Bild
Kontakt

Välkommen till förskolan!

Den här sidan är till dig som har sökt och fått plats för ditt barn i någon av Säffle kommuns förskolor och vill veta mer om hur förskolan fungerar.

Inskolning - en trygg start för dig och ditt barn

Att börja i förskolan kan vara omvälvande både för dig som vuxen och för ditt barn. Därför har förskolan rutiner för att skapa en trygg inskolning så att både du och ditt barn lär känna förskolan och personalen som arbetar där. Under inskolningssamtalet får du mer information om hur det är att ha sitt barn på förskola, och vad som förväntas av dig som vårdnadshavare.

Förskolan är frivillig. Kommunen ska erbjuda förskola till barn från 1 års ålder:

 • när föräldrarna arbetar eller studerar och
 • när föräldrarna är arbetslösa eller föräldralediga.
 • Barn till arbetslösa eller föräldralediga ska erbjudas plats under minst 3 timmar per dag eller 15 timmar per vecka.

Kommunen ska erbjuda allmän förskola till alla barn från och med höstterminen det år som barnet fyller 3 år. Allmän förskola följer skolans läsår och omfattar inte lov och lovdagar. En plats i allmän förskola omfattar 15 timmar i veckan (525 timmar per år). Verksamheten är frivillig och det är vårdnadshavarna som avgör hur mycket tid de vill utnyttja av de 15 timmarna varje vecka.

Kommunen ska dessutom erbjuda förskola till barn i behov av särskilt stöd.

Det är kommunen som ansvarar för att det finns förskolor och att barn erbjuds plats. Fristående förskolor är ett alternativ till den kommunala verk­samheten.

Det är kommunen som godkänner fristående förskolor och ansvarar också för att kontrollera att verksamheten uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet. För fristående förskolor gäller samma regler som för kommunala förskolor.

Förskolan är en egen skolform och verksamheten omfattas av begreppen utbildning och undervisning. Undervisningen sker under ledning av förskollärare, men det kan också finnas annan personal för att främja barnens utveckling och lärande. Förskolan ska lägga grunden för det lärande som fortsätter resten av livet.

Personalen planerar den pedagogiska verksamheten så att barnen får skapa, lära och utforska. Det gör man till exempel genom att leka, samarbeta, måla, snickra och sjunga. Att skapa trygghet för både barn och föräldrar är en viktig uppgift för förskolan.

Förskolan är till för ditt barn

Hur är det att gå i förskolan och vad får ditt barn lära sig där? I den här filmen får vi följa Amir en helt vanlig dag på förskolan. Filmen riktar sig till dig som har barn i förskoleåldern och som inte har kommit i kontakt med den svenska förskolan förut. Här får du svar på de vanligaste frågorna om förskolan

Vill du veta mer om förskolan i Säffle kommun?

I den här filmen får du följa med och besöka fyra av Säffles kommunala förskolor och se hur våra pedagoger skapar spännande undervisning för barnen!

Vi har samlat all information om förskolan på saffle.se/forskola. Här kan du bland annat läsa om förskolans öppettider, vad det kostar att ha sitt barn på förskola och hur du säger upp din plats. Det finns också kontaktuppgifter till alla förskolor, och det är även här du kan läsa om schema för ditt barn och hur du anmäler frånvaro om ditt barn är sjuk.

Tänk på att du även behöver anmäla om ditt barn är i behov av specialkost i samband med att barnet börjar på förskolan. Läs mer om specialkost och anmälan här.

Du är också välkommen att kontakta vår placeringshandläggare som kan svara på frågor om förskolan. Kontaktuppgifter hittar du längst ned på den här sidan.

Kontakt
 • Placeringshandläggare förskola

  Placeringshandläggare

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 19 90

  Sundsgatan 1 B, Säffle

 • Barn- och utbildningsförvaltningen

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 19 90

  Sundsgatan 1 B, Säffle

Senast uppdaterad • 2021-08-19