Bild
Kontakt

Fonder

Fonderna är indelade enligt förvaltare

Socialnämnden

Socialnämnden i Säffle kommun förvaltar ett antal fonder avsedda för personer boende på landsbygden inom kommunen.

Skriftlig ansökan innehållande uppgift om egen ekonomi skickas till: Socialnämnden, 661 80 Säffle, senast 6 november 2023.

Socialnämndens arbetsutskott kommer att fatta beslut om utdelning av fondmedel 21 november 2023.

Kontaktperson: Jessika Hägglund, tel. 0533-68 16 80

 • ARVID KJELLGRENS FOND
  Fondens ändamål: behövande inom Kila församling.
 • A E ANDERSSONS FOND
  Fondens ändamål: avkastningen skall årligen fördelas till inom Svanskogs församling boende personer i mindre goda ekonomiska omständigheter.
 • KARL OCH ELIN WESTERHOLMS FOND
  Fondens ändamål: behövande i Tveta församling.
 • BR NOREUS FOND
  Fondens ändamål: behövande i Tveta församling.
 • JAN JOHANNESSON I GUTERUDS FOND
  Fondens ändamål: behövande i Långseruds församling
Kontakt
 • Förvaltningsekonom

  Förvaltningsekonom

  Socialförvaltningen

  0533-68 16 80

  Järnvägsgatan 13, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-09-04