Synpunkter och klagomål på våra verksamheter
Kontakt

Synpunkter och klagomål på våra verksamheter

Vi har som målsättning att Säffles kommunala förskolor och skolor ska hålla en hög kvalitet och erbjuda en god studiemiljö för våra barn och elever.

Du som vårdnadshavare eller elev har möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål inom våra olika verksamheter. Genom dina synpunkter kan vi bemöta det enskilda ärendet och på så sätt också utveckla våra verksamheter. Vi handlägger våra ärenden skyndsamt.

En central del av kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet inom skolans medicinska och psykologiska insatser är att vårdgivaren ska ta emot synpunkter och klagomål på den egna verksamheten från patienter och deras närstående. Det bidrar till att uppmärksamma och förebygga vårdskador. Det här regleras av Patientsäkerhetslagen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inom Säffle kommun använder vi följande modell för hantering av synpunkter eller klagomål:

 • Om du har ett klagomål eller synpunkt använder du vår e-tjänst för att anmäla detta
 • Vänd dig till den personal som arbetar närmast ditt barn eller den personal du själv anser berörs
 • Om du efter samtal med personal fortfarande har synpunkter eller klagomål kontaktar du ansvarig rektor
Synpunkter och klagomål inom barn- och utbildningsförvaltningen
Kontakt
 • Barn- och utbildningsförvaltningen

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 19 90

  Sundsgatan 1 B, Säffle

 • Ylva Winther

  Skolchef

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 16 50

  Sundsgatan 1 B, Säffle

Senast uppdaterad • 2020-10-19