Bild
Kontakt

Frågor och svar

I Säffles kommunala förskola är vi engagerade i varje barns individuella utveckling och lärande. Genom systematiskt kvalitetsarbete dokumenterar vi barnens upplevelser, tankar och ideér. På så sätt ser vi till att undervisningen är anpassad efter barnens intressen och behov.

Vi tror vi på att lära tillsammans. Genom kollegialt lärande mellan våra pedagoger skapar vi en stark samhörighet och delar kunskap. Detta hjälper oss att ständigt förbättra och utveckla vårt arbetssätt, vilket gynnar barnens lärande.

Förskolan är bra för att där finns en lärorik, lekfull miljö, som gör att barnen får utvecklas och upptäcka nya saker.
- Beatrice på Kyrkmyren

Nedan har vi samlat vanliga frågor och svar om vår verksamhet.

Genom kollegialt lärande lär vi tillsammans både i arbetslagen och i tvärgrupper mellan flera förskolor.

Det kollegiala lärandet skapar inte bara samsyn och samhörighet utan ger oss även möjlighet att sätta ord på “tyst kunskap” och få nya perspektiv på utbildning och undervisning.

Vi vet att lek, kreativitet och utforskande är viktiga förutsättningar för lärande. Vi jobbar med möbler och tyger för att skapa lustfyllda inlärningsmiljöer där fantasin får fritt spelrum.

Dessutom finns språket alltid med i vår undervisning. Vi inspirerar barnen att leka med ord, uttrycka tankar och ställa frågor. Vi använder även språkutvecklande metoder och resurser så som biblioteksbussen, kapprumsbibliotek och Polyglutt. Vi har också en språk- och kunskapsutvecklare som jobbar aktivt med att inspirera och hjälpa våra pedagoger.

För att du ska få insyn i ditt barns vardag på förskolan använder vi appen Tyra.

Vi vill stimulera till lek, kreativitet och utforskande. Alla förskolor har därför satsat på lekfulla lärmiljöer och det råder likvärdighet i vad barnen möter för material oavsett vilken förskola barnet är placerat på. Alla förskolor har basmiljöer som är språk, ateljé, roll och fantasi samt bygg och konstruktion.

Alla som jobbar med maten i förskolan har som målsättning att ge alla matgäster en god, varierad och näringsriktig måltid som serveras i en lugn och avkopplande miljö.

Vi erbjuder specialkost till de barn som inte kan äta den ordinarie måltiden. Utbudet grundar sig på skollagens krav på näringsriktiga måltider och resurserna inom måltidsverksamheten.

Vi arbetar utifrån varje barns behov. Ett viktigt verktyg för samverkan är barnhälsoteam där flera kompetenser ingår såsom rektor, förskolepersonal, specialpedagog och barnets BVC-sköterska. Vid behov kan även kompetenser så som socialsekreterare, barnpsykolog och logoped ingå i teamet.

Vi jobbar alltid utifrån tillgänglig kunskap och evidens för att säkerställa barnets hälsa och goda levnadsvillkor.

Generellt så är det 12-15 barn i en yngrebarnsgrupp 1-3 år och 18-22 barn i en äldrebarnsgrupp 3-5 år. Men det varierar utifrån gruppens sammansättning och behov.

Vi delar barnen i mindre grupper under dagen och nyttjar hela lokalen, både inne och ute för att fördela barnen och skapa lugn, trygghet och bra möjligheter till lek och lärande

Säffles kommunala förskolor har en hög förskollärartäthet, 60% I riket är motsvarande 44%. Det är cirka 2 förskollärare per avdelning men varierar utifrån barngruppens storlek och sammansättning. Vi har bara utbildade förskollärare och barnskötare tillsvidareanställda, ingen obehörig.

Varje förskola har en pedagog som har ansvaret som samordnare att se över personaltätheten och bokar vikarie via bemanningsenheten om ordinarie pedagoger är frånvarande.

Alla förskolor har en egen gård som används dagligen. Barnen får även möjlighet att utforska skog, natur och närområden liksom andra delar av samhället såsom biblioteket eller bokbussen.

Utomhus på våra gårdar får barnen möta skapande, språkutveckling, läsning, digitala verktyg och rörelselekar -allt utifrån läroplanens mål.

Barn och personal i Säffles kommunala förskolorFörstora bilden
Barn och personal i Säffles kommunala förskolorFörstora bilden
Barn och personal i Säffles kommunala förskolorFörstora bilden
Barn och personal i Säffles kommunala förskolorFörstora bilden
Vår broschyr
Till ansökan
Kontakt
 • Jenni Gunnberg

  Utvecklingschef förskolan

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 16 04

  Sundsgatan 1 B, Säffle

 • Barn- och utbildningsförvaltningen

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 19 90

  Sundsgatan 1 B, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-12-21