Bild
Kontakt

Frågor och svar om vatten

Här har vi samlat frågor och svar som handlar om vatten

Fakturor och abonnemang

Din faktura kommer sex gånger per år. I början av februari, april, juni, augusti, oktober och december. Förfallodagen är den sista dagen i respektive månad.

En fastighet som ligger inom ett kommunalt verksamhetsområde för vatten- och avlopp har brukningsrätt och ingår i VA-kollektivet. Enligt lagen om allmänna vattentjänster är ägaren till fastigheten skyldig att bidra till huvudmannens kostnader för VA-försörjningen enligt vad som regleras i gällande VA-taxa.

Även om vattnet är avstängt har du skyldighet att betala avgift för att bidra till att täcka kostnaden för brukningsrätten.

Nej, det kan det inte. Brukningsrätten är knuten till fastigheten och inte till fastighetsägaren. Det är inte möjligt att säga upp ett VA-abonnemang.

Vi beräknar att varje person i hushållet förbrukar ungefär 50 kubikmeter vatten per år. När vi fakturerar dig utgår vi ifrån detta, tidigare årsförbrukning eller enligt de uppgifter du har lämnat till oss. Om antalet personer i din familj ändras kommer vattenförbrukningen i ditt hushåll antingen att öka eller minska. För att slippa en överraskning på fakturan, kontakta kundservice för VA-renhållning så hjälper vi dig.

Om du får en kreditfaktura och beloppet är under 1000 kronor så dras detta belopp av på din nästa faktura. Är beloppet över 1000 kronor kan vi sätta in pengarna på ditt konto. Vi kontaktar dig för att få ditt kontonummer.

Den fasta avgiften täcker bland annat kostnader för administration och ledningsnät som krävs för att tillhandahålla tjänsterna samt underhåll av det. Här ingår även den fasta avgiften för din vattenmätare. En vattenmätare är inget du kan välja bort, den ska finnas där för att vi ska kunna se förbrukningen och ta rätt betalt. Blir det förändringar i hushållet (till exempel fler eller färre personer) kan det vara bra att du hör av dig så att vi kan justera din beräknade vattenförbrukning.

Hör av dig till kundservice för VA-renhållning.
Du når oss via chatt som du hittar på kommunens hemsida. Vi nås även via e-post till varenhallning@saffle.se eller till telefon 0533-68 15 89.
Vår telefontid är vardagar mellan 09:30 - 12:00.

Vi kan skriva ut en ny faktura åt dig eller ge dig fakturans OCR-nummer.

Nej. Det är alltid du som fastighetsägare som är betalningsansvarig.

Vattenkvalitet

Det kommunala vattnet i Säffle/Åmål är i allmänhet mjukt (2,2-4,9°dH) till mycket mjukt (0-2,1°dH), med undantag av några få vattenverk. Hårdheten har betydelse vid exempelvis dosering av tvättmedel. Mindre tvättmedel behövs vid mjukt vatten. Se tillverkarens rekommendationer på förpackningen för rätt dosering.

Nej, eftersom vi främst har mjukt eller mycket mjukt vatten behöver du inte tillsätta salt. Se tillverkarens rekommendationer på förpackningen för rätt dosering av diskmedlet.

Säffle kommun har generellt sett mycket bra vatten.

På länken nedan kan du se vilka gränsvärden som gäller för ditt dricksvatten.

Nej, ett kommunalt vatten behöver inte något filter. Däremot ökar risken att det blir sämre, på grund av bakterietillväxt i filtret.

Det har kommit in luft i vattnet. Spola rejält i minst 10 minuter och se om det försvinner. Om problemet kvarstår kontakta kundservice via chatt.

Du når oss även via e-post: teknik.fritid@saffle.se, eller via telefon 0533-68 17 50.

Spola kallvatten minst 30 min på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga exempelvis.). Observera att du ska spola kallvatten. Om problemet kvarstår kontakta kundtjänst via chatt. Du når oss även via e-post till teknik.fritid@saffle.se, eller via 0533-68 17 50.

