Bild
Kontakt

LIS-plan

Miljö- och byggförvaltningen har reviderat gällande LIS-plan som är ett tematiskt tillägg till Säffle kommuns översiktsplan (ÖP) avseende landsbygdsutveckling i strandnära områden (LIS).

Sedan kommunens första LIS-plan antogs 2013 har vissa ändringar gjorts i strandskyddslagstiftningen. Strandskyddets utbredning har förändrats, vilket har medfört att befintliga LIS-områdens avgränsning i vissa fall har förändrats. Tidigare områden har setts över och antingen bekräftas i sin nuvarande form eller reviderats, 13 nya områden har tillkommit och två områden har tagits bort.

Kommunfullmäktige har den 14 december 2020 antagit LIS-planen. Beslutet har vunnit laga kraft den 8 januari 2021.

Här hittar du planhandlingar

Kontakt
 • Peter Pettersson

  Förvaltningschef

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 74

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Miljö- och byggförvaltningen

  Miljö- och byggförvaltningens expedition

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 75

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 07:30-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

Senast uppdaterad • 2021-01-28