Bild
Kontakt

Skattesats

Skattesatsen ska fastställas av fullmäktige före november månads utgång. Under valår ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige.

Skattesats anger andelen skatt av ett visst skatteunderlag och uttrycks i procent. I tabellen nedan finns aktuell skattesats för Säffle kommun.


Säffle kommun

Värmlands län

RiketGenomsnitt

Genomsnitt

Till kommunen

21,52

21,70

20,72

Till regionen

11,68

11,68

11,56

Total skattesats

33,20

33,38

32,28

Kontakt
 • Mattias Anglemark

  Ekonomichef

  Kommunledningskontoret

  0533-68 15 77

  Kanaltorget 1, Säffle

 • Kommunstyrelsen

  Kommunstyrelsen

  Kanslienheten

  0533-68 10 00

  Kanaltorget 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-02-10