Oro för barn och unga
Kontakt

Familjebehandlarna

 • Råd och stöd till barn, unga och föräldrar genom öppen ingång.
  (Nybesök till öppen ingång är pausad under perioden 230201-230430)
 • Stöd till barn och unga kring problematisk användning av alkohol och droger.
 • Stöd med beslut om insats

Familjebehandlarna är en del av socialförvaltningens öppenvård för barn, ungdomar och familjer. Vi hjälper till med råd och stöd i familjefrågor genom samtal.

Familjebehandlarna erbjuder råd- eller stödsamtal genom en så kallad öppen ingång. Med öppen ingång menar vi att vi inte registrerar familjens namn eller dokumenterar att vi har träffats.

Ni är välkomna att prata med oss om just er fråga. Vi gör alltid en bedömning om våra insatser räcker eller om ni behöver annan hjälp och stöd under en längre tid.

 • Familjesamtal används när flera familjemedlemmar är berörda
 • Föräldrasamtal när enbart de vuxna önskar stöd eller råd
 • Barn/ungdomssamtal när barnet/ungdomen behöver få möjlighet att uttrycka tankar och känslor kring ett problem

Hos oss kan du bland annat få

 • Stöd i din roll som förälder
 • Stöd i att förstå ditt barn bättre
 • Stöd i att sätta rimliga gränser
 • Stöd i att få vardagen att fungera 

Vi tror att alla människor har inneboende resurser till att göra förändringar i sitt liv, men att man ibland behöver hjälp att plocka fram dem.

KNAS

Ett stöd för dig som är anhörig till någon som har bekymmer med alkohol och/eller narkotika

Stöd med beslut om insats

Vi arbetar också med familjebehandling där det finns ett beslut från myndighetsutövningen vid barn- och ungdomsgruppen om vår insats. De uppdragen har föregåtts av en utredning efter att någon ansökt om stöd eller då någon anmält oro för ett barn/ungdom.

Tystnadsplikt och anmälningsskyldighet

Vi har tystnadsplikt men även anmälningsskyldighet. Tystnadsplikt betyder att vi inte får lämna ut uppgifter om dig utan att du har godkänt det. Anmälningsplikt innebär att vi måste anmäla om vi misstänker att ett barn far illa.

Kontakta familjebehandlarna

Ni kan nå oss på vår husmobil: 073-0481074.

Besöksadress: Sundsgatan 1, 661 40 Säffle. Besök sker endast på inbokade tider.

Kontakt
 • Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningen

  0533-68 10 00, 0533-68 16 77

  Järnvägsgatan 13, Säffle (postadress: Säffle kommun, Socialförvaltningen,
  661 80 Säffle

  Receptionens öppettider (helgfria vardagar)
  08:30-09:30
  09:50-12:00
  13:00-15:30

  Våra handläggare träffas på telefontid (helgfria vardagar)
  08:30-09:30

  Socialkontorets jourtelefon (efter kontorstid). Gäller enbart akuta ärenden avseende individ- och familjeomsorg som inte kan avvakta till telefontid nästa vardag.
  070-292 57 58


Senast uppdaterad • 2023-03-15