Bild
Kontakt

Säffle kommuns information om smitta i verksamheter

En konstaterad allmän smittspridning av covid-19 finns i Sverige. Det innebär att det finns smittade i varje kommun, inklusive Säffle kommun. Vi räknar med att vi kommer få smittade personer inom våra kommunala verksamheter.

Säffle kommun kommer att bekräfta om smitta finns eller inte i våra verksamheter. Dock kommer vi inte gå ut med specifik information till allmänheten rörande smitta hos enskilda individer inom kommunens verksamheter, vare sig det gäller brukare eller personal. Kommunen vill värna om patientsekretessen och den personliga integriteten.

Sjukvården i Sverige informerar aldrig om patienters sjukdomstillstånd eller personliga förhållanden såsom bostadsort och arbetsplats utan patientens samtycke. Detta med anledning av patientsekretessen, som vården följer strikt.

Den personal som vårdar eventuella smittade brukare på våra boenden kommer att ta del av information om smitta för att kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt. Övrig personal kommer inte ta del av information om smittade individer. Anhöriga till brukare hålls informerade om närståendes hälsa på sedvanligt sätt.

Alla medarbetare i Säffle kommun har yttrandefrihet och meddelarfrihet, samtidigt som medarbetare måste ta hänsyn till tystnadsplikten och sekretessen inom svensk lagstiftning.

Kommundirektör Ingemar Rosén är Säffle kommuns talesperson i media i frågor som rör covid-19.

Vi vill uppmana dig att vara källkritisk och inte dela tvivelaktig information vidare i sociala medier. Bidra inte till ryktesspridning. Sök alltid efter kvalitetssäkrad och korrekt information hos myndigheterna.

Myndigheternas samlade information hittar du på krisinformation.se Länk till annan webbplats.. Om du har allmänna frågor om covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Senast uppdaterad • 2020-05-27