Förskolor i Säffle kommun
Kontakt

Förskolor i Säffle kommun

I Säffle kommun finns det för närvarande 11 förskolenheter som är organiserade i grupper 1-3 år, 3-5 år eller 1-5 år.

Våra kommunala förskolor är uppdelade efter geografiska områden; västra ytterort, västra tätort, östra ytterort och östra tätort.

Kommunala förskolor

På Annelunds förskola lägger vi grunden för det livslånga lärandet. Vår förskola ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Vi ska ge varje barn de bästa förutsättningar för utveckling och lärande.

Ditt barn får möjlighet att förundras och inspireras av våra lärmiljöer som utgår från tre teman; språk, ateljé och bygg/konstruktion. Dessa kommer igen både inomhus och utomhus. På Annelund möts du och ditt barn av positiva, kunniga och intresserade pedagoger som alltid gör sitt bästa för att ni ska trivas!

Hitta hit
Svingvägen 2
661 31 Säffle

Avdelningar
Storken 0533-68 10 61
Måsen 0533-68 10 63
Tärnan 0533-68 10 64
Kök 0533- 68 10 62

Kontakt
Ylva E Magnusson
Telefon: 0533- 68 10 60
E-post: ylva.eklundmagnusson@saffle.se

Annelunds förskola hör till Västra sidan och ligger i Säffle tätort.


På Enens förskola arbetar vi med lekpedagogik vilket betyder att ditt barn kommer möta undervisning genom sagans värld, dramatisering och litteratur. Det lustfyllda lärandet står centrum på Enen. Förskolan ligger nära skog och natur som används kontinuerligt i undervisningen. Ditt barn får möjlighet att leka och lära tillsammans med andra barn i åldern 1-5, i lärmiljöer som är föränderliga, inspirerande och tar tillvara på barnens intressen.

Förskolan ligger i nära anslutning till skolan vilket främjar ett gott samarbete mellan skolformerna.

Hitta hit
Nyströmsvägen 12
661 95 Värmlands Nysäter

Avdelningar
Boken 0533- 68 12 80
Tallen 0533- 68 12 81
Kök 0533- 68 14 57

Kontakt
Elvira Sparre
Telefon: 0533- 68 16 44
E-post: elvira.sparre@saffle.se

Enens förskola hör till Västra sidan av Säffles ytterområde.


Fiskarberget förskola ligger omgiven av vacker natur med beteshagar och skog. Att titta på kossorna strax utanför förskolans gård är ett härligt inslag i barnens vardag. På Fiskarbergets förskola och pedagogiska omsorg för skolbarn läggs grunden för det livslånga lärandet. I undervisningen utgår pedagogerna från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter.

För oss är samverkan med vårdnadshavare viktigt och alla ska känna att vi som arbetar här är kompetenta, positiva och engagerade. På vår förskola organiserar vi utbildningen så att barnen möts, leker och lär tillsammans över alla åldrar.

Hitta hit
Fiskarberget
661 94 Säffle

Avdelningar
1-5 år 0533- 68 17 38
Kök 0533- 68 17 39

Kontakt
Elvira Sparre
Telefon: 0533- 68 16 44
E-post: elvira.sparre@saffle.se

Fiskarbergets förskola hör till Västra sidan av Säffles ytterområde.


På Kyrkmyrens förskola lägger vi grunden för det livslånga lärandet. Utbildningen utgår från en helhetssyn, från alla barns behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

På vår förskola får ditt barn möta jämnåriga kompisar i miljöer och undervisning som är anpassad utifrån barnets intresse och behov. Utomhus möts, leker och lär tillsammans över alla åldrar.

Förskolan ligger nära skogen som är en naturlig del av undervisningen. Barn och pedagoger besöker ofta skogen för att utforska tillsammans!

Hitta hit
Jättegatan 2
661 31 Säffle

Avdelningar
Blå 0533-68 12 42
Grön 0533-68 12 43
Gul: 0533-68 12 44
Kök 0533- 68 12 41

Kontakt
Ylva E Magnusson
Telefon: 0533- 68 10 60
E-post: ylva.eklundmagnusson@saffle.se

Kyrkmyrens förskola hör till Västra sidan och ligger i Säffle tätort.


På Illerns förskola arbetar vi för att utbildning och undervisning utgår från barnens intressen, nyfikenhet och lust att lära. Alla barn från de fyra avdelningarna har tillgång till förskolans gemensamma lärmiljö Torget. Här möts både barn och pedagoger för att tillsammans utforska magnetism, naturmaterial, digitala verktyg, språk, teknik, bygg och konstruktion. Närheten till skogen ger barnen möjlighet att möta naturen både på förskolans gårdar och i närmiljön.

Hitta hit
Ekvägen 7
661 43 Säffle

Avdelningar
Myran 0533-68 12 73
Fjärilen 0533-68 12 72
Sländan 0533-68 12 71
Nyckelpigan 0533-68 12 70
Kök 0533- 68 18 75

Kontakt
Nina Löwing
Telefon: 0533- 68 16 51
E-post: nina.lowing@saffle.se

Illerns förskola hör till östra sidan och ligger i Säffle tätort.


På Månstenens förskola strävar vi efter att skapa rörelseglädje, nyfikenhet och lust att lära. Genom våra gemensamma lärmiljöer vattenateljé, skapande ateljé, sinnesrum, diggirummet och torget möts barnen mellan avdelningarna och skapar möjligheter att utforska och lära av varandra.

Digitala verktyg, naturmaterial, böcker och belysning förstärker lärmiljöerna i de fräscha lokalerna och ger barn och pedagoger goda förutsättningar till utbildning och undervisning. Förskolans två gårdar, liksom närheten till parker och skog stimulerar barnens rörelse och lustfyllda upptäckande.