Missfärgat vatten beror järnutfällning som släpper vid hastigt ändrade flödesriktningar, som kan bero på avstängningar eller driftstörningar på ledningsnätet som exempel läckor.

Uppskattad kostnad för detta:
Om man fyller en 10 liters hink tar det ca 1 minut. Om man spolar i 30 minuter kan man alltså spola bort ca 300 liter.
I pengar motsvarar det = 0,30 m3 *28.75 kr = 8,63 kr.

Så att spola vid flera tappställen i 30 minuter skulle innebära en kostnad på ca 25-35 kr, som fastighetsägaren får bekosta för att snabbare få bort missfärgningen.

Tvätten blir brun eller rostfärgad av järn. Troligen har järn fällts ut från ledningarna eller så kan det bero på att ledningsarbete pågår.

Om problemet kvarstår kontakta kundservice. Du når oss via chatt eller via e-post till teknik.fritid@saffle.se. Du kan också ringa 0533-68 17 50.

De flesta vattentäkter omges av ett skyddsområde. Inom området råder speciella regler för att skydda vattenkvaliteten. Spill eller läckage av exempelvis bensin, olja eller kemikalier ska omedelbart rapporteras till larmcentralen 112.

Nej, dricksvatten som produceras i kommunalt vattenverk innehåller inga bekämpningsmedel.

 • Här kan du läsa mer om provtagning av dricksvattnet

Bor du i flerbostadshus frågar du din värd. Bor du i småhus ställer du själv in temperaturen på din varmvattenberedare.

Ledningar och nät

Fastigheten kan ligga på en hög punkt i förhållande till vattenmagasinet. Det kan också vara en läcka i systemet, antingen i gatan eller på den egna fastigheten.
Kontakta kundservice på 0533-68 17 50 eller via e-post till teknik.fritid@saffle.se för mätning av vattentrycket i kommunens ledningar.

Ta kontakt med kundservice för teknik och fritid. Ring 0533-68 17 50.

Händer det efter kontorstid kontaktar du SOS.

Förmodligen för att rören inte är riktigt förankrade, de ligger och slår mot en yta. Problemet är lätt åtgärdat om rören är dragna utanpå väggarna. Om rören ligger inne i väggarna krävs ett större ingrepp. Kontakta en VVS-firma som kan hjälpa dig.

Generellt sett ligger dagvattenledningen grundast. Något djupare hittar du dricksvattenledningen och längst ner ligger spillvattenledningen. Saknar du ritningar, vänd dig till kundservice på 0533-68 17 50 eller via e-post till teknik.fritid@saffle.se som kan ha bygghandlingar arkiverade.

Du som fastighetsägare har ansvar att veta hur vatten- och avloppsledningarna ligger inom fastigheten.

Fastighetsägarens ansvar sträcker sig till den så kallade förbindelsepunkten, en juridisk punkt cirka en halv meter utanför tomtgränsen.

Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan ditt och kommunens ansvarsområde. Inom planlagda områden är vanligtvis förbindelsepunkten 0,5 meter utanför tomtgränsen. Förbindelsepunkter finns upprättade inom de områden där ledningarna för spill-, dag- och dricksvatten är utbyggt.

Förbindelsepunkt förmedlas efter att en anslutning är grävd till fastigheten. På nybyggnadskartan som är upprättad vid bygglovet kan anslutningspunkter anges om en befintlig anslutning finns till fastigheten. Hittar du inte någon handling kontakta kundservice på 0533-68 17 50 eller via e-post till teknik.fritid@saffle.se.

Det beror lite på ”väder och vind”, vi vill undvika frysrisk i ledningarna – men vanligtvis sätts vattnet på från mitten av april.

Det beror lite på ”väder och vind. Vi vill undvika frysrisk i ledningarna.

