Två personer har ett möte vid ett datorskrivbord, den ena personen tittar rakt in i kameran och ler
Kontakt

Tillgänglighetsredogörelse

Nedan finns en tillgänglighetsredogörelse för Säffle kommuns offentliga webbplats, www.saffle.se.

Tillgänglighet för www.saffle.se

www.saffle.se är Säffle kommuns offentliga webbplats. Vi strävar efter att alla ska kunna använda webbplatsen. Nedanstående text beskriver hur www.saffle.se uppfyller lagen om tillgänglighet gällande digital offentlig service, eventuella tillgänglighetsproblem och hur du som besökare av webbplatsen kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är i dagsläget delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, eller om du behöver information från www.saffle.se i något annat format, till exempel ett tillgängligt PDF-dokument, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta oss på följande sätt:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är i dagsläget delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 Länk till annan webbplats..

Innehåll som inte är tillgängligt

 • Flera PDF-dokument är inte tillgängliga. Ett arbete pågår kontinuerligt med att göra äldre dokument tillgängliga, ta bort dem helt eller ersätta dem med e-tjänster.
 • Rubriksättningar och länkbeskrivningar är inte tillräckligt specifika på sina ställen. Detta åtgärdas allteftersom det uppdagas.
 • En del bilder saknar alt-text. Ett löpande arbete pågår för att korrigera detta.
 • Några publicerade filmer saknar undertexter. Avsikten är att under 2024 säkerställa att samtliga publicerade filmer har undertexter.

Åtgärdsplan

Säffle kommun och leverantören av www.saffle.se arbetar med att åtgärda konstaterade brister. Målsättningen är att samtliga brister ska vara åtgärdade under 2024.

Hur vi testat webbplatsen

Säffle kommun har genomfört en självskattning (intern testning) av webbplatsen www.saffle.se.

Mer läsning

Guld i digital tillgänglighet för Säffle kommun
Kontakt
 • Kommunstyrelsen

  Kommunstyrelsen

  Kanslienheten

  0533-68 10 00

  Kanaltorget 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2024-01-25