Boende och ekonomiskt bistånd
Kontakt

Ekonomiskt bistånd

Om du skulle få ekonomiska svårigheter kan du få hjälp inom socialtjänsten att komma till rätta med dina problem.

Enligt socialtjänstlagen har du rätt till ekonomiskt bistånd, eller försörjningstöd som det också kallas, om du inte kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt. Socialsekreterarna vid ekonomiskt bistånd kan ge dig råd i ekonomiska och sociala frågor.

När du ansöker om ekonomiskt bistånd i Säffle kommun får du även stöd i att förändra din situation för att du ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt.

Vart vänder jag mig?

Första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd behöver du kontakta social­förvaltningens reception på 0533-681677 och prata med en socialsekreterare. Om du återansöker om ekonomiskt bistånd kan du använda vår e-tjänst.

Socialsekreterarna har telefontid helgfria vardagar mellan klockan 08.30-09.30. Vill du ansöka om ekonomiskt bistånd får du ansökningshandlingar hemsända och en tid för personligt besök.

Vad krävs för att ha rätt till bistånd?

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd måste du själv aktivt göra vad du kan för att bidra till din försörjning. Detta innebär bland annat att om du är arbetslös måste du vara anmäld på arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. Är du föräldraledig måste du i första hand ta ut föräldrapenning och andra bidrag. Är du sjuk och inte kan arbeta måste du ha ett läkarintyg som styrker detta och vara sjukanmäld på Försäkringskassan. Om du deltar i kommunens introduktionsprogram för nyanlända flyktingar eller deltar i en kompetenshöjande verksamhet enligt socialtjänstlagen ska du medverka i programmet enligt den överenskommelse som du gjort med din handläggare.

En ekonomisk utredning kring dina inkomster och tillgångar görs alltid. Vi går också igenom dina möjligheter att själv kunna försörja dig. Att söka om ekonimskt bistånd innebär både rättigheter och skyldigheter.

Du och din socialsekreterare resonerar igenom dina problem och försöker komma överens om vilket stöd just du behöver för att lösa dem. Tillsammans gör vi också en plan för hur du ska nå dina mål.

Vi har tystnadsplikt

All personal som jobbar vid Individ- och familjeomsorgen har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga. Sekretessen gäller även mot andra mydigheter, såvida du inte lämnat samtycke till kontakt.

Förbättring och utveckling

Vi utvecklar området Ekonomiskt bistånd och vill gärna veta vad du tycker!

Vi vill utveckla vår verksamhet och vår målsättning är att färre familjer ska behöva vara beroende av ekonomiskt bistånd. Säffle kommun har i nuläget 401 hushåll hushåll som har ekonomiskt bistånd och i dessa finns 267 barn.

För att vi ska komma framåt är vi intresserade av DIN uppfattning och dina synpunkter kring hur fler ska kunna komma till i egen försörjning och inte behöva ekonomiskt bistånd.

Fyll i Blanketten Förbättringsidéer och lägg i brevlådan som finns i väntrummet på Socialkontoret, Järnvägsgatan 13.

Vanliga frågor och svar

Du pratar med socialtjänsten i din kommun.

En socialsekreterare gör en utredning om din ekonomi. I utredningen ska socialsekreteraren undersöka vad du tjänar, vilka räkningar du måste betala, hur många ni är i din familj, och om du har pengar på banken till exempel. Du får säga nej till utredning när du vill men då kan du inte få beslut om ekonomiskt bistånd.

Du har rätt att läsa allt som socialtjänsten skriver om dig. Socialtjänsten sparar information om dig i fem år och sedan förstör de informationen. Socialtjänsten får inte låta någon annan läsa informationen om dig. Polisen får läsa informationen om de undersöker brott.

Om du får pengar av socialtjänsten som du inte har rätt till, så ska du betala tillbaka pengarna. Om du lurar socialtjänsten kan du bli anmäld till polisen.

Om du vill överklaga beslutet om ekonomiskt bistånd ska du skriva till Förvaltningsrätten i Karlstad men överklagandet ska skickas eller lämnas till socialnämnden i Säffle. Du ska tala om vilket beslut du vill överklaga, varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Skicka även med sådan uppgift som du anser har betydelse och som du inte redan har lämnat. Du måste skriva under din överklagan, uppge personnummer, adress och telefonnummer.

Adressen du ska skicka din överklagan till är:

Socialnämnden
661 80 Säffle

För att Förvaltningsrätten i Karlstad ska behandla ditt ärende ska din överklagan ha kommit till socialnämnden inom tre veckor från den dag du fick beslutet.


Kontakt
 • Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningen

  0533-68 10 00, 0533-68 16 77

  Järnvägsgatan 13, Säffle (postadress: Säffle kommun, Socialförvaltningen,
  661 80 Säffle

  Receptionens öppettider (helgfria vardagar)
  08:30-09:30
  09:50-12:00
  13:00-15:30

  Våra handläggare träffas på telefontid (helgfria vardagar)
  08:30-09:30

  Socialkontorets jourtelefon (efter kontorstid). Gäller enbart akuta ärenden, som inte kan avvakta till nästa vardags telefontid.
  070-692 31 39


 • Kerstin Belander

  Avdelningschef individ- och familjeomsorg

  Socialförvaltningen

  0533-68 16 76

  Järnvägsgatan 13, Säffle

Senast uppdaterad • 2021-09-28