LoV för företag
Kontakt

LoV för företag

Hur blir man leverantör inom hemvård i Säffle kommun?

Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård och socialtjänster

Den som vill erbjuda hemvård i hemmet i Säffle kommun enligt LOV måste ansöka om detta hos kommunen. För att komma i fråga måste företaget/organisationen uppfylla alla de kriterier som ställs i förfrågningsunderlaget. Det är Socialnämnden som avgör om ett företag godkänns som utförare av hemvård i Säffle kommun.

Här kan du ta del av förfrågningsunderlaget , 56.7 kB.

Här finner du aktuella blanketter:

Fast pris för företagen

Det är Säffle kommun som beslutar vilken ersättning företagen får per hemtjänsttimme. Valfrihetssystem enligt LOV bygger på att det inte är någon priskonkurrens mellan olika leverantörer. Det är samma villkor för alla utförare.

Kontakt
  • Cathrine Jensen

    Avdelningschef Vård och omsorg

    Socialförvaltningen

    0533-68 16 72

    Järnvägsgatan 13, Säffle

Senast uppdaterad • 2022-03-31