En naturbild över en stad
Kontakt

Energi- och klimatplan

Energi- och klimatplaner för Värmland är ett samarbetsprojekt som drivits av energikontoret vid Region Värmland. Projektet att ta fram kommunala klimatplaner ingick i ett större EU-finansierat projekt vid namn "Aspire".

Förslag till energi- och klimatplan för Säffle kommun har tagits fram i projektet. Planen syftar till att vara ett redskap och stöd i kommunens arbete med energiomställning och energieffektivisering.

Kommunens miljö- och klimatarbete

Vi är alla beroende av att naturen runt omkring oss är i balans och mår bra. Regeringen har fastställt 16 nationella miljömål som även utgör grunden för anpassning till regionala och ibland även lokala miljömål. Här kan du läsa mer om Säffle kommuns arbete när det gäller miljöfrågor och naturvård.

16 miljökvalitetsmål och ansvarig myndighet

 • Begränsad klimatpåverkan (Naturvårdsverket)
 • Frisk luft (Naturvårdsverket)
 • Bara naturlig försurning (Naturvårdsverket)
 • Giftfri miljö (Kemikalieinspektionen)
 • Skyddande ozonskikt (Naturvårdsverket)
 • Säker strålmiljö (Strålsäkerhetsmyndigheten)
 • Ingen övergödning (Havs- och vattenmyndigheten)
 • Levande sjöar och vattendrag (Havs- och vattenmyndigheten)
 • Grundvatten av god kvalitet (Sveriges geologiska undersökning)
 • Hav i balans samt levande kust och skärgård (Havs- och vattenmyndigheten)
 • Myllrande våtmarker (Naturvårdsverket)
 • Levande skogar (Skogsstyrelsen)
 • Ett rikt odlingslandskap (Jordbruksverket)
 • Storslagen fjällmiljö (Naturvårdsverket)
 • God bebyggd miljö (Boverket)
 • Ett rikt växt- och djurliv (Naturvårdsverket)
Kontakt
 • Kundservice teknik- och fritid

  Frågor om gator, park- och fritidsärenden

  Teknik och fritid Säffle-Åmål

  0533-68 17 50

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Du vet väl om att du även kan ställa dina frågor till oss i vår chatt?

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 08:00-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

  Akuta ärenden efter växelns stängning:
  SOS alarm
  010-530 10 49

Senast uppdaterad • 2023-11-17