Bild
Kontakt

Fem faktabaserade anledningar att välja Säffles kommunala förskola

Är det dags att välja förskola? Då står du inför ett viktigt val. Förskolans utbildning lägger grunden för det lärande som sedan fortsätter resten av livet.

Med hjälp av den här listan hoppas vi kunna hjälpa dig att ta ett informerat och riktigt beslut för dig och ditt barn.

Lyhördhet för ditt barns behov

Många studier visar att förskolepersonalens lyhördhet för barnens behov och intressen främjar engagemang. I Säffles kommunala förskola använder vi systematiskt kvalitetsarbete som tar utgångspunkt i barnens erfarenheter, behov och intressen.

Jag tycker att förskolan Annelund är bra på grund av de engagerade pedagogerna som väcker barnens nyfikenhet och får dem att växa.
Moa Ekström, förälder

Vi tittar på och lyssnar till barnens upplevelser, tankar och idéer och vad de visar nyfikenhet för och anpassar sedan undervisningen utifrån detta.

Modern samverkan

Det är viktigt med samverkan runt barnen i förskolan, och det finns studier som pekar på att det har betydelse för barns välbefinnande. Det gäller särskilt samverkan mellan hem och förskola.

Inom Säffles kommunala förskola använder vi framförallt vår app Tyra för att säkerställa kontinuerlig dialog mellan förskolepersonalen och vårdnadshavare på ett modernt och digitalt sätt. Tyra är lätt att använda och gör att du får tillgång till schema och frånvarohantering, kalender och händelser, pedagogisk dokumentation samt blogg och anteckningar.

Språkutvecklande arbetssätt

En bra förskola gynnar barns sociala, kognitiva och språkliga utveckling och bidrar till psykiskt välbefinnande. Barn som gått i förskola med hög kvalitet lyckas bättre i skolan, har bättre kunskapsutveckling samt bättre social utveckling.

I Säffles kommunala förskola finns språket alltid med i leken. Vi inspirerar barnen att leka med ord, uttrycka tankar och ställa frågor. Genom språkutvecklande metoder och resurser så som Bokbussen, hallbibliotek och Polyglutt öppnar vi dörren till en rikare värld.

Dessutom har vi en språk- och kunskapsutvecklare som jobbar aktivt med att inspirera och hjälpa våra pedagoger.

Tillsammans för barnets bästa

Studier visar att en viktig faktor för en bra förskola är förmågan att kunna hjälpa barn i behov av stöd. För dessa barn är förskolan en viktig skyddsfaktor om tidiga och rätt insatser ges.

Inom Säffles kommunala förskola arbetar vi med barnhälsoteam just för att kunna ge tidiga insatser. I teamet ingår alltid rektor, förskolepersonal, specialpedagog och barnets BVC-sköterska. Vid behov kan även kompetenser så som socialsekreterare, barnpsykolog och logoped ingå i teamet.

Vi jobbar alltid utifrån tillgänglig kunskap och evidens för att säkerställa barnets hälsa och goda levnadsvillkor.

Vårt barnhälsoteam

Närhet

I Säffle kommun finns det för närvarande 11 förskolenheter som är organiserade i grupper 1-3 år, 3-5 år eller 1-5 år. Våra kommunala förskolor är uppdelade efter geografiska områden; västra ytterort, västra tätort, östra ytterort och östra tätort.

Det betyder att du har stor chans att få plats på en förskola som ligger nära ditt hem.

Barn och personal i Säffles kommunala förskolorFörstora bilden
Barn och personal i Säffles kommunala förskolorFörstora bilden
Barn och personal i Säffles kommunala förskolorFörstora bilden
Barn och personal i Säffles kommunala förskolorFörstora bilden
Vår broschyr
Kontakt
 • Barn- och utbildningsförvaltningen

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 19 90

  Sundsgatan 1 B, Säffle

 • Jenni Gunnberg

  Utvecklingschef förskolan

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 16 04

  Sundsgatan 1 B, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-12-21