Förskolor i Säffle kommun
Kontakt

Förskolor i Säffle kommun

I Säffle finns det för närvarande 16 förskolenheter som är organiserade i grupper 1-3 år, 3-5 år eller 1-5 år. Förskolorna drivs antingen i kommunal regi eller som fristående enheter.

Våra kommunala förskolor är uppdelade efter geografiska områden; västra ytterort, västra tätort, östra ytterort och östra tätort.

Kommunala förskolor

På Annelunds förskola lägger vi grunden för det livslånga lärandet. Vi ser till att det är roligt, tryggt och lärorikt för alla barn som deltar. Vi ger varje barn de bästa förutsättningar för utveckling och lärande. Våra lärmiljöer utgår från tre teman; språk, ateljé och bygg/konstruktion.

Hitta hit
Svingvägen 2
661 31 Säffle

Avdelningar
Storken 0533-68 10 61
Måsen 0533-68 10 63
Tärnan 0533-68 10 64
Kök 0533- 68 10 62

Kontakt
Ylva E Magnusson
Telefon: 0533- 68 10 60
E-post: ylva.eklundmagnusson@saffle.se

Annelunds förskola hör till Västra sidan och ligger i Säffle tätort.


På Enens förskola lägger vi grunden för det livslånga lärandet. Vi vill att barnen ska få pröva, utveckla sina förmågor och intressen. Utbildningen organiseras så att barnen möts, leker och lär tillsammans över alla åldrar. Utbildningen ska vara trygg, rolig och lärorik för alla barn.

Hitta hit
Nyströmsvägen 12
661 95 Värmlands Nysäter

Avdelningar
Boken 0533- 68 12 80
Tallen 0533- 68 12 81
Kök 0533- 68 14 57

Kontakt
Mikael Löfgren
Telefon: 0533- 68 16 43
E-post: mikael.lofgren@saffle.se

Enens förskola hör till Västra sidan av Säffles ytterområde.


På Fiskarbergets förskola och pedagogiska omsorg för skolbarn läggs grunden för det livslånga lärandet. I undervisningen utgår vi från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. För oss är samverkan med vårdnadshavare viktigt och alla ska känna att vi som arbetar här är kompetenta, positiva och engagerade. På vår förskola organiserar vi utbildningen så att barnen möts, leker och lär tillsammans över alla åldrar.

Hitta hit
Fiskarberget
661 94 Säffle

Avdelningar
1-5 år 0533- 68 17 38
Kök 0533- 68 17 39

Kontakt
Mikael Löfgren
Telefon: 0533- 68 16 43
E-post: mikael.lofgren@saffle.se

Fiskarbergets förskola hör till Västra sidan av Säffles ytterområde.


På Kyrkmyrens förskola lägger vi grunden för det livslånga lärandet. Utbildningen utgår från en helhetssyn, från alla barns behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. På vår förskola organiserar vi utbildningen så att barnen möts, leker och lär tillsammans över alla åldrar.

Hitta hit
Jättegatan 2
661 31 Säffle

Avdelningar
Blå 0533-68 12 42
Grön 0533-68 12 43
Gul: 0533-68 12 44
Kök 0533- 68 12 41

Kontakt
Ylva E Magnusson
Telefon: 0533- 68 10 60
E-post: ylva.eklundmagnusson@saffle.se

Kyrkmyrens förskola hör till Västra sidan och ligger i Säffle tätort.


På Illerns förskola arbetar vi för att utbildning och undervisning utgår från barnens intressen, nyfikenhet och lust att lära. Alla barn från de fyra avdelningarna har tillgång till förskolans gemensamma lärmiljö Torget. Här möts både barn och pedagoger för att tillsammans utforska magnetism, naturmaterial, digitala verktyg, språk, teknik, bygg och konstruktion. Närheten till skogen ger barnen möjlighet att möta naturen både på förskolans gårdar och i närmiljön.

Hitta hit
Ekvägen 7
661 43 Säffle

Avdelningar
Myran 0533-68 12 73
Fjärilen 0533-68 12 72
Sländan 0533-68 12 71
Nyckelpigan 0533-68 12 70
Kök 0533- 68 18 75

Kontakt
Nina Löwing
Telefon: 0533- 68 16 51
E-post: nina.lowing@saffle.se

Illerns förskola hör till östra sidan och ligger i Säffle tätort.


På Månstenens förskola strävar vi efter att skapa rörelseglädje, nyfikenhet och lust att lära. Genom våra gemensamma lärmiljöer vattenateljé, skapande ateljé, sinnesrum och torget möts barnen mellan avdelningarna och skapar möjligheter att utforska och lära av varandra.

Digitala verktyg, naturmaterial, böcker och belysning förstärker lärmiljöerna i de nya lokalerna och ger barn och pedagoger goda förutsättningar till utbildning och undervisning. Förskolans två gårdar, liksom närheten till parker och skog stimulerar barnens rörelse och lustfyllda upptäckande.

Hitta hit
Sundsgatan 1B
661 40 Säffle

Avdelningar
Ametisten 0533-68 38 01
Diamanten 0533-68 38 02
Opalen 0533-68 38 03
Topasen 0533-68 38 04
Kök 0533- 68 38 05

Kontakt
Nina Löwing
Telefon: 0533- 68 16 51
E-post: nina.lowing@saffle.se

Månstenens förskola hör till östra sidan och ligger i Säffle tätort.


Månstenen på instragram

Pluto är Säffles första och största förskola! Här möts barn och pedagoger i analoga och digitala lärmiljöer som inspirerar och utamanar för att lära och utvecklas tillsammans. Vi har ett gott samarbete mellan avdelningarna där vi sätter barnens lärande i centrum och arbetar utifrån varje barns förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid samspel, kommunikation och språkutveckling.

