Flygbild över gröna ängar och Byälven
Kontakt

Kommunens vision

Säffle leder hållbar utveckling - vi kan, vi vill, vi vågar. Så lyder Säffle kommuns vision. Under 2018 tog kommunfullmäktige, i visionens anda, fram mål som kommunorganisationen ska arbeta för att uppfylla.

Målen är uppdelade i fyra externa mål och tre interna mål. I dessa filmer presenteras målen.

Säffle kommuns externa mål

Säffle kommuns interna mål

Kontakt
Senast uppdaterad • 2023-07-28