Hitta hit
Sundsgatan 1B
661 40 Säffle

Avdelningar
Ametisten 0533-68 38 01
Diamanten 0533-68 38 02
Opalen 0533-68 38 03
Topasen 0533-68 38 04
Kök 0533- 68 38 05

Kontakt
Nina Löwing
Telefon: 0533- 68 16 51
E-post: nina.lowing@saffle.se

Månstenens förskola hör till östra sidan och ligger i Säffle tätort.


Månstenen på instragram

Pluto är Säffles första och största förskola! Här möts barn och pedagoger i analoga och digitala lärmiljöer som inspirerar och utmanar för att lära och utvecklas tillsammans. Vi har ett gott samarbete mellan avdelningarna där vi sätter barnens lärande i centrum och arbetar utifrån varje barns förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid samspel, kommunikation och språkutveckling.

På Pluto möter du och ditt barn erfarna, kompetenta och inspirerande pedagoger som skapar härliga dagar tillsammans med ditt barn!

Hitta hit
Stjärngatan 6
661 32 Säffle

Avdelningar
Galaxen 0533-68 16 23, 0533-68 16 24
Ugglan 0533-68 16 26
Duvan 0533-68 16 27
Lejonet 0533-68 16 28
Kök 0533- 68 16 05

Kontakt
Ylva E Magnusson
Telefon: 0533- 68 10 60
E-post: ylva.eklundmagnusson@saffle.se

Plutos förskola hör till Västra sidan och ligger i Säffle tätort.


Pluto på instragram

Svanskogs förskola är Säffle kommuns nyaste förskola. Här möter du och ditt barn moderna och inspirerande lärmiljöer både inomhus och utomhus. Undervisningen är anpassad utifrån ditt barns intressen och behov där barnens förslag, ideer, lek och initiativ ligger till grund för undervisningen.

På Svanskogs förskola ges barnen möjlighet att utvecklas i lustfyllda undervisningssituationer med mycket lek och glädje. Förskolan ligger skogsnära vilket gör att utflykter är en naturlig del av undervisningen. Förskolan ligger i nära anslutning till skolan vilket främjar ett gott samarbete mellan skolformerna.

Hitta hit
Bengtsforsvägen 3
662 50 Svanskog

Avdelningar
Lärken 0533- 68 14 60
Eken 0533-68 14 62
Kök 0533- 68 14 61

Kontakt
Elvira Sparre
Telefon: 0533- 68 16 44
E-post: elvira.sparre@saffle.se

Svanskogs förskola hör till Västra sidan och ligger i Säffles ytterområde.


Förskolan Solkatten ligger i natursköna Värmlandsnäs precis bredvid Botilsäters skola. Närheten till skolan främjar samarbete mellan skolformerna. På förskolan Solkatten får ditt barn möjlighet att leka och lära tillsammans med andra barn i åldern 1-6.

Stor vikt läggs vid att skapa förutsättningar för trygga relationer och kommunikation mellan både barn - barn och vuxna -barn. Lärmiljöerna inomhus och utomhus inspirerar till kreativitet och utforskande samt utgår från barnens intressen och behov. Förskolan gård innehåller en egen skogsdunge vilken används flitigt av barnen.

Hitta hit
Kalvhagen
661 91 Säffle

Avdelningar
Kalven 0533-68 14 24
Kossan 0533-68 14 17
Kök 0533- 68 14 26

Kontakt
Maria Pantzare
Telefon: 0533- 68 16 43
E-post: maria.pantzare@saffle.se

Solkattens förskola hör till östra sidan och ligger i Säffles ytterområde.


På Sunds förskola vill vi att alla barn och pedagoger ska känna glädje tillsammans. Med en trygg, rolig och stimulerande lärmiljö både inomhus och utomhus lägger vi grunden för att alla barn ska ges de bästa förutsättningarna att uppleva, upptäcka och utforska tillsammans. Våra digitala verktyg är en naturlig del i utbildningen och undervisningen och kompletterar det analoga lärandet.

Hitta hit
Plogvägen 1
661 42 Säffle

Avdelningar
Upplevarna 0533- 68 12 25
Upptäckarna 0533- 68 12 26
Utforskarna 0533-68 12 27
Kök 0533- 68 12 24

Kontakt
Maria Pantzare
Telefon: 0533- 68 16 43
E-post: maria.pantzare@saffle.se

Sunds förskola hör till östra sidan och ligger i Säffles tätort.


Sund på instragram

Förskolan Sörgården ligger nära både natur, skog och skolan i Värmlandsbro. Förskolans gård består av två delar varav en del är naturgård med skog och en grillkåta. Här arbetar vi för att skapa trygghet, nyfikenhet och lust att lära för alla våra barn. Lärmiljöerna är utformade efter barnens intressen och åldrar för att på bästa sätt stimulera till utveckling och lärande, tecken som stöd och alternativ kommunikation är ett naturligt verktyg i pedagogernas undervisning. I vår utbildning och undervisning strävar vi efter att skapa glädje, tilltro och gemenskap.

Hitta hit
Norbrovägen 29
661 93 Säffle

Avdelningar
Fåret 0533-68 14 37
Lammet 0533- 68 14 36
Kök 0533- 68 14 38

Kontakt
Maria Pantzare
Telefon: 0533- 68 16 43
E-post: maria.pantzare@saffle.se

Sörgårdens förskola hör till östra sidan och ligger i Säffles ytterområde.


Kontakt
 • Jenni Gunnberg

  Utvecklingschef förskolan

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 16 04

  Sundsgatan 1 B, Säffle

 • Alexandra Broström Vesalainen

  Handläggare förskola och skolskjuts

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 19 90

  0533-68 14 73 Fakturafrågor

  Sundsgatan 1 B, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-08-07