Vi jobbar för en ökad export mot Norge

I projektet Hållbar export i Westra Wermland, som är en fortsättning på projektet Westra Wermland Export, kan du som företagare i Arvika, Årjäng och Säffle få stöttning i företagets utveckling för en ökad export mot Norge, med hållbara produkter och tjänster. Du kan få tillgång till affärscoacher inom bland annat hållbarhet, försäljning, digital synlighet och ledarskap.

Tack vare vår geografiska närhet till Norge har vi en unik möjlighet till en ökad export och fler norska besökare. Det är den möjligheten vi vill ta till vara i vårt arbete.

Genom bland annat öppna inspirationsseminarier för näringslivet, direkt coachning inom sälj- och export, digital synlighet, organisation och hållbarhet, kontaktskapande på den norska marknaden och gemensamt platsvarumärkesarbete strävar vi mot en ökad hållbar export mot Norge för hela vår region!

Vill du utveckla dig och ditt företag?

Är du företagare i Arvika, Årjäng eller Säffle som ser ett behov av stöttning i företagets utveckling och tillväxt? Vill ni växa och öka exporten mot Norge?

Vi erbjuder affärscoachning för små och medelstora företag!

Affärscoachning

Effektiv säljutveckling – vi stöttar, vägleder och inspirerar
Att vara ledare, säljchef och egen företagare är både energikrävande och samtidigt ett utmanande arbete. Att ständigt motivera, coacha, driva säljarbetet mot framgång, utveckla
strategier, att bygga planer, styra görandet och följa upp aktiviteter - Hur får man denna vardag att gå ihop? Som säljchef behöver du ibland hjälp, stöd, goda råd och någon som kommer utifrån och ger ett utifrån perspektiv för att driva dig och sälj-utvecklingen vidare.

Rådgivning och coachning för ökad digital synlighet
Hur kan och bör man jobba med företagets digitala närvaro? I digitalcoachning kan ni få stöd kring allt från kartläggning av företagets digitala närvaro/synlighet idag, till att skapa en enkel strategi för målgrupper, kanaler och innehåll, samt stöd i att implementera aktiviteterna.

Rådgivning kring hållbarhetsfrågor och hur de kan stärka företagets konkurrenskraft
Hur kan ni använda hållbarhetsfrågorna för att stärka ert företag? Vad innebär hållbarhetsbegreppen miljö, jämställdhet och likabehandling? Vad görs redan idag i företaget som bidrar? Vi kan stötta er att hitta insikter och verktyg för att stärka företagets konkurrenskraft.

Stöd kring organisation för tillväxt
Vid en export- och tillväxtsatsning ställs nya krav på företaget. Bättre struktur och ledning krävs för att nå framgång. Vi kan stötta, coacha och vägleda.

Kontaktskapande på norska marknaden
Bra affärskontakter möjliggör fler och bättre affärer. Vi kan stötta er i arbetet med att hitta nya affärskontakter och samarbets-partners på andra sidan gränsen.

Vill du veta mer om vilket stöd ditt företag kan få? Kontakta oss så berättar vi mer!

ARVIKA
Jonas Andersson, 0570-819 28, 070-281 13 09

SÄFFLE
Ewa Gustavsson, 0533- 68 13 29

ÅRJÄNG
Thorill Pettersson, 0570-140 70


Informationsblad om sälj-, hållbarhet- och ledarskapscoachning
Informationsblad om säljcoachning
Informationsblad om digitalcoachning
Projektöversikt, aktiviteter, mål

PROJEKTNAMN: Hållbar export i Westra Wermland.
PROJEKTTID: 2020-05-01 till 2023-08-31.
MEDVERKANDE KOMMUNER: Säffle (projektägare), Årjäng och Arvika
FINANSIÄRER:
Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Värmland, Säffle kommun, Årjängs kommun, Arvika kommun, Westra Wermlands Sparbank, Alfastiftelsen, Företagarna Säffle, Nordmarkens Näringsliv, Företagsamma kvinnor i Arvika

SYFTE:
Öka hållbar export mot Norge med hållbara produkter och tjänster.

MÅLGRUPPER:

 • Små- och medelstora företag (SMF) som idag är verksamma med varu- och tjänsteexport mot Norge eller de som vill komma igång med exportaffären.
 • Besöksnäringsföretag som vill attrahera norska turister.

PROJEKTMÅL:

 • Fler SMF i västra Värmland exporterar mer på den norska marknaden.
 • Fler SMF ökar sin faktiska förmåga att ingå i leverantörskedjor med uttalade hållbarhetskrav.
 • Regionens besöksnärings- och handelsföretag attraherar fler kunder från Norge, utifrån hållbara affärsprinciper.

PROJEKTAKTIVITETER RIKTADE MOT NÄRINGSLIVET

 • Öppna inspirationsseminarier.
 • Behovskartläggning.
 • Hållbara affärsprinciper.
 • Sälj- och exportcoachning.
 • Organisation för tillväxt.
 • Kontaktskapande på norska marknaden.
 • Coachning digitala verktyg och ökad digital synlighet.
 • Gemensam platsmarknadsföring.

KONTAKT:
Helena Stor Hansson, projektledare, 0533-68 30 07.

flygbild krokstad säffle

Resultat

Projektet startade 1/5 2020 och kommer att pågå till och med 31/8 2023. Här kommer vi att löpande publicera rapporter om hur arbetet går.

Statusrapporten ger en bild över vad som ska göras, vad som är gjort, vilka som deltar, vad som är planerat och vilka insikter vi fått.

Kontakt

Helena Stor Hansson, projektledare, 0533- 68 30 07
Jonas Andersson, delprojektledare Arvika, 0570-819 28, 070-281 13 09
Ewa Gustavsson, delprojektledare Säffle, 0533-68 13 29
Thorill Pettersson, delprojektledare Årjäng, 0570-140 70

tillväxtverket logo, RV logo, arvika kommun, säffle kommun, årjäng kommun,