Bild
Kontakt

Borgerlig vigsel

För er som planerar borgerlig vigsel finns möjlighet att bli vigda av någon av Säffle kommuns vigselförrättare.

Vissa saker måste dock ordnas innan en vigsel kan äga rum. Först och främst måste du och din partner bestämma er för en plats där ceremonin ska äga rum och sedan måste ett datum spikas. För att boka plats och tid vänder ni er till personalen i växel/receptionen i stadshuset på Säffle kommun.

Många gånger kan en ceremoni bokas med kort varsel, men vill ni ha ett särskilt datum eller något speciellt arrangemang är det en bra idé att ni är ute i god tid för att vara säkra på att få det som ni vill ha.

Hindersprövning

För att få vigas behöver man ”Intyg om hindersprövning” och ”Intyg om vigsel”.
Detta krävs för att se så att det inte finns några hinder för äktenskapet.

Hinderprövning och intyg om vigsel beställs hos Skatteverket. Till exempel får ni intyga att ni inte redan är gift eller registrerad med någon annan partner. Är någon av parterna under 18 år måste man från länsstyrelsen få en särskild dispens.

Intygen ska lämnas/skickas till kommunledningskontoret innan vigseln, helst en vecka i förväg så att vi hinner förbereda. Uppge också namn på de två vittnen (18 år eller äldre) som ska närvara vid vigseln. Äger vigseln rum i stadshuset ställer vi gärna upp med vittnen om det skulle behövas.

Säffle kommun
Kommunledningskontoret, receptionen stadshuset
661 80 Säffle

Vigseln, som är kostnadsfri, förrättas enligt särskilt vigselformulär. Vigselförrättaren underrättar skattemyndigheten om vigseln.

Utländsk medborgare som avser att gifta sig i Sverige, bör ta reda på vilken vigselform hemlandet fordrar (en del länder godkänner endast viss vigselform för sina medborgare).

Bokning av borgerlig vigsel
Kontakt
  • Borgerlig vigsel

    Reception Stadshuset

    Kommunledningskontoret

    0533-68 10 00

    Kanaltorget 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2022-10-26