Nattugglan
Kontakt

Nattugglan

Barn- och utbildningsförvaltningen erbjuder barnsomsorg på obekväm arbetstid, till barn vars vårdnadshavare har sin arbetstid förlagd utanför den ordinarie förskolans och fritidshemmets öppetider.

Barnomsorg på obekväm arbetstid (Nattis) bedrivs på förskolan Kyrkmyren på Jättegatan 2, avdelning Nattugglan. Verksamheten erbjuds till barn 1-13 år.

 1. Barn som är mellan 1-13 år vars vårdnadshavare arbetar på obekväm tid. Om barnets båda vårdnadshavare bor tillsammans ska båda vårdnadshavare arbeta på obekväm tid. Det gäller också personer som bor tillsammans som sambos, även om den ena personen inte är vårdnadshavare till barnet. I de fall vårdnadshavare bor på olika ställen ska familjen försöka lösa barnomsorgen själva, beroende på avståndet
 2. Omsorgsbehovet ska vara stadigvarande och kontinuerligt under minst 6 månader med minst 4 tillfällen per månad
 3. Barnet måste vara folkbokfört i Säffle kommun
 4. Barnet behöver ha en ordinarie förskoleplacering i minst en månad innan ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid görs

Nattugglan har öppet vardagar mellan 17.30-07.00 och under helger 00.00-24.00. Jämna veckor kommer Nattugglan att ha stängt på helgen.

Stängda dagar

 • Julafton, juldag och annandag jul
 • Nyårsafton och nyårsdagen
 • Långfredag, påskafton, påskdagen och annandag påsk
 • Midsommarafton och midsommardagen
 • Vid akut oplanerad frånvaro av ordinarie personal utifrån barnens trygghet och säkerhet

 

Du ansöker om placering via vår e-tjänst som du hittar här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ansökan behöver göras minst en månad innan omsorgsbehovet uppstår.

Innan plats erbjuds kommer familjen att prövas och behöva uppvisa:

 • Arbetsgivarintyg
 • Arbetsschema som är styrkt av arbetsgivare och som intygar att arbetsgivaren inte har möjlighet att erbjuda arbete under dagtid
 • Intyg att barnomsorg inte kan lösas på egen hand. Det här görs i samband med placeringshandläggare

Schema
Närvarotid är den tid då både vårdnadshavare och sammanboende arbetar samt restid. Aktuellt schema över barnets omsorgsbehov ska alltid lämnas in i så god tid som möjligt eftersom det ligger till grund för personalens schema och bemanning. Schema ska dock lämnas in senast 14 dagar i förväg (det gäller även ändringar i schemat). Undantag kan ske i samråd med personal och rektor.

Frånvaro
Frånvaro eller ändringar ska anmälas på e-post till nattugglanfsk@utb.saffle.se. Frånvaro eller ändringar utan anmälan är grund för avstängning av platsen.

Barnomsorg på obekväm arbetstid innebär per automatik en heltidsdebitering. Taxa enligt ordinarie regelverk. För mer information kring avgifter, besök sidan Ansökan, avgifter och schema.

Antal platser
Antal platser är begränsat. Maxantalet barn som samtidigt kan vara på förskolan är:

 • 10 platser nattetid
 • 20 platser kvällar/helger

Om behov av fler platser uppstår anmäler placeringshandläggare det till utvecklingschef förskola för vidare utredning om eventuella nödvändiga förändringar.

Uppsägning av plats
Uppsägningstiden är en månad. Avgift debiteras under uppsägningstiden.

Dubbla placeringar
Barn som är placerade vid en annan förskola eller fritidshem och som har behov av barnomsorg på obekväm arbetstid erbjuds dubbel placering. Det innebär att barnet behåller sin ordinarie placering under dagtid, men vistas på Nattugglan under övrig tid.

Vårdnadshavare ansvarar för transporten till och från Nattugglan. Det gäller även förflyttning mellan ordinarie förskola eller fritidshem och Kyrkmyrens förskola, avdelning Nattugglan.

Lämning och hämtning

 • Avdelningen öppnar 05.30 för hämtning
 • Barn hämtas senast 07.00 på vardagar
 • Lämning kvällstid sker senast 19.00
 • Barn som inte ska övernatta hämtas senast 22.15

Om vårdnadshavare inom ramen för arbetstid och restid hinner till Nattugglan innan 22.15 ska barnen hämtas.

Nattning av barn

 • Nattning av yngre barn sker cirka 19.00-19.30
 • Nattning av äldre barn sker cirka 20.00-21.00

Måltider

 • Middag serveras varje dag cirka 18.00-18.30
 • Frukost på vardagar serveras vid behov cirka 07.30
 • Frukost serveras lördag och söndag cirka 08.30
 • Lunch serveras lördag och söndag cirka 12.00


Kontakt
 • Alexandra Broström Vesalainen

  Handläggare förskola och skolskjuts

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 19 90

  0533-68 14 73 Fakturafrågor

  Sundsgatan 1 B, Säffle

 • Jenni Gunnberg

  Utvecklingschef förskolan

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 16 04

  Sundsgatan 1 B, Säffle

Senast uppdaterad • 2024-06-04