Kontakt

Jordbruksarrende Krokstad

Härmed utbjudes 148,8 ha åkermark inom fastigheterna Krokstad 3:1, Krokstad 3:25, Tibble 2:1 samt Säffle 6:18 till utarrendering genom anbud från och med 2018-03-14. Avtalstiden är 5 år för 131 ha. För resterande 18 ha är avtalstiden 1 år. Byggnader och jakt ingår inte.

Jordägare är Säffle kommun.

För skriftligt prospekt och övrig information hänvisas till Bengt Andréson
070-829 09 31 eller bengt.andreson@hushallningssallskapet.se.

Läs mer i bifogade dokument i högerspalten.

Skriftligt anbud skickas till Bengt Andréson, Hushållningssällskapet i Värmland, Ventilgatan 5D, 653 45 Karlstad eller bengt.andreson@hushallningssallskapet.se.

Vi vill ha ditt anbud senast 2018-01-31.

Säffle kommun förbehåller sig fri prövningsrätt.

Senast uppdaterad • 2019-12-05