Bildkollage över startsidan på www.saffle.se samt diplom från Funka.
Kontakt

Guld i digital tillgänglighet för Säffle kommun

Funka, som är Sverigeledande inom digitala tillgänglighetsfrågor, har granskat webbtillgängligheten bland kommuner, myndigheter och ett flertal andra aktörer inom offentlig sektor. Hela 1784 webbplatser har testats och utvärderats. Säffle kommun tilldelas högsta betyg och guldcertifikat för www.saffle.se.

Lagen om digital tillgänglighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. slår fast att alla svenska kommuners och myndigheters webbplatser ska vara tillgängliga. Detta för att säkerställa att ingen människa exkluderas från att ta del av offentlig information och digital service. I och med den ökade digitaliseringen i samhället har lagen skärpts under de senaste åren. Allt fler människor utför olika slags ärenden och informationshämtning på nätet, vilket ställer högre krav på kommunernas tillgänglighetsarbete.

Webbplatser ska följa WCAG 2.1

För att personer med exempelvis funktionshinder eller nedsättningar av motorik, syn eller hörsel ska kunna ta del av information på nätet behöver den anpassas och presenteras på ett sätt som underlättar och som är kompatibelt med de hjälpmedel som kan användas för att surfa. Webbplatser måste därför efterfölja och vara uppbyggda enligt Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, internets eget regelverk för tillgänglighet.

Tre exempel på krav som ställs i WCAG 2.1:

 • Färger ska vara användarvänliga och det ska vara tillräckliga kontraster mellan text, grafik och bakgrund.
 • Texter ska vara korrekt formaterade för att enkelt kunna läsas upp av de hjälpmedel som nyttjas av personer med synnedsättningar.
 • Användare med nedsatt motorik ska kunna navigera med hjälp av endast tangentbordet.

Viktigt är också att webbplatsen har en genomgående tydlig struktur och är enkel att navigera på. Likaså att webbplatsen är kodad och strukturerad på rätt sätt så att den fungerar korrekt i både dator och mobiltelefon och för de personer som använder hjälpmedel för att surfa på webben.

Till webbplatsen för WCAG 2.1 (engelska)
OM WCAG 2.1 på svenska

Lagen om digital tillgänglighet innehåller bestämmelser som innebär att tjänster och information som en offentlig aktör tillhandahåller på webben ska vara tillgängliga utifrån fyra huvudprinciper;

 1. Möjligt att uppfatta. En användare ska kunna uppfatta och ta till sig information och olika webbkomponenter oavsett eventuell funktionsnedsättning.
 2. Hanterbar. En användare ska kunna hantera olika komponenter i gränssnittet och navigera på webbplatsen. Exempelvis ska det vara möjligt att navigera via tangentbordet.
 3. Begriplig. Informationen och webbplatsen som helhet ska gå att förstå och vara förutsägbar. Innehållet och navigationen ska vara enkel att begripa och konsekvent.
 4. Robust. Webbplatsen och innehållet ska vara kompatibelt och fungera oavsett skärmstorlek och ihop med olika typer av externa hjälpmedel, exempelvis skärmläsare, tangentbordsstyrning och punktdisplayer.

Omfattande förbättringsarbete

Mätningar visar att kommunens webbplats, saffle,se blir allt mer använd och välbesökt. Det gångna året hade den över 1,1 miljoner sidträffar. Saffle.se har tidigare också både nominerats och vunnit utmärkelser för dess innehåll och form, men kring webbplatsens tillgänglighetsanpassningar fanns det tydliga behov av förbättringar. Frågan om ökad digital tillgänglighet har därför varit ett prioriterat arbetsområde under de senaste månaderna.

”Det finns flera användbara verktyg för att mäta och kontrollera tillgängligheten på en webbplats. I våra mätningar kunde vi se att resultaten inte var tillräckligt bra. I och med att så många människor både hämtar information och gör ärenden på internet idag är det oerhört viktigt att vi som kommun har en webbplats med god tillgänglighet.

Alla människor, oavsett förutsättningar, ska kunna ha möjlighet att ta del av vår information och våra tjänster.

Det är både en demokratifråga och i grund och botten en fråga om mänskliga rättigheter” säger Johan Österman, ansvarig för kommunens webbplats.

