Vattentornet logo
Bild
Kontakt

Säffles gamla vattentorn byggdes 1914 och är 45 meter högt. Arkitekten Ivar Tengbom ritade tornet som sedan 2016 är en välbesökt konsthall. Vattentornets dörrar slås upp för säsongen 5 juni 2020.

Ivar Tengbom, också känd för att ritat Stockholms konserthus och Tändstickspalatset är arkitekten bakom Säffles vackra vattentorn. Det gamla vattentornet byggdes 1914 och har genom sitt tongivande inslag i stadens siluett kommit att bli något av en symbol för staden. 1958 togs tornet ur bruk och ersattes av ett nytt. 2014 renoverades tornet för att 2016 öppnas som konsthall. Tusentals besökare har sett utställningarna av bland konstnärerna Ingalena Klenell och Gunilla Bandolin.

5/6-19/9
Tornet: Anna Lidberg
OKEANIDES
Video, ljus, objekt
Musik av Jon Ekström

Entrén: Gallery 1:10 och utställning om Vattentornets historia

Vernissage 5 juni kl. 17-20

OKEANIDES
Vattentornet står som ett landmärke i centrala Säffle och påminner om något förflutet. Det var tidigare ett nav för Säfflebornas vattenförsörjning, numera en plats för konst. Med Anna Lidbergs installation OKEANIDES skapas en visualisering av vatten genom projektioner. Verket består av en artificiell vattenyta med reflektioner av svepande moln och solljus som rör sig i intervaller i samklang med specialkomponerad musik av Jon Ekström.

Okeanider är i den grekiska mytologin en slags nymfer som besjälar naturens olika vattenelement. De sägs vara 3000 till antalet, ett kollektiv av individer som bildar vår världs vattenmassa. De blir i Anna Lidbergs installation en metafor för naturen som något större än oss själva, en betryggande närvaro. Vattnets dubbla natur, som livsnödvändigt och förgörande på samma gång, blir en reflektionsyta för oroliga tankar. Ett försök att acceptera något föränderligt och okänt.

GALLERY 1:10
Gallery 1:10 anknyter till tematiken om vattennymfer. Konstnärerna Anna Nordström, Idun Baltzersen och Tilda Lovell har bjudits in av Anna Lidberg att skapa verk i miniatyrformat som förhåller sig innehållsmässigt eller estetiskt till temat. Gallery 1:10 tillfaller Säffle kommun efter utställningen.

OM KONSTNÄREN
Anna Lidberg är från Skoghall, född 1984. I sina verk testar Anna Lidberg samhälleliga och kulturella strukturer, med fokus på makt, offentlighet och förhållandet mellan konst och publik. Lidberg arbetar främst med videoinstallationer, objekt, sociala projekt och offentliga gestaltningsuppdrag. Ett återkommande tema de senaste åren är hur vi människor gemensamt och individuellt ska kunna hantera oro för katastrofer. Oro för fascismens utbredning, antibiotikaresistens, klimatkatastrof eller en pandemi. I hennes installationer görs en ansats för att få betraktaren att känna sig sedd.

Anna Lidberg är också upphovsperson, curator och konstnär till Gallery 1:10, en galleriplattform i miniatyrformat dit andra konstnärer bjuds in att göra konstverk i liten skala. Med Gallery 1:10 vidgas konstscenen som i miniformatet kan visas i andra sammanhang, utanför de traditionella konstinstitutionerna.

OKEANIDES
The water tower stands as a landmark in central Säffle reminding us of the past. It used to be a hub for water supply, now a place for art. With Anna

Oceanides are in Greek mythology a kind of nymphs that embellish nature's various water elements. They are said to be 3000 in number, a collective of individuals that creates the world's masses of water. In Anna Lidberg's installation, they become a metaphor for nature as something bigger than ourselves, a reassuring presence. The dual nature of water, as essential and destructive at the same time, becomes a reflection surface for troubled thoughts. An attempt to accept something changing and unknown.

