Stödfamilj, korttidsvistelse och avlösarservice
Kontakt

Stödfamilj, korttidsvistelse och avlösarservice

Familjer som har barn och ungdomar med funktionsnedsättningar kan ansöka om att få avlösning i hemmet.
Kommunen erbjuder också korttids­vistelse för barn och ung­domar som omfattas av lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).

Avlösarservice gäller barn som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Avlösarservice innebär att en utom­stående person tillfälligt kan ta över omvårdnaden så att vårdnads­havarna kan ägna sig åt syskon eller åt att uträtta sysslor utanför hemmet. Avlösning i hemmet kan ni ansöka om de tider då ert barn inte kan vara i förskola eller skolbarnomsorg.

Korttids­vistelse kan ges i form av en stödfamilj eller kortidsvistelse på 31:an. På korttidsboende och stödfamilj kan barn och ung­domar vistas några dygn i månaden efter beslut från kommunen.

Vanliga frågor och svar

Nej, endast det barn som det finns biståndsbeslut för.

För att köpa kläder, gå på bio eller på restaurang för att nämna några saker då du behöver komma hemifrån utan ditt barn.

Ja, avlösaren får ta med barnet till en lekpark i närområdet där familjen bor.

På korttidsboende kan barn och ungdomar vistas några dygn i månaden enligt beslut från kommunen. Under vistelsen går de i förskolan och skolan som vanligt.

Det går att få korttidsvistelse på kommunens egna korttidsboende som heter 31:an alternativt i en korttidsfamilj.

Du kontaktar biståndshandläggare inom funktionsstöd.

Indelning efter födelsedatum


DatumTelefonDag 26-10Ring 0533-68 35 98Dag 11-25Ring 0533-68 36 56


Kontakt
 • Marie Edling

  Avdelningschef funktionsstöd

  Socialförvaltningen

  0533-68 17 41

  Järnvägsgatan 13, Säffle

 • Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningen

  0533-68 10 00, 0533-68 16 77

  Järnvägsgatan 13, Säffle (postadress: Säffle kommun, Socialförvaltningen,
  661 80 Säffle

  Receptionens öppettider (helgfria vardagar)
  08:30-09:30
  09:50-12:00
  13:00-15:30

  Våra handläggare träffas på telefontid (helgfria vardagar)
  08:30-09:30

  Socialkontorets jourtelefon (efter kontorstid). Gäller enbart akuta ärenden avseende individ- och familjeomsorg som inte kan avvakta till telefontid nästa vardag.
  070-292 57 58


Senast uppdaterad • 2022-05-03