Försäkring och olycksfal
Kontakt

Försäkring vid olycksfall

Alla barn, elever och studenter i Säffle kommun är försäkrade dygnet runt. För alla barn inom förskole- och skolverksamheten, studenter vid vuxenutbildningen och inom uppdragsutbildningar i Säffle kommun finns en gemensam olycksfallsförsäkring.

Olycksfallsförsäkring

Försäkringen gäller dygnet runt under inskrivningstiden, vilket innebär att den även gäller under fritid och lov. Försäkringen är en olycksfallsförsäkring och gäller inte vid sjukdom.

Försäkringsnummer: 261312-9.1

Information och skadeanmälan vid olycksfall - blankett

Fristående förskolor och fritidshem

Alla barn med plats i fristående förskolor och fritidshem ska vara olycksfallsförsäkrade i samma omfattning som i kommunala förskolor och fritidshem.

Varje enskild huvudman ansvarar för att försäkring tecknas och lämnar information om försäkringsbolag och villkor.

Patientskada – personskada i samband med vård

Patientförsäkring

Om du drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen (1996:799). Det kan avse skador som uppkommer inom sjukvård i t.ex. de särskilda boendena, vid skolhälsovård, hemsjukvård eller vid ungdoms- eller alkoholmottagningar.

Patientförsäkringen ersätter fysiska och psykiska skador som orsakats av undersökning, vård och behandling, oriktiga diagnoser, fel hos eller felaktig hantering av medicinska produkter och sjukvårdsutrustning, smittämnen som överförs i samband med vården, olycksfall som inträffar i samband med vården eller oriktig hantering av läkemedel

Skadeanmälan

Om du råkar ut för en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård och vill kräva ekonomisk ersättning från patientförsäkringen skall du göra en skadeanmälan till kommunens försäkringsbolag.

För att anmäla skada:

Fyll i skadeanmälan som du hittar här på hemsidan.

  • Alt skicka med post till:

Länsförsäkringar Värmland
Box 367
651 09 Karlstad

Anmälan patientskada - blankett
Kontakt
  • Barn- och utbildningsförvaltningen

    Barn- och utbildningsförvaltningen

    Barn- och utbildningsförvaltningen

    0533-68 19 90

    Sundsgatan 1 B, Säffle

Senast uppdaterad • 2024-01-25