Bild
Kontakt

IMD - Individuell mätning och debitering

IMD - Vad är det och hur påverkar det mig? 1 juli 2021 införs krav på individuell mätning och debitering (IMD) för värme i befintliga flerbostadshus.

Vad säger lagen?

Lagen säger att IMD för värme ska installeras i alla flerbostadshus som har sämre energiprestanda än 180 kWh/m2 Atemp och år för flerbostadshus i Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län och sämre än 200 kWh/m2 Atemp och år för övriga landet. Kravet gäller energiprestanda räknat som primärenergital enligt Boverkets Byggregler, BBR25.

Finns det andra fördela med att energieffektivisera?

Ja, energieffektivisering kan också bidra till många andra fördelar.

För dig som fastighetsägare:

 • lägre energikostnader
 • högre fastighetsvärde
 • positiv marknadsföring av att ditt företag arbetar med miljöfrågor

För dina hyresgäster och boende:

 • bättre innemiljö med avseende på främst luftkvalitet, termisk komfort och ljud

För samhället:

 • bidra till att uppfylla energi- och klimatmål
 • fler arbetstillfällen

IMD- Individuell mätning och debitering

Den 1 juli 2021 införs krav på individuell mätning och debitering (IMD) för värme i befintliga flerbostadshus. IMD innebär att värmeenergi som tillförs huset och kostnaden för detta fördelas mellan lägenheterna. Individuell mätning och debitering tillämpas för el, men kan också förekomma för tappvarmvatten. Kravet begränsas till de energimässigt sämsta flerbostadshusen.

Hur vet jag om min byggnad omfattas?

Möjlighet till undantag finns om byggnadsägaren kan påvisa att det inte är tekniskt genomförbart eller lönsamt att installera IMD i den enskilda byggnaden. Börja med att beräkna byggnadens primärenergital enligt Boverkets Byggregler BBR25. Därefter ska det också beräknas om det är kostnadseffektivt att installera IMD av värme. Allt detta kan enkelt göras med IMD verktyget. Läs mer på Boverkets hemsida.

Måste jag installera IMD om min byggnad omfattas?

Om andra energieffektiviseringsåtgärder genomförs som kommer att medföra lägre primärenergital än de gränsvärden som anges ovan behöver IMD för värme inte installeras.

Hur kommer jag igång?

Eftersom varje byggnad är unik behövs en förstudie för att utvärdera vilka energieffektiviseringsåtgärder som passar för din byggnad. En förstudie ger dig inblick till vad det kommer att kosta och vilken lönsamhet som kan uppnås.

Tidigare erfarenheter har visat att det bästa sättet att lyckas med ett energieffektiviseringsprojekt och att uppnå de förväntade besparingarna är om man följer en metod.

En metod som ger stegvis beskrivning och stöd hur du, som fastighetsägare, ska komma igång med ett energirenoveringsprojekt och vad du behöver tänka på vid genomförandet och uppföljning. Energimyndighetens beställargrupp för bostäder, BeBo har tagit fram en metod som kallas Rekorderlig Renovering. Mer information hittar du på Bebos hemsida. www.bebostad.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När ska jag vara klar med detta?

För att undantas från installation av IMD av värme ska:

 1. Konkreta, energieffektiviserande åtgärder, som kommer att medföra lägre primärenergital än gränsvärden, kunna påvisas den 1 juli 2021.
 2. Åtgärder ska ha genomförts senast den 1 juli 2023.
 3. Åtgärder i samband med planerad ombyggnad ska ha genomförts senast den 1 juli 2026.
Kontakt
 • Daniel Hult

  Energi- och klimatrådgivare

  Miljö- och byggförvaltningen

  0573-141 38, 072-710 80 90

  Järnvägsgatan 9, Säffle

Senast uppdaterad • 2021-04-16