Elevinformation
Kontakt

Till dig som är elev

Här har vi samlat information till dig som är elev hos oss på Herrgårdsgymnasiet. Om du har frågor eller funderingar som du inte får svar på här kan du kontakta oss på herrgardsgymnasiet@saffle.se så hjälper vi dig.

Sjukanmälan

Frånvaroanmälan via automatisk telefonsvarare

Som vårdnadshavare kan du frånvaroanmäla ditt barn genom att ringa telefonnummer 0515-777 124 och knappa in ditt barns
10-siffriga personummer. För att göra en frånvaroanmälan via telefonsvarare behöver du inte ha ett konto i skola24.

För att frånvaro ska registreras för den dag du ringer behöver anmälan göras innan 12.00. För att göra frånvaroanmälan för nästkommande dag ringer du istället efter 12.00.

Det går att när som helst under samtalet avbryta frånvaroanmälan. När registreringen är klar kommer en bekräftelse. Lägger du på luren innan kommer anmälan att avbrytas.

Frånvaroanmälan via skola24 webb eller appen skola24

Du som vårdnadshavare kan förutom att ringa in ditt barns frånvaro via automatisk telefonsvarare använda skola24 via webben eller via appen och göra en frånvaroanmälan.

Du använder ditt Bank-ID för att logga in.

Om eleven insjuknar under skoldagen görs anmälan till mentor eller expeditionen. Man måste sjukanmäla sig varje sjukdag.

Ledighetsansökan

Enligt skollagen får en elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter.

Aktiviteter, till exempel längre semesterresor, bör planeras in så att lovdagar kan utnyttjas. Se terminstiderna för aktuella lovdagar. Ledighetsansökan görs via Skola24.


Ledighetsansökan

Se scheman för alla klasser, salar och lärare i schemavisaren för Skola24 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Har du frågor angående schemaläggning kontakta Ulrika.j.Svensson@saffle.se.

Du som bor minst sex kilometer från skolan och har rätt till studiemedel kan få busskort som gäller alla skoldagar under terminen. Du är berättigad till busskort till och med vårterminen det året du fyller 20 år.

Busskort lämnas inte för växelvis boende. Rättigheten till busskort utgår från den adress där eleven är folkbokförd.

Gymnasieelever som har 6 km eller längre till närmsta busshållsplats kan ansöka om anslutningsbidrag som ett tillägg till busskortet.

Utdelning av busskort sker på Herrgårdsgymnasiet under ordinarie kontorstid.

Ansökan om busskort

För att läsa mer om ansökan, utdelning och handläggning av busskort, klicka på länken nedan.

 

Läs mer om rutinen för busskort här

Utdelning av busskort

Det är varje hemkommun som ansvarar för utdelning av busskort till elever folkbokförda i sin kommun. Det innebär att alla elever som är folkbokförda i Säffle Kommun ska hämta ut sitt busskort på Herrgårdsgymnasiet, även om du läser på annat gymnasium.

Det är viktigt att du tar med giltig legitimation när du hämtar ut ditt kort. Ska du hämta ut kortet åt någon annan ska både din och mottagarens legitimation visas.

Skolkortets giltighet

Västtrafik
Ditt skolkort gäller på alla Västtrafiks linjer inom ett visst område. Vissa skolkort gäller även för resor med SJ, Tågab, NSB och Swebus. För att skolkortet skall vara giltigt på tåg måste du ha ett kvitto som visar giltighetstiden tillsammans med ditt skolkort. Kvittot kan du få i någon av Västtrafiks butiker, försäljningsombud eller av en förare på någon av Västtrafiks bussar. Förvara kvittot tillsammans med skolkortet.

Värmlandstrafik
Gymnasieladdningen gäller hela dygnet.
Den gäller på höstlov, sportlov och påsklov men inte på jullovet och inte på sommarlovet.

Västtrafik
Ditt kort gäller 04:00-19:00
Gäller alla helgfria måndagar-fredagar
Den gäller på höstlov, sportlov och påsklov men inte på jullovet och inte på sommarlovet.

