Ansökan
Kontakt

Validering

På Säffle Lärcenter erbjuder vi kurser som validerar och certifierar kompetensnivåer inom flera områden.

Vi kan ofta betydligt mer än vi har papper på. Vi lär oss nya saker hela livet och erfarenheter från fritiden, yrkeslivet, utbildning från annat land, eller liknande kan du ha nytta av vid utbildning.

Via oss på Säffle Lärcenter kan du få ditt kunnande kartlagt inför en utbildning eller prövning. Den inledande kartläggningen är övergripande och genomförs innan du påbörjar utbildning, genomgår validering eller prövning. Efter denna inledande kartläggning kan det sedan bli aktuellt med en validering av dina kunskaper. Validering innebär i korthet att dina kunskaper och kompetenser synliggörs och bekräftas samt att du får papper på dina kompetenser, oberoende av hur du inhämtat kunskaperna. Validering kan genomföras på olika sätt beroende på vad som ska valideras. Det kan vara praktiska moment där du får visa dina färdigheter på en arbetsplats. Valideringen kan också innehålla teoretiska moment där du får redogöra för dina kunskaper.

Validering på Säffle Industricenter
Validering Vård- och omsorg

Hjälp och stöd

Om du behöver hjälp med din ansökan, att planera dina studier eller har andra frågor rörande våra utbildningar kan du kontakta vår studie- och yrkesvägledare.

Kontakt
Senast uppdaterad • 2023-03-07