inställd kurs eller ändrad tid för kurs

Kulturskolan kan tvingas ställa in en kurs. Du har då rätt att få tillbaka den avgift du betalat. Detsamma gäller om Kulturskolan tvingas ändra dag för kursen och du inte längre kan delta.

Kurser

Kulturskolans ordinarie ämneskurser ger ett minimum av 12 lärarledda kurstillfällen per termin. Kulturskolan följer i stort sett grundskolans läsår. Som kurstillfälle räknas schemalagda lektioner, extra repetitioner, konserter, föreställningar, utställningar, konsertbesök eller liknande under överseende av en eller flera lärare.

Kulturskolans undervisningsformer

Lektionslängden varierar beroende på kursinriktning och gruppens storlek. Kulturskolan förbehåller sig rätten att ändra lektionens längd beroende på elevantal.

Kulturskolan erbjuder både undervisning med pedagog och elev på plats, undervisning på distans och en kombination av dessa former.

Distansundervisning genom vårt verksamhetssystem innehåller videochat, I-rum (plats att lägga in film- eller ljudinspelning av lektionsmaterial och kommunikationsmöjligheter mellan Kulturskolan och elev /vårdnadshavare. Distansundervisning kräver internetuppkoppling i hemmet. Inför uppstart av distansundervisning inbjuds elever och vårdnadshavare till informationsmöte vid Säffle Kulturskola.

I tider av smitta kan undervisning behöva ställas om till enbart distansundervisning. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Säffle grundskolas beslut kring hur undervisning i Säffle ska bedrivas.

Hyra av instrument

Kulturskolan har möjlighet att hyra ut vissa instrument som tex. fiol, cello och vissa blåsinstrument till elever inom vår verksamhet. Det finns ett begränsat antal uthyrningsinstrument och för uthyrning krävs att målsman skriver på en ansvarsförbindelse. Hyresavgiften gäller per instrument och termin.
Hyrestagaren är skyldig att vårda instrumentet väl och säkra att detta är i samma skick som vid utlämnandet, bortsett från normalt bruksslitage. Vid eventuella skador uppkomna av oaktsamhet står hyrestagaren för reparationskostnaderna. Vid förlorat instrument ersätter hyrestagaren Kulturskolan för nytt inköp av elevinstrument.

Hyrt instrument får ej lånas ut eller användas av annan än hyrestagaren.
OBS! kulturskolans instrument är ej försäkrade genom kommunen när de är hyrda av elever för förvaring i hemmet.

Följande instrument behöver du själv införskaffa, eller på annat sätt ha tillgång till, för att kunna tillgodogöra dig undervisningen på kulturskolan: Piano, keyboard, gitarr, elgitarr, elbas, blockflöjt, trumset.

Inställda lektioner

Inställda lektioner meddelas av läraren i e-post via StudyAlong. Det är bl. a. därför viktigt att du alltid har aktuella kontaktuppgifter på ”Min sida”. Kulturskolan garanterar inte att en inställd lektion p.g.a. sjukdom automatiskt ersätts med en vikarie. Däremot garanteras minst 12 lärarledda kurstillfällen per termin. (Läs mer under rubriken Kurser)

Vad är StudyAlong?

StudyAlong är ett verksamhetssystem framtaget för Sveriges musik- och kulturskolor bestående av fyra integrerade delar: kurskatalog, adminverktyg, lärplattform och undervisningsmaterial. Kulturskolan i Säffle använder sig av StudyAlong för att erbjuda kursplatser via kurskatalogen samt för att administrera bokning, bekräftelse, betalning av och information om kurser. Samtliga elever samt en målsman för eleven måste registrera ett konto i StudyAlong. Detta för att kunna boka, betala samt få löpande information som berör de kurser som eleven deltar i. När du registrerar och bokar en kurs godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Kulturskolans lärare använder StudyAlong för att dels kommunicera och informera såväl elever som föräldrar om undervisningen samt för att dela noter, texter och musik med sina elever på ett lagligt sätt.

Hur fungerar iRum?

De digitala klassrummen - iRummen - i StudyAlong är gruppchattar där berörda elever, vårdnadshavare och lärare för gemensam dialog, främst rörande undervisning. Den dialog som förs i ett digitalt klassrum är att jämställa med den dialog som förs i ett fysiskt undervisningsrum; samtliga deltagare i rummet tar del av dialogen. Du som vårdnadshavare/elev kan när som helst radera dina inlägg eller höra av dig till oss om du behöver hjälp med att radera dina inlägg i iRummen. OBS! samtliga inlägg som postas i respektive iRum går automatiskt ut som notiser till samtliga deltagare som tar del av dialogen. Notiser skickas ut via mail och syns på StudyAlong, ”Mina sidor”.

Privat Policy

När du registrerar konto hos oss uppger du dina personuppgifter. I samband med din registrering och kursbokning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt Dataskyddsförordningen, DSF (GDPR), rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta i så fall Kulturskolan via e-post kulturskolan@saffle.se

Cookies

StudyAlong använder sig av cookies enligt Electronic Communications Act, 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information för att hjälpa webbutiken att identifiera och följa användare. Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på din dator. Under tiden för ditt första besök i webbutiken blir din webbläsare tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop dig som användare med andra användare. För att kunna använda webbutiken bör du tillåta cookies i din webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge dig som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personliga uppgifter om dig. Cookies kan raderas. I denna webbutik används cookies exempelvis för att hålla koll på din kundvagn, dina inställningar och vilka sidor du besökt för att kunna ge dig en bättre kundupplevelse och support.

GDPR

Så här behandlar vi dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen, DSF (GDPR). Vi behöver spara och behandla följande personuppgifter om dig:

 • Namn
 • Personnummer
 • E-postadress
 • Adress
 • Telefonnummer
 • IP-adress

Dessa uppgifter behövs för att vi ska kunna behandla din ansökan om plats vid kulturskolan.

Dina adressuppgifter hämtas automatiskt från Skatteverket. Övriga uppgifter registrerar du själv när du använder tjänsten för att ansöka om plats till kulturskolan. Om du inte registrerar dina uppgifter kommer vi inte kunna behandla din ansökan till kulturskolan. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Läs mer om hur Säffle kommun hanterar dina personuppgifter här.

Vid behov av särskilt hantering av skyddade personuppgifter kontakta kulturskolan för manuell registrering.

Kontakt
 • Ann-Sofie Eriksson

  Kulturassistent

  Kulturförvaltningen

  0533-68 10 00, 0533-68 14 86

  Magasinsgatan 2, Säffle

Senast uppdaterad • 2024-05-31