Frågor och svar

 • Vilka elever har inte rätt till busskort från höstterminen?
  De elever som under året fyller 20 år (elever med födelseår 2002) har inte rätt till busskort, utan får istället söka studiemedel och köpa ett eget busskort. Elever som tilldelas ett inackorderingstillägg har inte rätt till busskort. Ej heller elever som studerar vid en skola utanför samverkansområdet.
 • Vad gör jag om jag tappat bort mitt busskort?
  Om du tappar bort ditt busskort ska det anmälas via e-post till handläggare alexandra.kilgren@saffle.se

  Följande information ska finnas med:
  Namn (För- och efternamn)
  Personnummer
  Adress
  Skolans namn

  Avgiften för borttappat busskort är 200 kronor som kommer att faktureras.
 • Vad gör jag om mitt busskort blivit stulet?
  Om ditt busskort blivit stulet gäller samma tillvägagångssätt som vid borttappat busskort. För nytt busskort som utdelas utgår ingen avgift, under förutsättning att en kopia på polisanmälan lämnas in i kommunens kundtjänst.
 • Vad gör jag om jag avbryter mina studier?
  Om du avbryter studierna i förtid, flyttar till annan kommun eller byter till skola utanför Värmland, måste du senast dagen efter förändringen meddela detta till Herrgårdsgymnasiet expedition och snarast därefter lämna tillbaks busskortet.

I Säffle kommuns skolor används IST som administrativt elevsystem och lärplattform. I IST kommer du att kunna se dina/ditt barns omdömen, eventuella stödinsatser och betyg.

IST Lärande – omdömen, IUP-samtal och stödinsatser

I IST Lärande kommer du få ta del utav dina eller ditt barns omdömen. För mer information om IST Lärande, länk till inloggningen och även länk till en guide hittar du på https://saffle.se/omdomen Länk till annan webbplats..

Egen inloggning för elever till IST Lärande

Som elev har du en egen inloggning till IST Lärande, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ni loggar in med er @utb-adress.

IST Administration för vårdnadshavare – betyg och nationella prov

I IST Administration för vårdnadshavare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kommer du att kunna se ert barns individuella studieplan, betyg och nationella prov.

Vi kommer även att använda IST Administration för att skicka ut information till dig som vårdnadshavare. Det är därför viktigt att ni loggar in och ser över att korrekta uppgifter ligger registrerade. Detta för att ni skall nås av viktig information från skolan. Du loggar in med BankID.

IST Administration för elever – betyg, nationella prov och individuellt val

I IST Administration för elever Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kommer du att kunna se din individuella studieplan, betyg och nationella prov. Du kommer även göra ditt individuella val här. Ni loggar in med er @utb-adress.

Varje elev på Herrgårdsgymnasiet får låna en dator som de har tillgång till under hela sin studietid. Datorn ska ses som kursmaterial och är avsedd att vara elevernas arbetsredskap i skolarbetet under hela utbildningsperioden.

Riktlinjer för användande och hantering

för att få tillgång till en dator behöver elev och vårdnadshavare ta del av Riktlinjer för användande och hantering av chromebook , 113.6 kB, öppnas i nytt fönster. eller Riktlinjer för användande och hantering av elev-PC , 141.5 kB, öppnas i nytt fönster., skriva under och ta med till skolan.

