Bild
Kontakt

Kontakt och information

Här hittar du kontaktuppgifter till skolans personal.

L‌äsår 2019/2020

Befattning

Namn

Kontaktuppgifter

Rektor

Håkan Werme

0533-68 19 01 Hakan.Werme@saffle.se

Biträdande rektor

Vakant


Intendent

Alexandra Kilgren

0533-68 19 00 Alexandra.Kilgren@saffle.se

Ekonomiadministratör

Ulrika Svensson

0533-68 19 03 Ulrika.J.Svensson@saffle.se

Verksamhetsassistent

Göran Säfbom

0533-68 19 28 Goran.Safbom@saffle.se

L‌äsår 2019/2020

Befattning

Namn

Kontaktuppgifter

Specialpedagog

Annika Örtqvist

0533-68 19 38 Annika.Ortqvist@saffle.se

Kurator

Jenny Andrén Richter

0533-68 19 29 Jenny.AndrenRichter@saffle.se

Skolsköterska

Catharina Gustafsson

0533-68 19 16 Catharina.Gustafsson2@saffle.se

Studie- och yrkesvägledare

Marita Nordahl

0533-68 36 48 Marita.Nordahl@saffle.se


Läsår 2019/2020

Klass

Mentor

Kontaktuppgifter

BA17A

Lars Alm

0533-68 19 73
Lars.Alm@saffle.se


Mikael Nordqvist

0533-68 19 81 Mikael.Nordqvist@saffle.se

BA17B

Mikael Nordqvist

0533-68 19 81

Mikael.Nordqvist@saffle.se

BA17C

Johan Rudberg

0533-68 19 55
Johan.Rudberg@saffle.se

BA17D

Henrik Kristiansson

0533-68 19 94 Henrik.Kristiansson@saffle.se

BA18A

Peter Karlsson

0533-68 19 81

Peter.Karlsson2@saffle.se


Urban Fredriksson

0533-68 19 81 Urban.Fredriksson@saffle.se

BA18B

Urban Fredriksson

0533-68 19 81 Urban.Fredriksson@saffle.se


Peter Karlsson

0533-68 19 81

Peter.Karlsson2@saffle.se

BA18C

Hans Roselin

0533-68 19 55
Hans.Roselin@saffle.se

BA18D

Henrik Kristiansson

0533-68 19 94 Henrik.Kristiansson@saffle.se

BA19A

Ronnie Gustafsson

0533-68 19 96 Ronnie.Gustafsson@saffle.se


Anders Backman

0533-68 19 12 Anders.Backman@saffle.se


Mattias Lindberg

0533-68 19 96 Mattias.Lindberg@saffle.se

BA19B

Annie Walfridsson

0533-68 19 13 Annie.Walfridsson@saffle.se


Mattias Lindberg

0533-68 19 96 Mattias.Lindberg@saffle.se


Ronnie Gustafsson

0533-68 19 96 Ronnie.Gustafsson@saffle.se

BF19

Pär Eriksson

0533-146 05
Par.Eriksson@saffle.se

EE17

Sören Sjögren

0533-68 19 88
Soren.Sjogren@saffle.se


Einar Markskog

0533-68 19 13
Einar.Markskog@saffle.se

EE18

Leif Bryngelsson

0533-68 19 88
Leif.Bryngel@saffle.se


Sören Sjögren

0533-68 19 88
Soren.Sjogren@saffle.se


Einar Markskog

0533-68 19 13
Einar.Markskog@saffle.se

EE19

Bengt Jakobsson

0533-68 19 13 Bengt.Jakobsson@saffle.se

FG1617

Lars-Åke Karlsson

0533-68 30 66
Lars-Ake.Karlsson@saffle.se


Kristine Persson

0533-68 39 71 Kristine.Persson@saffle.se


Håkan Bååt

0533-68 30 67
Hakan.Baat@saffle.se

FG1819

Lars-Åke Karlsson

0533-68 30 66
Lars-Ake.Karlsson@saffle.se


Kristine Persson

0533-68 39 71 Kristine.Persson@saffle.se


Håkan Bååt

0533-68 30 67
Hakan.Baat@saffle.se

FT17A

Torbjörn Jonsson

0533-68 19 76
Tobbe.Jonsson@saffle.se

FT17B

Tord Elofsson

0533-68 19 82
Tord.Elofsson@saffle.se

FT18A

Tommy Fougstedt

0533-68 19 75 Tommy.Fougstedt@saffle.se

FT18B

Mats Funke

0533-68 19 74
Mats.Funke@saffle.se


Synnöve Funke

0533-68 19 82
Synnove.Funke@saffle.se

FT19A

Simon Gustafsson

0533-68 19 77 Simon.Gustafsson@saffle.se


Karin Persson

0533-68 19 12
Karin.Persson@saffle.se

FT19B

Niclas Johansson

0533-68 19 77 Niclas.Johansson@saffle.se


Ann Kristine Gåsste

0533-68 19 12 AnnKristine.Gasste@saffle.se

IM19

Anders Holtet Lindberg

0533-68 19 39 Anders.Lindberg@saffle.se


Kenth Edkvist

0533-68 19 39
Kenth.Edkvist@saffle.se

IMSPRB1

Anders Holtet Lindberg

0533-68 19 39 Anders.Lindberg@saffle.se


Kenth Edkvist

0533-68 19 39
Kenth.Edkvist@saffle.se

IMSPRC1

Anders Holtet Lindberg

0533-68 19 39 Anders.Lindberg@saffle.se


Kenth Edkvist

0533-68 19 39
Kenth.Edkvist@saffle.se

TE17

Kent Zetterström

0533-68 19 13 Kent.Zetterstrom@saffle.se

TE18

Kenneth Andersson

0533-68 19 13 Kenneth.Andersson@saffle.se


Einar Markskog

0533-68 19 13
Einar.Markskog@saffle.se

NATE19

Tord Andersson

0533-68 19 13 Tord.Andersson@saffle.se

SA17

Mathias Palmberg

0533-68 19 12 Mathias.Palmberg@saffle.se

SA18

Peter Olausson

0533-68 19 44
Peter.Olausson@saffle.se

SA19

Kenneth Larsson

0533-68 19 48 Kenneth.Larsson@saffle.se

VO17

Carina Gustafsson

0533-68 19 70 Carina.Gustafsson@saffle.se

VO18

Sofia Edvinsson

0533-68 19 70 Sofia.Edvinsson@saffle.se

VO19

Sofia Edvinsson

0533-68 19 70 Sofia.Edvinsson@saffle.se

Kontakt
  • Håkan Werme

    Rektor Herrgårdsgymnasiet

    Barn- och utbildningsförvaltningen

    0533-68 19 01

    Säffle gård, Säffle

Senast uppdaterad • 2020-02-04