Vattenmätare

Du som fastighetsägare ansvarar för all installation och vattenledning från förbindelsepunkten och in i fastigheten. Det innebär också ansvar för tillsyn av att mätaren inte läcker, att den skyddas mot frost-, värme- och annan yttre påverkan. Avstängningskranarna som sitter före och efter vattenmätaren är din egendom. Kontrollera dessa regelbundet, så att de går att stänga av vid behov.
Skulle läckage uppstå från mätaren kontaktar du snarast kundservice för teknik och fritid. Uppstår läckaget från det område som tillhör din fastighets vatteninstallation kontaktar du en privat VVS-installatör. Golv och väggar där mätaren sitter bör tåla spill och läckage av vatten.

Det svarta kugghjulet snurrar så fort vattnet används. Räkneverket i en mätare visar mätarens ställning i antalet kubikmeter.
De små visarna, visar från vänster till höger

 • antalet deciliter
 • liter
 • 10 liter
 • 100 liter

Om man nyligen bytt mätare kan det ligga kvar en luftbubbla under glaset. Denna försvinner efter ett tag.

Kugghjulet kan röra sig fram och tillbaka på grund av tryckförändringar. Vid förbrukning av vatten rör sig hjulet alltid medsols.

Det kan också bero på att det finns ett läckage på vattenledningen någonstans i fastigheten. Du kan kontrollera att dina ledningar inte läcker genom att stänga av alla tappställen (vattenkranar, dusch, disk- och tvättmaskin) Om vattenmätarens kugghjul fortfarande snurrar har du troligtvis en läcka någonstans i din fastighet.

Läckan kan vara belägen på vattenledningen eller genom att det finns dåliga ventiler eller packningar till någon kran. Du kan kontrollera att toaletten inte läcker genom att lägga toalettpapper inne i porslinet och se om det blir blött utan att du spolar.
Om du inte hittar felet - kontakta en VVS firma.

Det kan bero på förändringar som till exempel att toaletten bytts ut till en snålspolande toalett, att duschmunstycket är utbytt eller att antalet personer som bor i fastigheten har ändrats.

Det kan också bero på att det finns ett läckage på vattenledningen någonstans i fastigheten. Du kan kontrollera att dina ledningar inte läcker genom att du stänger av alla tappställen (vattenkranar, dusch, disk- och tvättmaskin) och därefter se om vattenmätarens kugghjul snurrar. Gör den det så har du troligtvis en läcka någonstans i din fastighet. Läckan kan vara belägen antingen på vattenledningen eller att det finns dåliga ventiler eller packningar till någon kran. Du kan kontrollera att toaletten inte läcker genom att lägga toalettpapper inne i porslinet och se om det blir blött utan att du spolar.

Om du inte hittar felet - kontakta en VVS firma.

Nej, de nya mätarna är vattenfyllda. Ibland kan det ligga kvar en luftbubbla under glaset, den försvinner av sig själv efter ett tag.

Nej, inte själva vattenmätaren, den tillhandahålls och ägs av kommunen. Däremot betalar du en årlig kostnad för mätaren. Den kostnaden är beräknad för att bland annat täcka omkostnaderna för vår godkända mätarverkstad. Mätarverkstaden ansvarar för kontrollen av din vattenmätare. Var nionde år byts vattenmätaren och tas in för koll.

Du kontaktar kundservice för VA-renhållning som förmedlar ärendet vidare. Vi kontaktar dig sedan så att ni kan komma överens om en tid som passar för installationen. Du måste först ha betalat anläggningsavgiften.
Kundservice når du genom chatt på kommunens hemsida. Du kan även skicka e-post till varenhallning@saffle.se, eller genom att ringa 0533-68 15 89 mellan 09:30-12:00.

Det är du som fastighetsägare som ansvarar och förbereder så att en vattenmätare kan installeras enligt standard för placering av vattenmätare.
Då det är klart för dig att koppla in vatten tar du kontakt med kundservice för VA-renhållning och beställer installation av vattenmätaren. Innan mätaren installeras måste du först ha betalat anläggningsavgiften.

Kundservice för VA-renhållning når du genom chatt på kommunens hemsida. Du kan även skicka e-post till varenhallning@saffle.se, eller genom att ringa 0533-68 15 89 mellan 09:30-12:00.

