I Lönnskog finns flera leder med fina utsikts- och rastplatser. Här ska det njutas av en kåsa gott kaffe på en fin och mossig plats i skogen
Kontakt

Vandra i Långserud och Lönnskog

Vandra i orörd, rofylld och vacker natur, längs tjärn och sjöar och upp på höjderna. Förbi kulturminnesplatser som gamla torp, där marken en gång odlades, genom trolsk gammelskog med mängder av rara växter. Hitta din favorit bland vandringslederna, du kan välja mellan lätta till mer krävande leder. Lönnskog ligger nära Glaskogen Naturreservat. 

Korset hittades år 2013.Träkorset är högt, byggt av rejäl grovt virke och fastsatt med cementsockel. Det är mycket vackert med sniderier.

Korset i Långserud

År 2013 hittades korset. Frågorna blev många - Vem hade rest upp det flera meter höga träkorset? Och varför? I flera år gäckade det mystiska träkorset. SVT gjorde ett reportag 2014 om korset och då var inte frågorna besvarade. År 2016 hittade SVT en person som säger att han har rest det: Han heter Pjotr och är ryss som bor i Litauen. Korset reste han som tack till alla personer som hjälpt honom här i Värmland. Träkorset är mycket vackert med fina sniderier. Trävirket är från Kaliningrad och korset gjordes av en berömd litauisk konstnär. Korset väger ca 350 kilo.

Reportage om skaparen av korset Pjotr på SVT Play
Gillertjärnet har beskrivits som ett svart öga där det ligger inne i skogen. Här finns många olika växter, mossor med mera och Sveriges nordligast Idegransbestånd

Gillertjärn naturresevat, Långserud

En försänkning mellan bergsbranter leder dig sista biten fram till Gillertjärnet mitt i det lilla naturreservatet. I och runt det mörka tjärnet växer vita näckrosor och på stränderna täta buskage av doftande pors. Området kring det lilla tjärnet är känt för sin rika förekomst av Idegran. Läget vid norra kanten av idegranens utbredningsområde i Sverige gör lokalen intressant. Här kan du också se en rad ovanliga blomväxter som t.ex. trolldruva samt en rik flora av lavar, mossor och svampar. Längd: ca 1,5 km.

Gillertjärn naturreservat

Vandringsleder och naturreservat i Lönnskog

Lönnskog finns flera vandringsleder och naturreservat som Ulvfjället och Segolstorpshöjden. Det är en upplevelse i både stort och smått att vandra här, det ger dig naturupplevelser i både stort och smått från vyer över blånande berg till trolsk gammelskog. Vid Elofsbyns vandrarhem & lägergård finns informationstavla med karta över naturreservat och leder samt parkering. Notera. Vägar till parkering nära reservaten är inte så bra skick. Vägbommar är öppna för besökare från 15 maj till 15 september. Tänk på att inte åka in om bommen är öppen före eller efter dessa datum.

Vandringsleder i Lönnskog
Att krama ett träd ska stärka immunförsvaret sägs det, i naturreservatet Ulvfjället finns många gamla stora träd att krama om man så vill.

Ulvfjället naturreservat, Lönnskog

Här finns en av Säffle kommuns högsta punkter mellan 190 och 307 meter över havet med sluttningar åt alla håll. En utisktspkats finns längs leden. Vandring i gammal granskog och dungar av lövträd. Här och var ligger gamla aspar, björkar och tallar som lämnats kvar vid avverkning för att gynna bland andra lavar, mossor och fåglar.
Leden är markerad i orange. Längd: cirka 4 km från Elofsbyn inklusive slingan runt. Kupering: Medel - mycket stark.

Länsstyrelsen Värmland
På höjderna får du storlagen vy över skogar och vatten med blåfärgade åsar långt bort. I Lönnskog finns det många fina platser att se utöver bygden och ännu längre bort.