Frågor och svar

 • Ställer det några särskilda krav på mig som elev?
  Det är viktigt att du tar väl hand om din dator då du ska ha den under hela din studietid. Det är ditt ansvar att ha datorn laddad inför varje skoldag. Datorerna är stöldbegärliga vilket ställer krav på att hantera sin dator så att stöldrisken minimeras. Datorn med tillbehör ska hanteras varsamt samt förvaras och transporteras så att den inte kommer till skada eller förloras. Du har en skyldighet att använda datorn och IT-miljön på ett ansvarsfullt sätt. Samhällets lagar gäller även i skolan. Läroplanens värdegrund gäller som norm. Det innebär att du ska respektera alla människors lika värde, använda ett vårdat språk samt värna om såväl din egen som andras integritet. Personangrepp är inte tillåtet.
 • Kan man välja mellan olika datorer?
  Nej, de datorer som är framtagna passar respektive utbildning/program.
 • Vad får jag använda elevdatorn till?
  Du får använda elevdatorn under hela dygnet så länge användandet inte strider mot god moral, svensk lagstiftning eller bryter mot Herrgårdsgymnasiets värdegrund. Det är med andra ord fritt fram att använda datorn till mer än bara skolarbete. När du använder din dator ska alla former av upphovsrätt beaktas. Det innebär att det inte är fritt att hämta och använda text, bild-, film- eller ljudmaterial från nätet. Det är inte heller tillåtet att sprida personuppgifter om någon och/eller publicera bild/ljudmaterial på någon utan godkännande från vederbörande. Ingen känslig information, det vill säga sådant som kan medföra kränkning av eller skada för enskild person, får behandlas via e-post eller i forum, chatt eller sociala medier. All Internettrafik i kommunens nät loggas.
 • Får jag behålla elevdatorn under loven?
  Ja, du förfogar över elevdatorn under hela din studietid.
 • Vad händer om jag glömmer elevdatorn hemma?
  Du förväntas ha med elevdatorn till skolan med laddat batteri. Om du missar att ta med dig datorn får du själv ta ansvar för att ta igen det du missat.

Vid fel på din personliga dator

Skulle något hända med din dator eller att den inte fungerar som den skall vänder du dig till IT-enhetens servicedesk på skolan. Servicedesk finns på andra våningen. Vi finns på plats måndag-torsdag, 10:30-12:00.

Om IT-enhetens servicedesk inte är på plats kan man lämna in sin dator till skolans expedition. Du kan inte få någon hjälp där, bara lämna in din dator. IT-enheten åtgärdar sedan din dator och meddelar dig när den är klar att hämta. En lapp med namn, klass och mobilnummer och felbeskrivning av problemet ifylles vid inlämning av dator.

Lånedator lämnas ut vid behov av IT-enhetens helpdesk.

Vid stöld

Om din dator skulle bli stulen, kontakta servicedesk skyndsamt eller säg till din mentor. En stöld skall alltid polisanmälas.

För närvarande har vi inget aktivt elevråd. Om du har frågor eller är intresserad vänligen kontakta hgy.elevrad@utb.saffle.se.

Studie- och yrkesvägledaren kan vägleda dig i frågor som rör vilken utbildning du ska välja, framtida yrkesval och vad som krävs för att komma dit.

Genom att träffa och diskutera med en studie- och yrkesvägledare får du redskap och insikt för att själv kunna sätta upp mål och fatta väl underbyggda beslut för din framtid.

Det är studie- och yrkesvägledarens uppdrag att stödja dig i dina val genom vägledningen med syftet att öka din självinsikt inför framtida studie- och yrkesval. 

Informationsmaterial om yrken, utbildningar och ansökningsblanketter finns att hämta hos Studie-och yrkesvägledaren.

Det finns flera olika bidrag för studier på gymnasiet. Studiebidrag är det vanligaste och det kan du få från kvartalet efter det att du fyllt 16 år. Här Öppnas i nytt fönster. kan du läsa om vilka bidrag du kan få för gymnasiestudier i Sverige och vad som händer med bidragen om du till exempel skolkar.

Om du är 20 år eller äldre och studerar på gymnasiet kan du läsa mer om vad som gäller dig här Öppnas i nytt fönster..

Kontakt
 • Malin Brunzell

  Rektor Herrgårdsgymnasiet

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 19 06

  Säffle gård, Säffle

 • Alexandra Kilgren

  Intendent Herrgårdsgymnasiet

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 19 00

  Säffle gård, Säffle

Senast uppdaterad • 2024-01-19