GALLERY 1:10
Gallery 1:10 links to the theme of water nymphs. The artists Anna Nordström, Idun Baltzersen and Tilda Lovell have been invited by Anna Lidberg to create works in miniature format that relate to the theme in terms of content or aesthetics. Gallery 1:10 belongs to Säffle municipality.

ABOUT THE ARTIST
Anna Lidberg is born in 1984 in Skoghall. She is interested in social and cultural structures, focusing on power, the public and the relationship between art and audience. Lidberg works primarily with video installations, objects, social projects and public art. A recurring theme in recent years is how we commonly and individually deal with concerns of disasters. Concerns about the spread of fascism, antibiotic resistance, climate disaster or a pandemic. In her installations an attempt is made to make the viewer feel seen.

Anna Lidberg is also the creator, curator and artist of Gallery 1:10, a miniature gallery platform where other artists are invited to make small-scale artwork. With Gallery 1:10, the art scene is widened, which in the mini format can be displayed in other contexts, outside the traditional art institutions.


För mer information, se Vattentornet i Säffle på Facebook

Läs mer om Anna Lidberglänk till annan webbplats

Anna Lidberg berättar om OKEANIDES

5 juni kl.17-20
Drop in-vernissage

25 juni – 19 september kl.13
Torsdag, fredag och lördag; guidad visning av utställningen OKEANIDES.

25 juni kl. 15
Artist Talk med Anna Lidberg

27 juni kl. 10-12
Skaparverkstad på Ungdomens Hus med Ljilja Ellison Kundak. För dig mellan 7-12 år som gillar att skapa och pyssla. Vi samlas vid Vattentornet kl.10. Det är gratis att delta och vi bjuder på fika. Föranmälan till bibliotekets barnavdelning, 0533-68 16 12.

8 augusti kl. 14
Live-spelning med synthar och elektronik av Jon Ekström och Pelle Andersson. Det blir både komponerade och improviserade ljudlandskap med utgångspunkt i Vattentornets akustik. Tag gärna med picknick och filt.

29 augusti kl. 10-12
Skaparverkstad på Ungdomens Hus med Ljilja Ellison Kundak. För dig mellan 7-12 år som gillar att skapa och pyssla. Vi samlas vid Vattentornet kl.10. Det är gratis att delta och vi bjuder på fika. Föranmälan till bibliotekets barnavdelning, 0533-68 16 12.

4 september kl. 17-23
Vattentornet håller öppet under Kulturnatten

4 september kl.17
Skapa vid Vattentornet med Monika Jansson.

Gör målningar samt skapa skulpturer och figurer av det du hittar i naturen omkring dig. Alla åldrar är välkomna!

4 september kl.18.30

Skapa vid Vattentornet med Monika Jansson.

Hör berättelsen om vattenväsendet Näcken för att sedan måla vad du tror att det finns för varelser i vattnet. Alla åldrar är välkomna!


På grund av de rådande omständigheterna kring Covid-19 kommer vi begränsa antalet besökare per arrangemang.
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket innebär att program kan komma att ställas in eller ändras

 • 6/6-14/6 lö-sö kl 13-15
 • 25/6-19/9 to-lö kl 11-15 guidad visning kl 13
 • Vernissage 5/6 kl 17-20

På grund av de rådande omständigheterna kring Covid-19 kommer vi begränsa antalet besökare per arrangemang. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket innebär att program kan komma att ställas in eller ändras


Fri entré

Sedan 2016 finns en tjänst i Säffle kommun som konstnärlig ledare. Uppdraget, som löper över 2 år, är att tillsammans med kommunens tjänstemän utforma och gestalta Säffle centrum med fokus på utställningar i Vattentornet och offentlig konst. Konstnärlig ledare 2019-2020 är Bodil Hedberg.

Följ oss gärna på Facebook!

Kontakt
 • Kulturförvaltningen

  Kulturförvaltningen

  Kulturförvaltningen

  0533-68 16 61

  Kanaltorget 3, Säffle

 • Katarina Kristoffersson

  Kulturchef

  Kulturförvaltningen

  0533-68 15 08, 076-631 55 08

  Kanaltorget 3, Säffle

Senast uppdaterad • 2020-06-15