Bild
Kontakt

Vattentornet

Säffles gamla vattentorn är sedan 2016 en välbesökt konsthall och även en plats för musik, poesi och skaparverkstad. Vattentornet har genom åren lockat tusentals besökare.

Öppettider

Vattentornet är stängt för säsongen

Vattentornets historia

Ivar Tengbom, också känd för att ritat Stockholms konserthus och Tändstickspalatset är arkitekten bakom Säffles vackra vattentorn. Det gamla vattentornet byggdes 1914 och har genom sitt tongivande inslag i stadens siluett kommit att bli något av en symbol för staden. 1958 togs tornet ur bruk och ersattes av ett nytt. 2014 renoverades tornet för att 2016 öppnas som konsthall. Tusentals besökare har sett utställningarna av bland konstnärerna Ingalena Klenell och Gunilla Bandolin.

Läs mer om Vattentornets historia här

Tidigare utställningar

Michael Johansson (f 1975) från Trollhättan, bor och arbetar sedan flera år i Berlin. Michael verkar på den globala konstscenen och har ställt ut på gallerier och konsthallar över hela världen.

Michael bygger ofta sin kost av det redan använda, vardagsföremål han funnit i sin omgivning, på loppis eller i secondhandbutiker. Hans utställningsidé är att ta fasta på Vattentornets unika karaktär och skapa ett platsspecifikt fristående verk mitt i rummet, uppbyggt av föremål som på olika sätt har en koppling med byggnaden och området.

Årets utställningskatalog finns att köpa på Säffle bibliotek och på Säffle Turistinformation. Katalogen kostar 50 kr och betalas via swish.

Michael Johansson Länk till annan webbplats.


Med Anna Lidbergs installation OKEANIDES skapas en visualisering av vatten genom projektioner. Konstverket består av en artificiell vattenyta med reflektioner av svepande moln och solljus som rör sig i intervaller i samklang med specialkomponerad musik av Jon Ekström. Okeanider är i den grekiska mytologin en slags nymfer som besjälar naturens olika vattenelement. De sägs vara 3000 till antalet, ett kollektiv av individer som bildar vår världs vattenmassa. De blir i Anna Lidbergs installation en metafor för naturen som något större än oss själva, en betryggande närvaro. Vattnets dubbla natur, som livsnödvändigt och förgörande på samma gång, blir en reflektionsyta för oroliga tankar. Ett försök att acceptera något föränderligt och okänt.

Gallery 1:10 anknyter till tematiken om vattennymfer. Konstnärerna Anna Nordström, Idun Baltzersen och Tilda Lovell har bjudits in av Anna Lidberg att skapa verk i miniatyrformat som förhåller sig innehållsmässigt eller estetiskt till temat. Gallery 1:10 tillfaller Säffle kommun efter utställningen. O

Anna Lidberg är från Skoghall, född 1984. I sina verk testar Anna Lidberg samhälleliga och kulturella strukturer, med fokus på makt, offentlighet och förhållandet mellan konst och publik. Lidberg arbetar främst med videoinstallationer, objekt, sociala projekt och offentliga gestaltningsuppdrag. Ett återkommande tema de senaste åren är hur vi människor gemensamt och individuellt ska kunna hantera oro för katastrofer. Oro för fascismens utbredning, antibiotikaresistens, klimatkatastrof eller en pandemi. I hennes installationer görs en ansats för att få betraktaren att känna sig sedd. Anna Lidberg är också upphovsperson, curator och konstnär till Gallery 1:10, en galleriplattform i miniatyrformat dit andra konstnärer bjuds in att göra konstverk i liten skala. Med Gallery 1:10 vidgas konstscenen som i miniatyrformat kan visas i andra sammanhang, utanför de traditionella konstinstitutionerna.

Anna Lidberg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utställningen The Ringing Forest är ett multimediaverk som tar sin utgångspunkt i våra sinnen. Konstnären har fotograferat och samplat ljud från naturen i och kring Säffle och bjuder in publiken att gå in i denna värld av syn- och hörselintryck. I kontrast till sinnesintrycken av den yttre miljön gestaltas inre ljud som ringande toner. Som en del av verket har konstnären också arbetat i workshops tillsammans med bland andra nyanlända i Säffle, vars berättelser utgör en del av verket.

Londonbaserade multimedia konstnären Juan del Gado arbetar framförallt med videoinstallationer och foto. I sitt konstnärskap utforskar han teman som landskap, kön, klimat och flykt. Juan del Gados verk har uppmärksammats internationellt, han är bland annat producenten bakom projektet Qisetna: Talking Syria, som han utvecklat i samarbete med syriska konstnärer i Turkiet och British Council.

Juan del Gado Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utställningen utgår från berättelsen om den flock duvor som hade bosatt sig i Vattentornet, då det stått oanvänt i över 50 år. Vad man inte visste när det byggdes om för att skapa rum för konst, var att duvorna gjort Vattentornet till sin boplats, där de levde skyddat och ostört. Konstnären reflekterar kring människans herravälde över djur och natur, vad det kan få för konsekvenser när vi förändrar livsmiljöer. På samma sätt som krig och svält tvingar människor att fly, söka skydd och nya boplatser.

Konstnären Gunilla Bandolin har sedan 90-talet utvecklat den offentliga konsten, med flera uppmärksammade verk t.ex. Observatorium på Sickla Udde. Hon arbetar ofta med interaktiva skulpturer som skapar möten och rörelse, aktuell med en skulptur för bostadsområdet Tellusgatan, Göteborg (2019). Hon är bosatt i Stockholm, deltagare i konstrådet i Karlstad kommun, tidigare även professor på Konstfack.

Gunilla Bandolin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Verket Forest of Säffle bestod av ett stort antal delar i glas. Det var ett unikt verk skapat för Vattentornet. Liksom själva tornets delar har glas fogats samman och utan ritning vuxit till träd i samspel med byggnadens och omgivningens själ och arkitektur. Skog och skogsnäringens historia är en del av Säffles grund. Jordens roll speglas i de vackra tegelhusen där tornet är ett hantverksmässigt mästerverk.

Ingalena Klenell Länk till annan webbplats.

Kontakt/info:
Camilla Bark
Kultursamordnare
Säffle kommun
0533-681615

camilla.bark@saffle.se

Följ oss gärna på Facebook!

Kontakt
 • Kulturförvaltningen

  Kulturförvaltningen

  Kulturförvaltningen

  0533-68 16 61

  Kanaltorget 3, Säffle

 • Katarina Kristoffersson

  Kulturchef

  Kulturförvaltningen

  0533-68 15 08, 076-631 55 08

  Kanaltorget 3, Säffle

Senast uppdaterad • 2021-11-23