Bild
Kontakt

Vi är engagerade i din fritid och stöttar din kreativa utveckling!

Säffle kulturskola riktar sig i första hand till Säffles barn och ungdomar 6- 19 år. Yngre och äldre elever är välkomna i mån av plats.

Vi erbjuder högkvalitativ undervisning i instrumentspel och sång men också inom områden som dans, bildkonst och låtskrivarverkstad.

Att musicera tillsammans är en viktig del av verksamheten, så det finns kör, orkester och ensembler på flera nivåer och för olika instrument. Ämnes- och åldersöverskridande projekt förekommer varje termin så att eleverna får mötas i olika former.

Kulturskolan följer i stort sett skolans läsår.

Säffle Kulturskola arbetar för att:
• utveckla elevens identitet och självförtroende
• skapa gemenskap och positiva upplevelser
• utgå från elevens lust att lära och skapa
• ge en grund för fortsatt kulturutövande
• verka inkluderande för alla barn och ungdomar
• främja samverkan inom kulturskolans olika grenar, olika åldrar, grundskolan och tillsammans med professionella aktörer
• bidra till ett rikt och levande kulturliv i Säffle kommun

Välkommen till Säffle Kulturskola - En plats för uttryck!


Senast uppdaterad • 2024-05-31