Distansundervisning
Kontakt

Distansundervisning

Har du ett barn hemma som just nu får sin undervisning på distans? Här har vi samlat material som kan fungera som ett stöd för dig som förälder eller vårdnadshavare när skolan tllfälligt flyttat hem till er.

Beroende på vilken årskurs ditt barn går i och vilket skola ditt barn tillhör kommer fjärr- och distansundervisningen se lite olika ut. Om du har ett barn som går på låg- eller mellanstadiet kanske du har fått böcker eller annat material med dig hem, och när det är dags för lektion kopplar läraren upp sig via datorn eller surfplattan och startar lektionen. Om du har ett äldre barn som går på högstadiet eller gymnasiet så kanske mer material finns tillgänglig på nätet, och större ansvar läggs på eleven själv att följa sitt ordinarie schema.

Google Classroom och Google Meet

Det som är likadant oavsett om ditt barn är yngre eller äldre är det digitala verktyg som skolan använder för att lägga upp och samla digitalt material, Google Classroom, och det verktyg som används för att koppla upp sig mot eleverna för att kommunicera eller ha genomgångar, Google Meet. Alla elever i Säffle kommun har tillgång till både Google Classroom och Google Meet. Skolan kommer se till så att ditt barn och du som vårdnadshavare vet vilka inloggningsuppgifter ditt barn har och var man kommer åt applikationerna.

Klicka på länken nedan så kommer du till en uppstartsguide där du som vårdnadshavare får en instruktion hur du kommer åt google classroom och google meet. Du får också en överblick över de två verktygen.

Uppstartsguide för vårdnadshavare - google meet och google classroom

Läraren ansvarar för planering, undervisning, skoluppgifter och tillgång till läromedel, instruktioner och material. Som vårdnadshavare kan du hjälpa genom att skapa dig en överblick över både det analoga och digitala material som ditt barn arbetar med, och ge stöd i att hålla ordning på och använda det.

Analogt material kan vara barnens ordinarie läroböcker eller mappar med uppgifter och övningar i som läraren förberett. Digitalt material kan vara olika läromedel på nätet, webbsidor eller appar.

Även om ditt barn får distansundervisning och inte är på plats i skolan har hen fortfarande rätt till elevhälsa.

Elevhälsan finns på plats i skolan om du behöver komma i kontakt eller boka in ett möte tillsammans med exempelvis skolkurator, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare samt studie- och yrkesvägledare under tiden som skolan inte är öppen för undervisning.

Du kan nå elevhälsans personal genom att gå till varje specifik skolas webbsida och hitta kontaktuppgifterna där.

Som vårdnadshavare till barn i behov av särskilt stöd kan du få hjälp av lärare, specialpedagog/speciallärare och elevhälsans personal precis som tidigare. Det kan vara bra att få råd och tips kring hur du kan skapa så goda förutsättningar som möjligt för ditt barns skolarbete i den nya situationen.

Du kan nå elevhälsans personal genom att gå till varje specifik skolas webbsida och hitta kontaktuppgifterna där.

Du som vårdnadshavare kan hjälpa ditt barn att hantera skolarbetet när det sker hemma. Försök skapa en lugn, tyst plats där ditt barn känner sig trygg med att arbeta med skoluppgifter och eventuellt möta sina lärare och klasskompisar online.

Uppmuntra, stötta och behåll lugnet även om det inte blir som det är tänkt, eller om till exempel tekniken strular. Ditt barn kan behöva hjälp att hitta alternativa aktiviteter om skolarbetet inte fungerar. Det kan vara att läsa eller lyssna på en bok eller utöva någon fysisk aktivitet. Lärarna kommer att göra sitt yttersta för att allt ska fungera så bra som möjligt, men glöm inte att detta är en ny situation även för dem.

När undervisningen sker på distans är det viktigt att skoldagen har en tydlig början och slut, samt att barnet tar rast med jämna mellanrum. Ditt barns lärare kommer skapa förutsättningar för struktur och trygghet, men du som vårdnadshavare kan också hjälpa till att skapa en sådan miljö.

Att ha skola hemma är en stor omställning för de flesta barn. De kan då behöva extra hjälp med bra rutiner för måltider, sömn och
återhämtning. Att ta ett större eget ansvar för studierna och att delta i lektioner på distans kan vara mer ansträngande för barnet än normala skoldagar. Samtala gärna om hur ni tillsammans kan göra situationen kring både skola och fritid så bra som möjligt.

Kontakt
 • Barn- och utbildningsförvaltningen

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 19 90

  Sundsgatan 1 B, Säffle

 • Lotta Holm

  Verksamhetsutvecklare

  Kommunledningskontoret

  0533-68 16 64, 073-083 51 32

  Kanaltorget 1

Senast uppdaterad • 2020-10-19