Segoltorpshöjden naturreservat, Lönnskog

Reservatet består av gammal barrskog med bitvis inslag av lövträd och yngre lövrika skogar. Naturvärdena utgörs av äldre skogar som uppkommit genom naturlig föryngring. Vid Björndolpan som ingår i reservatet har du en fin utsiksplats. Leden är orangemarkerad. Längd: cirka 5, 8 km, mindre slinga cirka 3, 5 km + avstickare ner till Fjällsjön, mätt från Elofsbyn. Kupering: Medel - mycket stark. 

Länsstyrelsen Värmland
Ta på sköna skor för vandring på fina leder i Lönnskog, underlaget varierar ifrån grön gräs, till skogsstigar, steniga partier till bergshällar.

Stenbyhöjden, Lönnskog. Blå led

Vandringsleden Stenbyhöjden är en kort tur på cirka 1,8 km. Från utsiktspunkten kan du se sju vattendrag och Gruvöns bruk i Grums. Kupering: Medel - mycket stark.

Vandringsleder i Lönnskog
Man blir glad när man hittar glittrande stenar men "allt som glimmar är inte guld". I Lönnskog finns Stoneguldgruvan, det är ett spännande utflyktsmål och berättelsen om den är fantastisk.

Stoneguldgruvan, Lönnskog. Grön led

I bygden har det funnits befolkning sedan medeltiden. De flesta livnärde sig på små jordbruk och skogen men det har funnits fler intressanta verksamheter som guldbrytning. Stoneguldgruvan är ett säreget utflyktsmål som tillsammans med lite förkunskaper ger en rik behållning. Guldgruvan bröts upp 1910 med hjälp av dynamit och den blev ca 21 meter djup. Leden är en rundslinga som går till Kniphöjden med rastplats som ger fantastisk vy över landskapet. Se karta för val av något lättare väg. Längd: cirka 5 km. Kupering: Medel - mycket stark.

Vandringsleder i Lönnskog
Vandra över stock och stenar till och vid Stenbyälven. Vid Stenbyälven finns det både grillplats och sittplatser i vindskydd och kolarkoja.

Stenbyälven, Lönnskog. Röd led

Vandringsleden till Stenbyälvens grillplats är en kort tur, perfekt för barnfamiljen och dig som vill ta en kortare tur, ta med fikakorgen.
Här finns det grillplats, vindskydd och kolarkoja. Stenbyälven är ett av Värmlands mest värdefulla vatten. Dess naturvärden ligger främst i förekomsten av stationär bäcköring samt den sällsynta bäckbaggen. Start nära Elofsbyn lägergård. Längd: cirka 1, 8 km. Kupering: Lätt.

Vandringsleder i Lönnskog
Vandringsleden till Nordtorp är den längsta vandringsleden i Lönnskog och erbjuder allt från bergshöjder och stränder vid tjärnar till djupa skogar.

Mögsjön, Lönnskog. Gul led

Vandra genom natursköna skogar och marker. Framme vid Mögsjön finns det vindskydd för vila och övernattning. Här finns också en avstickare till Leken där det finns välbevarade gårdslämningar efter bostadshus, källare och smedja bland andra. Gården var bebodd fram till år 1917. Längd: 8, 5 km. Kupering: Medel.

Vandringsleder i Lönnskog
Vandringsleden från Berga till Lönnskog gamla kyrkplats är bland de längsta vandringslederna. Det finns ett pilgrimshärbärge att övernatta i.

Pilgrimsleden, Berga - Lönnskog. Lila led

Leden går mellan Berga och Lönnskogs kyrkplats. Framme vid kyrkplatsen finns det klockstapel och ett pilgrimhärbärge för paus och övernattning. Fösta biten följer du gul led till Mögsjön, se markering/ skyltning för fortsättning mot Berga. Följ grusvägen, Bergavägen, till kyrkplatsen. Leden har lila markering. Längd: 5 km. Kupering: Medel.

Vandringsleder i Lönnskog
Kontakt
  • Säffle Turistinformation

    Säffle Turistinformation

    Kommunledningskontoret

    0533-68 10 10

Senast uppdaterad • 2022-10-10