Skolfrånvaro
Kontakt

Skolfrånvaro

All frånvaro är viktig att ta på allvar, då eleven missar undervisningstid och möjlighet till socialt samspel med jämnåriga.

Närvaro i skolan är en förutsättning för goda skolprestationer. Skolan främjar barn och ungas sociala utveckling. Frånvaro och skolk ökar risken för ett utanförskap i skolan och senare i livet.

Risk för konsekvenser på kort sikt

  • Förlorad undervisningstid
  • Svårare med vänskapsrelationer
  • Eleven får svårare att nå utbildningens mål
  • Svårt att hänga med i undervisningen
  • Svårt att gå in på lektioner

Risk för konsekvenser på lång sikt

Vid en hög skolfrånvaro finns det risk för konsekvenser även på lång sikt, vilka kan vara arbetslöshet, psykisk ohälsa, missbruk och kriminalitet.

Här har vi samlat material och information för dig som vårdnadshavare. Om du märker att ditt barn är stressat eller visar oro inför skolan (till exempel efter lov och helger) kontakta skolans personal.

Här har vi samlat material och information för dig som elev. Om du känner oro inför skoldagen och har svårt att komma iväg skolan, berätta för dina föräldrar eller en vuxen på skolan.

Senast uppdaterad • 2020-10-19