Bild
Kontakt

Information om idrottshallar och föreningsliv

På den här sidan får du information om simhallar, ishallar och idrottshallar angående den rådande situationen kring Covid-19

Smittläget är fortsatt allvarligt, och vi ber er därför iaktta stor försiktighet när ni vistas i parker, badplatser eller vid kommunala grillplatser. Nu när vädret blir varmare lockas vi till att samlas ute, och risken för smittspridning ökar.
Tänk på att undvika trängsel för allas säkerhet.

Folkhälsomyndigheten har 24 februari fattat beslut att idrottsrörelsen bör avstå helt från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag för yrkesmässig idrott. Beslutet grundas på det rådande allvarliga smittläget och gäller från och med 1 mars.


De kommunala idrottsanläggningarna i Säffle är fortsatt stängda för allmänheten.

Kommunala anläggningar inomhus är öppna för bokningar av föreningar med barn- och ungdomsverksamhet, för barn och ungdomar födda 2002 och senare.

Antalet personer som får vistas i idrottshallarna anslås i lokalen.

Kommunala anläggningar utomhus kommer fortsatt att hållas öppna för bokning av föreningar. Föreningsbokningar utomhus gäller för barn, ungdomar och äldre.

Simhall
Simhallen är fortsättningsvis stängd för allmänheten.
Simföreningen i Säffle kommer att anpassa sin verksamhet i samråd med chef för simhallen.

Ishall
Ishallen har nu stängt sin verksamhet för säsongen.

Följande anpassningar krävs för att vi ska kunna undvika smittspridning.
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd ska följas.

Teknik- och fritidsförvaltningen Säffe-Åmål vidtar ytterligare åtgärder:


 • Omklädningsrum och duschar kommer inte att vara tillgängliga
 • Tidsbokningar bokas som vanligt med våra handläggare på kommunerna
 • Varje aktivitet/träning måste avslutas 5 minuter innan bokningstid.

  Detta betyder att varje gruppaktivitet/bokning slutar 5 minuter tidigare mot vad man bokat för och är varje ledares ansvar.

Kontakt
 • Fredrik Eriksson

  Fritidskonsulent

  Teknik- och fritidsförvaltningen

  0533-68 30 55

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Viktor Weiberg

  Fritidschef

  Teknik- och fritidsförvaltningen

  0533-68 17 50

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Martin Ekelund

  Driftledare sim- och sporthall

  Teknik- och fritidsförvaltningen

  0533-68 17 50

  Tegnérgatan 20, Säffle

 • Ulf Johansson

  Bokning idrottshallar

  Teknik- och fritidsförvaltningen

  0533-68 17 66

  Järnvägsgatan 9, Säffle

Senast uppdaterad • 2021-05-04