Bild
Kontakt

Föräldrastöd

På familjecentralen erbjuds flera olika typer av föräldrastöd. Såväl till dig som är blivande förälder och till dig som är förälder.

All personal på familjecentralen samarbetar med föräldrautbildningen som erbjuds föräldrar som får sitt första barn. I en grupp med föräldrar kan du lära känna andra och lära dig mer om barns behov och utveckling.

Föräldraskap i Sverige är samhällsorienterande föräldraträffar för utrikesfödda föräldrar med barn 0-18 år. Vi träffas vid 5 tillfällen där samhällsinformation och gruppdiskussioner varvas. Träffarna utgår från följande teman: familj i nytt land, skola, pojkar och flickor, hälsa och sjukvård, föräldrars rättigheter och skyldigheter och att vara förälder till en tonåring. Barns rättigheter och jämställdhetsperspektivet genomsyrar träffarna.

Läs mer om "Föräldraskap i Sverige"

Under året kommer flera tematräffar att erbjudas. Det är teman som rör små barn och föräldraskap. Följ oss på Facebook och Instagram, Familjecentralen Säffle, för att ta del av information om vilka tematräffar som kommer att erbjudas och när.

ABC, som i detta sammanhang står för Alla Barn i Centrum, är en föräldrakurs för föräldrar med barn mellan 3-12 år. Kursen handlar om att bygga ett starkare band mellan barn och föräldrar. På träffarna tar vi del av både personliga erfarenheter och av forskning och mellan träffarna övar vi på innehållet hemma med våra barn. Tema för träffarna är: visa kärlek, vara med, visa vägen och välja strider.

Materialet är baserat på forskning om föräldraskap som sammanställts av Karolinska Institutet och Stockholms Stad.

Information om kursen:

 • Antal träffar: fyra träffar, á 2,5 timme
 • Deltagare: 10 deltagare (föräldrar till barn i åldrarna 3-12 år)
 • Kurstillfällen: 24/4, 8/5, 22/5 och 5/6 kl. 17:00-19:30
 • Föranmälan krävs. Gör din intresseanmälan via kontaktuppgifter nedan.

NYHET! Från och med våren 2023 kommer vi på familjecentralen att erbjuda en ny föräldrakurs. ABC (Alla Barn i Centrum) för dig som är förälder till barn 0-2 år.

ABC 0-2 år består av 4 gruppträffar där du, tillsammans med ditt barn, får träffa andra föräldrar och ta del av forskning om föräldraskap. Träffarna är 1,5 timme långa. Träffarna handlar om familjeliv, hur du kan stödja ditt barns utveckling och hur du kan hantera utmaningar som förälder.

Under våren pågår en utvärderingsstudie av ABC 0-2 år, vilket innebär att du som förälder som deltar i vårens tillfällen får fylla i 3 enkäter.

Information om kursen:

Läs mer om "ABC Föräldrakurs"
Kontakt
 • Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningen

  0533-68 10 00, 0533-68 16 77

  Järnvägsgatan 13, Säffle (postadress: Säffle kommun, Socialförvaltningen,
  661 80 Säffle

  Receptionens öppettider (helgfria vardagar)
  08:30-09:30
  09:50-12:00
  13:00-15:30

  Våra handläggare träffas på telefontid (helgfria vardagar)
  08:30-09:30

  Socialkontorets jourtelefon (efter kontorstid). Gäller enbart akuta ärenden avseende individ- och familjeomsorg som inte kan avvakta till telefontid nästa vardag.
  070-292 57 58


Senast uppdaterad • 2023-02-22