Vy över 1950-talsbebyggelse i kvarteret Bryggaren invid Byälven

Exempel på 1950-talsbebyggelse i centrala Säffle

Kontakt

50-talsstaden Säffle

Bebyggelsen från 1950- och 1960-talen utgör idag ett av Säffles karaktärsdrag och är en väsentlig del av stadens identitet. Flerbostadshus med fasader i rött tegel, stadshuset och medborgarhuset är exempel på tidstypiska byggnader från denna tid.

”Säffle 50-talsstaden” är ett initiativ av kulturnämnden. Projektidén väcktes efter att Värmlands museum producerat den kulturhistoriska utredningen ”Ny stad i rött tegel - om bostadsbyggandet i Säffle centrum 1950-1969”. I utredningen framkom att Säffle uppvisar en ovanligt välbevarad stadsbebyggelse från 1950-talet.

Läs utredningen Ny stad i rött tegel

Boken ”Ny stad i rött tegel”

Genom ett samarbete mellan Säffle kommun och författarna Sven-Erik Dahlström och Andreas Hansen (Värmlands Museum) producerades boken ”Ny stad i rött tegel - 1950-talet formade Säffle”. Den släpptes under högtidliga former på Medborgarhuset i maj 2014. Boken har därefter blivit uppmärksammad vid flera tillfällen och fått fin kritik i media.

Boken har visats upp och funnits till försäljning vid ett antal olika arrangemang, exempelvis marknader, filmvisningar och seniormässor. Den har också varit representerad vid bokmässorna i Göteborg, Säffle och Karlstad. Boken har tilldelats priset Säffles Guld-Ess av Säffle kommun med motiveringen ”Ny stad i rött tegel har fått oss Säfflebor att se på vår stad med nya stolta ögon.”

Kontakt
  • Kulturförvaltningen

    Kulturförvaltningen

    Kulturförvaltningen

    0533-68 16 61

    Kanaltorget 3, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-07-28