Utbildningsinsatser, guider och robot

Kommunens kommunikationsfunktion har under de senaste månaderna genomfört ett stort antal åtgärder för att skapa högre tillgänglighet på saffle.se.

Webbplatsens bakomliggande kod och struktur har genomgått omfattande tester och förbättringar i linje med regelverket WCAG 2.1. Tydligare regler och rutiner för webbplatsens innehåll har tagits fram. Utbildningar i tillgänglighet har genomförts för anställda som redigerar och lägger in texter och bilder på kommunens webbsidor. På kommunens intranät finns riktlinjer, manualer och videoguider för webbredaktörerna.

”Vi har använt oss av underlag och direktiv från bland annat Funka och tillsynsmyndigheten Digg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Myndigheten för digital förvaltning) för att kartlägga vilka förbättringar som behöver göras. Därefter har målet varit att kunna bocka av dem, en efter en.

Mycket av det som ryms inom begreppet webbtillgänglighet kan mätas och kontrolleras, vilket gör att det är relativt enkelt att få svar på om man uppfyller ett krav eller inte.

Vi har bland annat använt oss av en robot som inom loppet av några sekunder kan granska en webbplats och ge den ett omdöme och återkoppling på hur tillgänglig den är samt vad som behöver förbättras. Arbetet har varit långsiktigt och metodiskt”, säger Johan Österman.

Positiva resultat

När insatserna summeras visar det sig att kommunens webbplats numera når höga resultat när det gäller tillgänglighet.

 • Webbtjänsten Webperf, som kontinuerligt kvalitetsgranskar hundratals offentliga svenska webbplatser, ger saffle.se tillgänglighetsbetyget 5.00 av 5 i rapporten för december månad.
 • I Webperfs ranking över hur väl Sveriges kommuner efterföljer god webbstandard hamnar Säffle på plats 8 av 290 kommuner i december.
 • Webbroboten Access Monitor, som kontrollerar om en webbplats uppfyller de krav som ingår i WCAG 2.1, ger saffle.se betyget 99 av 100 poäng i december. Betyget ett år tidigare var jämförelsevis 60 av 100 poäng.

Guld i Inkluderingsbarometern 2023

Nyligen publicerades också resultatet av 2023 års nationella Inkluderingsbarometer, som sammanställs av Funka. Närmare 1800 offentliga svenska webbplatser har testats baserat på Funkas krav på tillgänglighet för människor med olika slags funktionsnedsättningar.

För Säffle kommuns del resulterade Inkluderingsbarometern i guldcertifikat – en utmärkelse som endast delas ut om webbplatsen får högsta poäng i samtliga 19 tester som genomförs.

Guld rankas som högst placering i Sverige enligt Inkluderingsbarometern 2023. Utmärkelsen visar att Säffle kommun verkar för att undvika digitalt utanförskap, skriver Lennart Engelhardt, VD för Funka.

God tillgänglighet på lång sikt

Kommunikationsfunktionen planerar att fortsätta arbetet med att säkerställa hög tillgänglighet i de digitala kanalerna även på lång sikt. Caroline Fröling, kommunikationsansvarig, understryker att tillgänglighetsfrågan kommer att ha hög prioritet även i framtiden.

”Lagarna och direktiven kring digital tillgänglighet utvecklas hela tiden. De ställer allt högre krav på hur alla kommuner och myndigheter ska arbeta med att tillgängliggöra sina webbplatser och digitala tjänster.

Det tycker vi är positivt på många sätt eftersom det bidrar till att fler människor får möjlighet att delta i den digitala världen.

Samtidigt kräver det också att man jobbar aktivt med frågan och att tillgänglighetsperspektivet alltid är närvarande. Vi är inte i mål ännu, men det känns riktigt kul och stimulerande att vi har fått ett kvitto på att vi kommit en bra bit på vägen, avslutar Caroline Fröling.

Mer om kommunens webbplats
Press och kommunikation
Kontakt
 • Caroline Fröling

  Kommunikationsansvarig

  Kommunledningskontoret

  0533-68 13 24

  Kanaltorget 2A, Säffle

 • Johan Österman

  Systemförvaltare

  Kommunledningskontoret

  0533 - 68 13 27

  Kanaltorget 2A, Säffle

Senast uppdaterad • 2024-01-22