Det ska sitta en konsol på väggen med två stycken avstängningsventiler, en framför och en bakom vattenmätaren. Vattenmätaren måste sitta frostfritt och vara lätt tillgänglig för byte och avläsning. Ett bra mått är att det ska vara fritt 60 centimeter framför och 70 centimeter ovanför mätaren, samt att man kan stå och arbeta i utrymmet.

Vi kan hjälpa till med rekommendationer och uträkning av vilket flöde som behövs till fastigheten. Till en vanlig villa används en mätare med storleken Qn 2,5.

Att vattenmätaren kan släppa igenom upp till 2,5 kubikmeter vatten Kundservice når du genom chatt på kommunens hemsida. Du kan även skicka e-post till varenhallning@saffle.se, eller genom att ringa 0533-68 15 89 mellan 09:30-12:00.

En mätare som släpper igenom 2,5 kubikmeter vatten per timme (Qn 2,5) är den mätaren som är vanligast förekommande i bostadsfastigheter. Den har en utesittningstid på 10 år.

Swedac är sedan 2007 föreskrivande myndighet och ansvarar för det regelverk som styr över vattenmätare. Det är Swedac som upprättar regler för exempelvis när vattenmätaren ska tas in för kontroll för att se om den mäter rätt.

Hur länge varje mätare får vara i drift innan den måste tas in för kontroll regleras enligt föreskriften STAFS 2007:2, enligt 5 §.

Kallvattenmätare upp till storlek qn 2,5: 10 års utesittningstid
Kallvattenmätare upp till storlek qn 5: 10 års utesittningstid
Kallvattenmätare upp till storlek qn 10: 5 års utesittningstid
Kallvattenmätare upp till storlek qn 20: 5 års utesittningstid

Vi kontaktar dig via ett utskick när det blir dags för dig att byta vattenmätare. Vi vill då att du eller någon annan ansvarig är hemma och ger oss tillgång till vattenmätaren.

Om du vill boka om tiden kontaktar du kundservice för VA-renhållning genom chatt på kommunens hemsida. Du kan även skicka e-post till varenhallning@saffle.se, eller genom att ringa 0533-68 15 89 mellan 09:30-12:00.

Då kontaktar du kundservice genom chatt på kommunens hemsida.
Du kan även skicka e-post till varenhallning@saffle.se, eller genom att ringa 0533-68 15 89 mellan 09:30-12:00.

Vill du att vår vattenmätarpersonal kontrollerar mätaren och det visar sig att det inte var något fel på den, får du som fastighetsägare betala undersökningskostnaden.

Skulle läckage uppstå från vattenmätaren stäng av vattnet vid avstängningskranen. Kontakta kundservice för VA-renhållning genom chatt på kommunens hemsida.
Du kan även skicka e-post till varenhallning@saffle.se, eller genom att ringa 0533-68 15 89 mellan 09:30-12:00.

Är läckan stor anmäler du efter kontorstid till SOS.
Boende i Säffle ringer 010-530 10 49.

Du som fastighetsägare ansvarar för alla installationer och vattenledningar från förbindelsepunkten och in i fastigheten. Kostnader i samband med sönderfrusen mätare kommer att debiteras dig som kund.

Man brukar beräkna att varje person i hushållet förbrukar ungefär 50 m³ vatten per år. När vi fakturerar dig utgår vi från detta, tidigare års förbrukning eller enligt de uppgifter du lämnar till oss.

Om antalet personer i din familj förändras kommer vattenförbrukningen i ditt hushåll antingen att öka eller minska. För att slippa att bli överraskad på kostnaden vid årsavläsningen på grund av fel preliminär förbrukad mängd vatten, är det en bra idé att kontakta oss via kundtjänst för VA-renhållning så att vi kan ändra den preliminära förbrukningen.

Kundservice för VA-renhållning nås genom chatt på kommunens hemsida.
Du kan även skicka e-post till varenhallning@saffle.se, eller genom att ringa 0533-68 15 89 mellan 09:30-12:00.

