Kontakt och information
Kontakt

Kontakt och information

Här hittar du kontaktuppgifter till skolans personal.

L‌äsår 2021/2022

Befattning

Namn

Kontaktuppgifter

Rektor

Håkan Werme

0533-68 19 01 Hakan.Werme@saffle.se

Rektor

Malin Brunzell

0533-68 19 06

Malin.Brunzell@saffle.se

Intendent

Alexandra Kilgren

0533-68 19 00 Alexandra.Kilgren@saffle.se

Ekonomiadministratör

Ulrika Svensson

0533-68 19 03 Ulrika.J.Svensson@saffle.se

Verksamhetsassistent

Göran Säfbom

0533-68 19 28 Goran.Safbom@saffle.se


L‌äsår 2021/2022

Befattning

Namn

Kontaktuppgifter

Specialpedagog

Annika Örtqvist

0533-68 19 38 Annika.Ortqvist@saffle.se

Kurator

Jenny Andrén Richter

0533-68 19 29 Jenny.AndrenRichter@saffle.se

Skolsköterska

Catharina Gustafsson

0533-68 19 16 Catharina.Gustafsson2@saffle.se

Studie- och yrkesvägledare

Christian Bruce

0533-683648

Christian.Bruce@saffle.se

Kök Herrgårdsgymnasiet
0533- 68 19 19

Läsår 2021/2022

Klass

Mentor

Kontaktuppgifter

BA20A

Mattias Lindberg

Carl-Johan Lidberg

0533-68 19 96

Mattias.Lindberg@saffle.se

Carl-Johan.Lidberg@saffle.se

BA20B

Carl-Johan Lidberg

Mattias Lindberg

0533-68 19 96

Carl-Johan.Lidberg@saffle.se

Mattias.Lindberg@saffle.se

BA20C

Johan Rudberg

0533-68 19 55
Johan.Rudberg@saffle.se

BA21A

Carl-Johan Lidberg

Mattias Lindberg

0533-68 19 96

Carl-Johan.Lidberg@saffle.se
Mattias.Lindberg@saffle.se

BA20B

Mattias Lindberg

Carl-Johan Lidberg

0533-68 19 96
Mattias.Lindberg@saffle.se

Carl-Johan.Lidberg@saffle.se

BA21C

Andreas Nilsson

0533-68 19 14

Andreas.Nilsson@saffle.se

BA21D

Henrik Kristiansson

0533-68 19 94

Henrik.Kristiansson@saffle.se

BA22

Ronnie Gustafsson

0533-68 19 96

Ronnie.Gustafsson@saffle.se


Anders Backman

0533-68 19 12
Anders.Backman@saffle.se

BF20

Martin Åström

0533-146 05

Martin.Astrom@saffle.se

BF21

Pär Eriksson

073-3203659
Par.Eriksson@saffle.se

BF22

Pär Eriksson

073-3203659
Par.Eriksson@saffle.se

0533-146 05

Martin.Astrom@saffle.se

EE20

Sören Sjögren

0533-68 19 88
Soren.Sjogren@saffle.se

EE21

Sven Thorell

0533-68 10 65
Sven.Thorell@saffle.se

EE22

Peter Olausson

0533-68 19 48

Peter.Olausson@saffle.se


Monika Brunzell

0533-68 19 13

Monika.Brunzell@saffle.se

FG19

Håkan Bååt

0533-68 30 67
Hakan.Baat@saffle.se


Niclas Johansson

0533-68 19 26

Niclas.Johansson@saffle.se


Camilla Carlsson

0533-68 19 26

Camilla.Carlsson@saffle.se

FG20

Håkan Bååt

0533-68 30 67
Hakan.Baat@saffle.se


Niclas Johansson

0533-68 19 26

Niclas.Johansson@saffle.se


Camilla Carlsson

0533-68 19 26

Camilla.Carlsson@saffle.se

FG21

Niclas Johansson

0533-68 19 26
Niclas.Johansson@saffle.se


Camilla Carlsson

0533-68 19 26
Camilla.Carlsson@saffle.se


Håkan Bååt

0533-68 30 67
Hakan.Baat@saffle.se

FG22

Camilla Carlsson

 0533-68 19 26
Camilla.Carlsson@saffle.se


Niclas Johansson

0533-68 19 26
Niclas.Johansson@saffle.se


Håkan Bååt

0533-68 30 67
Hakan.Baat@saffle.se

FT20A

Torbjörn Jonsson

0533-68 19 76
Tobbe.Jonsson@saffle.se

FT20B

Mats Funke

0533-68 19 74
Mats.Funke@saffle.se


Synnöve Funke

0533-68 19 82
Synnove.Funke@saffle.se

FT21A

Tommy Fougstedt

0533-68 19 75 Tommy.Fougstedt@saffle.se

FT20B

Tord Elofsson

0533-68 19 82
Tord.Elofsson@saffle.se


Joakim Rogne

0533-68 19 82
Joakim.Rogne@saffle.se


Frida Forsgren

0533-68 19 39
Frida.Forsgren@saffle.se

FT22A

Simon Gustafsson

0533-68 19 77 Simon.Gustafsson@saffle.se


Karin Persson

0533-68 19 12
Karin.Persson@saffle.se


Tord Andersson

0533-68 19 13

Tord.Andersson@saffle.se

FT22B

Simon Blom

0533-68 19 77
Simon.Blom@saffle.se


Ann Kristine Gåsste

0533-68 19 12 AnnKristine.Gasste@saffle.se


Lars Flodmark

0533-68 19 13

Lars.Flodmark@saffle.se

HVO22

Helene Sundgren

0533-68 19 70
Helene.Sundgren@saffle.se

IM22

Kenth Edkvist

0533-68 19 39
Kenth.Edkvist@saffle.se

IMSPRB

Ghassan Alankar

0533-68 19 27
Ghassan.Alankar@saffle.se

IMSPRC

Ghassan Alankar

0533-68 19 27
Ghassan.Alankar@saffle.se

TE20

Mathias Palmberg

0533-68 19 12

Mathias.Palmberg@saffle.se

VO20

Sofia Edvinsson

0533-68 19 70

Sofia.Edvinsson@saffle.se

VO22

Helene Sundgren

0533-68 19 70
Helene.Sundgren@saffle.se


Kontakt
 • Håkan Werme

  Rektor Herrgårdsgymnasiet. Ansvarig för BF, EE, FT, TE, VO

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 19 01

  Säffle gård, Säffle

 • Malin Brunzell

  Rektor Herrgårdsgymnasiet. Ansvarig för BA, SA, IM, GYSÄR

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 19 06

  Säffle gård, Säffle

Senast uppdaterad • 2022-12-07