Kontakt

Industriteknik grund

Denna utbildning passar dig som vill arbeta med enklare industriarbeten.

Grundutbildningen gör dig kvalificerad för att arbeta med enklare industriarbeten, exempelvis som montör eller lagerpersonal. Under grundutbildningen får du prova på olika moment som ritningsläsning, problemlösning samt lära dig mer om hur en konstruktion fungerar och hur den är uppbyggd.

Studieform och omfattning

Utbildningen pågår under heltid i 37 veckor.

Studieekonomi

Utbildningen är CSN-berättigad.

Förkunskapskrav

Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk motsvarande årskurs 9 /grundläggande vuxenutbildning.

Certifikat

I slutet på utbildningen har du möjlighet att validera din kunskap mot den branschgemensamma valideringsmodellen Industriteknik BAS. Certifikatet utfärdas av Skärteknikcentrum Sverige och är ett kompetensbevis som visar att du har grundläggande kompetens för arbete inom industriell produktion.

Ansökan

Vi tar löpande emot ansökan.

Din ansökan ska innehålla dina tidigare betyg, ett personligt brev samt CV.

Ansök till Säffle Lärcenter

Kurs

Poäng

Kurskod

Industritekniska processer

100p

INUINU01

Avhjälpande underhåll 1

100p

DRIAVH01

Produktionskunskap 1

100p

PRDPRO01

Människan i industrin 1

100p

MAIMÄN01

Produktionsutrustning 1

100p

PRUPRD01S

Materialkunskap 1

100p

MAEMAT01

Tillverkningsunderlag 1

100p

TILTIL01

Orienteringskurs

40

KGYORI11C

Efter utbildningen

Efter utbildningen är du kvalificerad för enklare arbeten inom industrin, till exempel som montör eller lagerpersonal.

Kontakt
Senast uppdaterad • 2024-03-05