Bild
Kontakt

Rådgivning inom digital synlighet

Eftersom kundernas upplevelse av ditt företag ofta startar med en googling, ett besök på hemsidan eller uppfattningen de får av dig genom sociala medier är det av stor betydelse att jobba med din digitala synlighet. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning inom detta område.

I rådgivningen inom digital synlighet får du helt skräddarsydd rådgivning utifrån ditt behov.

Rådgivningen består ofta av följande delar:

 • Kartläggning av företagets digitala närvaro/synlighet
  Vi genomför en kartläggning av den digitala synligheten och närvaron för att få en bild av nuläget. Denna kartläggning diskuterar vi tillsammans igenom, för att skapa förståelse
  för den digitala synligheten och målgruppens beteende i den digitala världen.
 • Framtagande av en enkel strategi/handlingsplan för digital
  synlighet
  Tillsammans arbetar vi fram målgrupper och budskap. Vi stöttar dig både i idéarbete och med att skapa innehåll.
 • Rådgivning i genomförandet
  Vi kan stötta dig vid upprättandet av nya sociala mediekanaler, uppstart av sökordsplanering eller annonsering, ny webbplats, framtagande av ny text, bild eller film, annonsering eller stöd i utvärdering av kommunikationsinsatserna (ROI return of investment).

Det finns dessutom flera kurser, seminarier och aktiviteter inom området som vi kan tipsa dig om. Hör gärna av dig så berättar vi mer!

Rådgivning inom digital synlighet är en del av projektet Hållbar Export i Westra Wermland.

Hållbar Export i Westra Wermland
logotyper
Kontakt
Senast uppdaterad • 2021-02-17