Vård- och omsorgsutbildning
Kontakt

Vård- och omsorgsutbildning

Vård- och omsorgsutbildningen är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Utbildningen utvecklar dina kunskaper och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg samt ger kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning.

Vård- och omsorgsutbildning 1500p

Efter genomgången vård- och omsorgsutbildning på minst 1500 poäng får du ett diplom utfärdat av Vård- och omsorgscollege. Vård och omsorgscollege, VOC, är en samverkansform mellan yrkesliv och utbildning som arbetar för god kvalitet och en modern utbildning. Diplomet är meriterande vid anställning inom vård- och omsorgsverksamheterna i Värmland.

Efter avklarad utbildning kan du till exempel arbeta som:

  • Personlig assistent
  • Skötare
  • Vårdare
  • Undersköterska

Vårdbiträde 800p

Vårdbiträdesutbildningen innehåller 800 kurspoäng inom ramen för vård- och omsorgsutbildningen. När du har godkända resultat i de kurser som ingår i utbildningen får du ett intyg från Vård- och Omsorgscollege. Kurser som ingår är vård- och omsorgsutbildningens termin 1 och 2 förutom kursen Anatomi och fysiologi 2 (se nedan under "Utbildningens innehåll").

Efter studierna kan du arbeta inom vård och omsorg som vårdbiträde. Om du vill studera vidare till undersköterska finns möjlighet att fortsätta studera inom befintlig utbildning eller att du kompletterar med fler kurser i efterhand och på det viset höjer din kompetens

Studieform

Inledningsvis har vi två veckor på vuxenutbildningen där vi går igenom studieteknik, vår plattform, studiebesök i verksamheten med mera. Därefter sker undervisningen via vår plattform tillsammans med minst två dagar i veckan som vi träffas på plats.

Under ett antal veckor sker lärandet på en arbetsplats (APL) som kan innebära både dag-, kväll- och helgtjänstgöring.

Fristående kurser

Om du vill läsa enstaka kurser för att komplettera tidigare utbildning eller för att bredda din kompetens är du välkommen att söka kurser inom vård- och omsorgsutbildningen.

Från och med hösten 2021 förändras utbildningen med nya kurser. Fram till 30 juni 2022 finns dock möjlighet att påbörja och läsa de kurser som hör till tidigare utbildning.

Validering

Du har möjlighet att validera din yrkeskunskap genom prövning. För att kunna tillgodoräkna dig detta är det viktigt att arbetsgivarintyg inom vård och omsorg bifogas med ansökan.

Behörighetskrav

Svenska/svenska som andraspråk och samhällskunskap motsvarande årskurs 9.

Hur ansöker jag?

Innan du söker rekommenderar vi att du kontaktar vår vägledare för att göra en första studieplanering (se kontaktuppgifter nedan).


Sökperiod

Kursstart

Återkommer med info

Januari 2022

Gemensamma kurser

Kursens namn

Poäng

Kurskod

Termin 1



Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1

100

SVESVE01/SVASVA01

Social omsorg 1

100

SOASOC01

Omvårdnad 1

100

OMVOMV01

Anatomi och fysiologi 1

50

ANOANA01

Gerontologi och geriatrik

100

GERGER0

Termin 2



Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100

FUTFUN01

Psykiatri 1

100

PSYPSY01

Hälso- och sjukvård 1

100

HAOHAL01

Psykologi 1

50

PSKPSY01

Anatomi och fysiologi 2

50

ANOANA02

Termin 3



Social omsorg 2

100

SOASOC02

Omvårdnad 2

100

OMVOMV02

Hälso- och sjukvård 2

100

HAOHAL02

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

100

FUTFUN02

Termin 4



Samhällskunskap 1a1

50

SAMSAM01A1

Psykiatri 2

100

PSYPSY02

Vård- och omsorg specialisering

100

VADVAD00S

Ansök här via vår E-tjänst
Senast uppdaterad • 2021-07-02