Diskriminering och kränkning
Kontakt

Diskriminering och kränkning

Skolan är en plats där elever ska känna sig trygga. Huvudmannen för skolan är skyldig att se till att det finns ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever.

En kränkande behandling är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet, utan att det är diskriminering enligt diskrimineringslagen. Läs mer om kränkande behandling, mobbning och diskrimening på Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Plan mot kränkande behandling

Varje år tar skolan fram en plan mot kränkande behandling som beskriver hur skolan arbetar med att alla elever ska känna sig trygga och hur skolan motverkar kränkande behandling. Skolan arbetar också med aktiva åtgärder mot diskriminering. Om en elev upplever sig vara utsatt för kränkande behandling finns en tydlig rutin som skolan följer för att utreda det som har hänt och för att arbeta så att det inte ska hända igen.

Kontakt
  • Barn- och utbildningsförvaltningen

    Barn- och utbildningsförvaltningen

    Barn- och utbildningsförvaltningen

    0533-68 19 90

    Sundsgatan 1 B, Säffle

Senast uppdaterad • 2020-10-19