Företag

Ni får ange en ungefärlig förbrukning baserat på storleken på vattenmätaren. Kontakta kundservice för VA-renhållning genom chatt på kommunens hemsida.
Du kan även skicka e-post till varenhallning@saffle.se, eller genom att ringa 0533-68 15 89 mellan 09:30-12:00

Det är naturligtvis viktigt att mätarna fortsätter att mäta rätt även efter att de har tagits i bruk. Därför ska de också genomgå återkommande kontroller. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) granskar och godkänner företag som provar, kalibrerar, certifierar och kontrollerar. Det kallas ackreditering.

Vi skickar slumpmässigt utvalda mätare för test till ett ackrediterat företag. Kravet från Swedac är att vi ska skicka minst 20% av de mätare som byts för kontroll.

Skulle det visa sig att din mätare registrerat fel, kommer vi att utreda ärendet.

Mätarens nummer (identifikation) står på mässingsringen eller under locket på vattenmätaren och består av 7 eller 8 siffror. Det är det nummer som identifierar i vilken fastighet mätaren är installerad, fabrikationstyp och flödet (storlek) mätaren kan ge.

Avläsning av vattenmätare

Vi debiterar dig i förväg efter en beräknad årsförbrukning, baserad från den avläsning du gjorde senast. För att vi ska kunna ge dig en så korrekt årlig vattenavgift som möjligt, behöver du hjälpa oss genom att läsa mätaren minst en gång per år och skicka in uppgiften till oss. Den nya avläsningen påvisar om du har betalat för mycket eller för lite under året, vilket innebär högre eller lägre avgift på nästa räkning.

Enligt allmänna bestämmelser för användande av Säffle och Åmåls kommuners allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) är du skyldig att lämna mätaravläsning till kommunen när vi efterfrågar det.

Om det blivit förändringar i antalet boende i ditt hushåll påverkas också vattenförbrukningen. Då kan du behöva anmäla ändringen. Vi kan då justera din förväntade förbrukning så att du betalar rätt avgift.

Varje år frågar vi efter din mätarställning. Du behöver inte rapportera in om vi inte efterfrågar mätarställningen.

Blir det förändringar i antalet boende i ditt hushåll under året, kan du anmäla det till kundtjänst för VA-renhållning för att få rätt beräknad förbrukning.

Årsförbrukning innebär den mängd vatten som hushållet använder per år. Vilken årsförbrukning du förväntas ha beror på hushållets storlek. Vi justerar din förväntade årsförbrukning allt eftersom du rapporterar in mätarställningen år efter år, eller om du ringer in till vår kundtjänst och meddelar en förändring.

Uppgiften vi har om din anläggnings förväntade årsförbrukning kan du se på din räkning, varje gång den kommer.

Enligt allmänna bestämmelser för användande av Säffle och Åmåls kommuners allmänna vatten och avloppsanläggning (ABVA) är du skyldig att lämna mätaravläsning till kommunen när vi efterfrågar det.

Du behöver också rapportera in mätarställningen för att få rätt avgift. Den förväntade årsförbrukningen justeras när du rapporterar in mätarställningen.

Om antalet personer i hushållet förändras påverkas vattenförbrukningen. Då behöver vi justera din förväntade årsförbrukning så att du får rätt avgift. Du kan anmäla förändringen till kundservice för VA-renhållning när som helst under året.

Kontakt
 • Kundservice vatten- och renhållning

  Frågor om fakturor, abonnemang, kärl och tömning av sopor

  Teknik och fritid Säffle-Åmål

  0533-68 15 89

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Chatta med oss! Vi svarar gärna på dina frågor. Även om vi inte är på plats kan du använda chatten dygnet runt för att själv söka fram svaret på de flesta av dina frågor.

  Vår telefontid är vardagar mellan 09:30-12:00, men via chatt når du oss hela dagen.

 • Kundservice teknik- och fritid

  Frågor om gator, park- och fritidsärenden

  Teknik och fritid Säffle-Åmål

  0533-68 17 50

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Du vet väl om att du även kan ställa dina frågor till oss i vår chatt?

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 08:00-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

  Akuta ärenden efter växelns stängning:
  SOS alarm
  010-530 10 49

Senast uppdaterad • 2024-05-28