Bild
Kontakt

Information om idrottshallar och föreningsliv

På den här sidan får du information om simhallar, ishallar och idrottshallar angående den rådande situationen kring Covid-19

Med anledning av det rådande Covid-läget i Säffle kommun förs dialog med Smittskydd i Värmland angående vilka åtgärder som är lämpliga att tillämpas i idrottsanläggningar med hänvisning till de rekommendationer som regeringen meddelade den 18 februari.

Värmlandskommunerna har tagit ett gemensamt beslut vad gäller match och tävling.
Inga matcher i någon idrott utanför kommungränsen före 28/2.

Folkhälsomyndigheten har 24 februari fattat beslut att idrottsrörelsen bör avstå helt från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag för yrkesmässig idrott. Beslutet grundas på det rådande allvarliga smittläget och gäller från och med 1 mars.

De kommunala idrottsanläggningarna i Säffle är fortsatt stängda för allmänheten. Stängning av allmänheten gäller i första hand till 7 mars. Därefter kommer nya besked att ges.

Kommunala anläggningar inomhus är öppna för bokningar av föreningar med barn- och ungdomsverksamhet, för barn och ungdomar födda 2002 och senare.

Antalet personer som får vistas i idrottshallarna anslås i lokalen.

Kommunala anläggningar utomhus kommer fortsatt att hållas öppna för bokning av föreningar. Föreningsbokningar utomhus gäller för barn, ungdomar och äldre.

Simhall
Simhallen är fortsättningsvis stängd för allmänheten.
Simföreningen i Säffle kommer att anpassa sin verksamhet i samråd med chef för simhallen.

Ishall
Anläggningen är öppen för bokning av föreningar med barn- och ungdomsverksamhet, för barn och ungdomar födda 2002 och senare. Föreningarna i Säffle och Åmål samverkar i Säffle ishall enligt tidigare förutsättningar.

Följande anpassningar krävs för att vi ska kunna undvika smittspridning.
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd ska följas.

Teknik- och fritidsförvaltningen Säffe-Åmål vidtar ytterligare åtgärder:


 • Omklädningsrum och duschar kommer inte att vara tillgängliga
 • Tidsbokningar bokas som vanligt med våra handläggare på kommunerna
 • Varje aktivitet/träning måste avslutas 5 minuter innan bokningstid.

  Detta betyder att varje gruppaktivitet/bokning slutar 5 minuter tidigare mot vad man bokat för och är varje ledares ansvar.

Kontakt
 • Fredrik Eriksson

  Fritidskonsulent

  Teknik- och fritidsförvaltningen

  0533-68 30 55

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Viktor Weiberg

  Fritidschef

  Teknik- och fritidsförvaltningen

  0533-68 17 50

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Martin Ekelund

  Driftledare sim- och sporthall

  Teknik- och fritidsförvaltningen

  0533-68 17 50

  Tegnérgatan 20, Säffle

 • Ulf Johansson

  Bokning idrottshallar

  Teknik- och fritidsförvaltningen

  0533-68 17 66

  Järnvägsgatan 9, Säffle

Senast uppdaterad • 2021-02-25