I Svanskog finns många fina sjöar och sjösystem som Mellan-Svan, Öster-Svan och Väster--Svan
Kontakt

Vandra i Svanskog

Vandra upp på höjden där du kan se blomsterrika marker med arter som slåttergubbe och åkervädd, där fjärilar och skalbaggar trivs.

I Yttre Hedane lockar de blomsterrika markerna till sig många insekter, där fjärilar och skalbaggar utgör ett påtagligt inslag.

Vandra i Yttre Hedane naturreservat

Yttre Hedane är ett lämpligt utflyktsmål för alla som gillar både lövträd, ängsflora, vackra blommor, fåglar, fjärilar och skalbaggar, i juni-juli är ängarna som vackrast. Det finns inte mindre än 13 olika trädarter växer i reservatet till exempel Hassel, Alm, Ask, Lind, och Ek. . Två gårdar har funnits inom reservatet, den äldsta omnämns som skattelagt torp i jordeböckerna redan på 1580-talet. Odlingsmarken och gårdsmiljöerna sköts idag om bland annat genom årlig slåtter. Längd: cirka 2 km. Område ligger öster om sjön Ömmeln.

Yttre Hedane naturreservat, Länsstyrelsen
Motionsspåret går en bit längs med sjön Mellan-Svan. Det kan tänkas att du får se vattnet blänka mellan träden här och där.

Motionsspår i Svaneholm

Ta en härlig promenad i motionsspåret i Svaneholm. Elljusspår. Längd: cirka 2,5 km. Parkering vid Svanskog Folkets Hus eller vid starten av spåret, ca 300 m in på Bengtsforsvägen räknat från Fokets Hus.

Motionsspår i Svaneholm
Kontakt
  • Säffle Turistinformation

    Säffle Turistinformation

    Kommunledningskontoret

    0533-68 10 10

Senast uppdaterad • 2022-10-10