Hitta hit
Stjärngatan 6
661 32 Säffle

Avdelningar
Galaxen 0533-68 16 23, 0533-68 16 24
Ugglan 0533-68 16 26
Duvan 0533-68 16 27
Lejonet 0533-68 16 28
Kök 0533- 68 16 05

Kontakt
Ylva E Magnusson
Telefon: 0533- 68 10 60
E-post: ylva.eklundmagnusson@saffle.se

Plutos förskola hör till Västra sidan och ligger i Säffle tätort.


Pluto på instragram

På Svanskogs förskola i Svaneholm står glädje, trygghet och delaktighet i fokus. Tillsammans med vårdnadshavare och barn lägger vi grunden för trygghet och delaktighet redan vid introduktionen. Både barn och vårdnadshavare ska ha förtroende för oss och vår verksamhet. Vi vill också att barnen ska känna tilltro till den egna förmågan. Barnens förslag, idéer, lek och initiativ ligger till grund för vårt pedagogiska arbete.

Hitta hit
Bengtsforsvägen 3
662 50 Svanskog

Avdelningar
Lärken 0533- 68 14 60
Eken 0533-68 14 62
Kök 0533- 68 14 61

Kontakt
Mikael Löfgren
Telefon: 0533- 68 16 43
E-post: mikael.lofgren@saffle.se

Svanskogs förskola hör till Västra sidan och ligger i Säffles ytterområde.


Förskolan Solkatten ligger i natursköna Värmlandsnäs precis bredvid Botilsäters skola. Här ger vi barnen möjlighet till både utforskande och lek i skogen, närmiljön och på vår gemensamma gård. Lärmiljöerna är anpassade efter barnens intressen och ålder och vi arbetar mycket med språk och kommunikation. Trygghet, omsorg och att skapa nyfikenhet hos barnen kännetecknar Solkattens utbildning och undervisning.

Hitta hit
Kalvhagen
661 91 Säffle

Avdelningar
Kalven 0533-68 14 24
Kossan 0533-68 14 17
Kök 0533- 68 14 26

Kontakt
Mikael Löfgren
Telefon: 0533- 68 16 43
E-post: mikael.lofgren@saffle.se

Solkattens förskola hör till östra sidan och ligger i Säffles ytterområde.


På Sunds förskola vill vi att alla barn och pedagoger ska känna glädje tillsammans i en trygg, rolig och lärorik miljö som lägger grunden för det livslånga lärandet. Varje barn ges förutsättningar för att lyckas i sin utveckling och i sitt lärande, och genom litteraturteman arbetar vi mycket med språk i undervisningen. Våra digitala verktyg är en naturlig del i verksamheten och kompletterar våra analoga arbetssätt och miljöer.

Hitta hit
Plogvägen 1
661 42 Säffle

Avdelningar
Upplevarna 0533- 68 12 25
Upptäckarna 0533- 68 12 26
Utforskarna 0533-68 12 27
Kök 0533- 68 12 24

Kontakt
Nina Löwing
Telefon: 0533- 68 16 51
E-post: nina.lowing@saffle.se

Sunds förskola hör till östra sidan och ligger i Säffles tätort.


Sund på instragram

Förskolan Sörgården ligger nära både natur, skog och skolan i Värmlandsbro. Här arbetar vi för att skapa trygghet, nyfikenhet och lust att lära för alla våra barn. Lärmiljöerna är utformade efter barnens intressen och åldrar för att på bästa sätt stimulera till utveckling och lärande. Vi är en liten förskola, med ett nära samarbete mellan avdelningarna både inomhus och på vår gemensamma gård. I vår utbildning och undervisning strävar vi efter att skapa glädje, tilltro och gemenskap.

Hitta hit
Norbrovägen 29
661 93 Säffle

Avdelningar
Fåret 0533-68 14 37
Lammet 0533- 68 14 36
Kök 0533- 68 14 38

Kontakt
Mikael Löfgren
Telefon: 0533- 68 16 43
E-post: mikael.lofgren@saffle.se

Sörgårdens förskola hör till östra sidan och ligger i Säffles ytterområde.


Fristående förskolor

För mer information om våra fristående förskolor, besök förskolornas webbplatser eller kontakta förskolan direkt.

Hitta hit
Oxelgatan 2
661 42 Säffle

Avdelningar
Lysmasken 1-3 år
Biet 1-5 år
Trollsländan 3-5 år

Kontakt
Malin Stensson
Telefon: 0533- 68 95 00
Eldflugans webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit
Tingsgatan 8
661 40 Säffle

Avdelningar
Hallonet
Smultronet
Jordgubben

Kontakt
Emily Korstanje
Telefon: 0533- 800 60
Kullerbyttans webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Hitta hit
Tveta församlingshem
661 94 Säffle

Avdelningar
1-5 år

Kontakt
Marie Henningsson
Telefon: 0533- 69 13 52
Musikantens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit
Gisslebyn
661 96 Långserud

Avdelningar
1-5 år

Kontakt
Veronika Willhelmsson
Telefon: 073-025 30 78
Mörtens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit
Olstorpsvägen 2
661 42 Säffle

Avdelningar
1-5 år 070-513 77 86

Kontakt
Ann-Louise Melitshenko
Telefon: 070-513 77 86

Kontakt
 • Jenni Gunnberg

  Utvecklingschef förskolan

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 16 04

  Industrigatan 10 A, Säffle

 • Lizmarie Edman

  Intendent förskolan

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 14 74

  Industrigatan 10 A, Säffle

Senast uppdaterad • 2022-01-26