Bild
Kontakt

Ladugårdsparken

Ladugårdsparken är en pärla. Tallar, lövträd och öppna marker
med vitsippsbackar bildar fond för helt nya bostäder. En naturlig
fortsättning på bebyggelsen söder om Östra Innerstaden. Området andas sundhet och historia. Ladugårdsparkens unika natur- och kulturmiljö skapar trivsamhet och hemkänsla i ett område där flera tider samspelar. Den vackra smedjan uppfördes vid förra sekelskiftet. Närliggande herrgård har anor från tidig medeltid.

Ladugårdsparken ligger i den södra kanten av Säffle tätort, norr om Knusesunds herrgård, mellan Byälven och Näsvägen, vid länsväg 533. Detaljplanen gör det möjligt att uppföra ca 45 nya bostäder i sammanbyggda små hus och mindre flerbostadshus.

På mycket nära gångavstånd finns både förskola och högstadium. Hela området är centrumnära och samtidigt grönskande lantligt
och lugnt. Säffle kommun arbetar långsiktigt med frågor inom miljö, infrastruktur, boende, skolor, kultur, hälsa och mycket mer. Ett boende i Ladugårdsparken passar in på alla dessa parametrar. Var med och utveckla det här området till Säffles stolthet! Samtliga fastigheter i Säffle kommun har möjlighet att ansluta sig till 100 Mbit bredband via det fasta fibernätet som har skapats i samarbete mellan kommun och kommuninvånare.

Kontakt
Senast uppdaterad • 2020-01-23